Otázky a odpovede o GMO: Sú zdraviu nebezpečné, o čo ide Bruselu a ako to celé je?

Poľnohospodári a šľachtitelia potrebujú prístup k najmodernejším inováciám. Nové technológie môžu pomôcť zvýšiť odolnosť poľnohospodárstva aj zalesnenej pôdy a chrániť úrodu pred účinkami zmeny klímy, straty biodiverzity a zhoršovania životného prostredia. Takto zdôvodnila Európska komisia svoj návrh uplatniť v poľnohospodárskej praxi nové genómové techniky (NGT).

17.07.2023 05:00
Kukurica - GMO Foto:
debata (9)

Celé dve desaťročia bol Brusel v otázke GMO – geneticky modifikovaných organizmov – opatrný. Vyjadrovali to aj právne predpisy EÚ o GMO platné od roku 2001. Čo je dôvodom na zmenu kurzu a aký je rozdiel v nazeraní na GMO a plodiny získané novými genómovými technikami?

Prinášame vysvetlenia a argumenty Európskej komisie (EK), ktoré majú presvedčiť spoločnosť, že rastliny získané metódou NGT sú bezpečné, neohrozujú zdravie ľudí, životné prostredie, naopak predstavujú inovačné nástroje zvyšujúce udržateľnosť a odolnosť európskeho potravinového systému.

nezdravé jedlo Čítajte viac Zachránia hladujúcu planétu geneticky modifikované potraviny? Brusel má nový plán, Slovensko je proti

V čom sú plodiny NGT iné ako GM plodiny?

Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol úmyselne zmenený. Mohlo ísť o náhodné zmeny; nové odrody mohli byť získané pôsobením mutagénov – napríklad ožarovaním semien, pšenice. GMO sa však získavajú cielene, keď sa do rastliny vnesú alebo naopak cielene deaktivujú nejaké konkrétne gény. Nové genómové techniky sa od GMO odlišujú tým, že ide o techniky bez zanášania cudzieho genetického materiálu.

Aké sú prednosti nových genómových techník?

Komisia argumentuje, že nové genómové techniky umožňujú vývoj vylepšených odrôd rastlín, ktoré sú odolné:

  • proti zmene klímy a proti škodcom,
  • vyžadujú si menej hnojív a pesticídov
  • a môžu zabezpečiť vyššie úrody
  • znižujú závislosť EÚ od dovozu poľnohospodárskych výrobkov
  • vedú k cielenejším, presnejším a rýchlejším zmenám než konvenčné techniky, pričom sa vypestuje rovnaká plodina ako pri použití klasických techník, ako je napríklad výber osiva či kríženie.

Prečo sú dve kategórie rastlín získaných novými genómovými technikami?

Pomocou nových genómových techník sa dajú získať rastliny, ktoré sú porovnateľné s prirodzene sa vyskytujúcimi alebo konvenčnými rastlinami, alebo rastliny s komplexnejšími úpravami. Pri uvedení na trh sa zohľadnia ich odlišné charakteristiky a rizikové profily.

Rastliny z prvej kategórie sa budú musieť nahlásiť.

Rastliny z druhej kategórie prejdú rozsiahlejším procesom stanoveným v smernici o geneticky modifikovaných organizmoch. Budú podliehať posúdeniu rizika a môžu sa uviesť na trh len na základe postupu povoľovania.

Aký je prínos NGT rastlín pre poľnohospodárov, spotrebiteľov a občanov?

Nové genómové techniky môžu prispieť k prechodu na udržateľnejšie poľnohospodárstvo a potravinový systém a pomôcť znížiť vonkajšiu závislosť EÚ od agropotravinárskej výroby. Pre poľnohospodárov bude najväčším prínosom odolnosť proti zmene klímy, odolnosť proti škodcom, vyššia úroda a znížená spotreba hnojiva a pesticídov. Spotrebitelia dostanú výrobky s lepšou chuťou a výživovými vlastnosťami alebo zníženými hladinami látok, ktoré spôsobujú alergiu.

Juraj Máčaj. Čítajte viac Najväčší farmár v strednej Európe je zo Slovenska: zásobujeme východ, Prahu aj Budapešť. Expandujeme aj do Rumunska

NGT prinesú efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov a znížia emisie spojené s prepravou potravín a vlastnosťami, ktoré uľahčujú spracovanie.

Prečo potrebuje EÚ právny predpis o nových genómových technikách?

