Ako neprísť o 100 eur a čo všetko treba stihnúť do konca roka 2022. Pozrite si prehľad

Do konca roka ostáva už len pár dní. Ak ste rodič, ktorý dostáva na dieťa výživné do 150 eur nezabudnite si požiadať o inflačnú pomoc. Tak isto brigádnici alebo dôchodcovia pracujúci na dohodu. Tí by nemali zabudnúť na podanie písomnej žiadosti svojmu zamestnávateľovi, ináč si nebudú môcť uplatniť úľavu do výšky 200 eur.

14.12.2022 05:00
starý muž, papiere Foto:
Ilustračné foto.
debata

Denník Pravda pripravil, pár bodov toho, čo nesmiete zabudnúť podať do konca tohto roka.

1. Inflačná pomoc pre rodiča s výživným do 150 eur

Príspevky na inflačnú pomoc na základe vyplnenia žiadostí budú platné, len ak ich žiadateľ stihne vyplniť a podať do 31. decembra 2022. V inom