Od prijatia právnych predpisov EÚ o geneticky modifikovaných organizmoch v roku 2001, a najmä v poslednom desaťročí, sa na základe pokroku v oblasti biotechnológií vyvinulo množstvo nových genómových techník.

V štúdii EK z roku 2021 sa dospelo k záveru, že súčasné pravidlá – najmä existujúce právne predpisy o GMO – zaostávajú za vedeckým a technologickým pokrokom a dostatočne neuľahčujú vývoj inovatívnych NGT produktov a ich uvádzanie na trh.

EÚ potrebuje prispôsobený právny rámec pre bezpečné rastliny získané novými genómovými technikami, ktoré budú užitočné pre poľnohospodárov, spotrebiteľov a životné prostredie.

O aké dôkazy sa opiera nový legislatívny návrh Komisie?

Otázky bezpečnosti dôkladne riešil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA, ktorý prijal niekoľko vedeckých stanovísk o nových genómových technikách.

Okrem toho Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC) analyzovalo najnovší vedecký vývoj týkajúci sa NGT s cieľom posúdiť ich vývoj a pochopiť súčasný stav vedy v tejto oblasti. Uskutočnilo aj výskum s cieľom zmapovať ich vývoj so zreteľom na druhy plodín, znaky a štádium procesu výskumu a vývoja a analyzovalo vplyvy prípadových štúdií o konkrétnych rastlinách získaných genómovou technikou.

Aké NGT rastliny sú už na trhu?

Mimo EÚ je niekoľko rastlinných produktov získaných novými genómovými technikami už sprístupnených na trhu alebo je v procese sprístupňovania na trhu. V USA je v predaji napríklad menej horká kapusta sitinová, ktorá bude čoskoro dostupná aj v Kanade. Na Filipínach už boli schválené banány, ktoré nehnednú, a preto majú potenciál výrazne znížiť plytvanie potravinami a emisie oxidu uhličitého.

Vyvíja sa aj široká škála vylepšených plodín, ako je pšenica s nízkym obsahom lepku alebo kukurica odolná proti vírusom.

O čom je Zelená dohoda a stratégia Z farmy na stôl?

Návrhom sa vytvorí právny rámec, aby nové genómové techniky mohli podporovať zelenú transformáciu agropotravinového systému. Ide najmä o obmedzenie spotreby pesticídov a hnojív.

Dusan Szabo Čítajte viac S otcom založil pred 20 rokmi sad. Teraz na juhu Slovenska pestuje také ovocie, ktoré v reťazcoch nekúpite

Návrh podporuje inovácie s cieľom prispieť k udržateľnosti napríklad zavedením tolerancie alebo odolnosti voči chorobám rastlín a škodcom (biotické stresy), rastlín s vylepšenou toleranciou alebo odolnosťou voči účinkom zmeny klímy a extrémnym teplotám alebo suchám (abiotické stresy), vylepšenými výživovými vlastnosťami alebo zvýšenými výnosmi.

Očakáva sa, že navrhovaný právny predpis bude zahŕňať viac investícií do poľnohospodárskej biotechnológie zo strany verejného sektora, malých a stredných podnikov a šľachtiteľov rastlín. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečenie jednoduchšieho a rýchlejšieho uvádzania inovatívnych produktov na trh.

Aké sú garancie bezpečnosti ľudí, zvierat a životného prostredia?

Legislatívny návrh zabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia. Prioritou Komisie je, aby boli potraviny v EÚ vždy bezpečné.

Úrad EFSA vo svojich vedeckých stanoviskách dospel k záveru, že s cielenou zmenou NGT rastlín sa osobitne nespája žiadne nové nebezpečenstvo.

Niektoré rastliny získané týmito technikami môžu prejsť malými zmenami, ktoré môžu nastať aj v prírode alebo v dôsledku konvenčného šľachtenia. Neúmyselné zmeny genómu, ku ktorým dochádza po cielenej mutagenéze, sú rovnakého typu ako zmeny, ku ktorým odchádza pri konvenčných technikách šľachtenia, ibaže pri cielenej mutagenéze sa vyskytujú v menšom množstve.

Rastliny s komplexnými kombináciami mutácií budú však naďalej podliehať posúdeniu rizika a pred uvedením na trh musia byť povolené.

Nové genómové techniky a ekologické poľnohospodárstvo – budú využívané?

Rastliny vyvinuté metódou nových genómových techník budú v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v celej Európskej únii zakázané tak, ako sú zakázané GMO plodiny.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #GMO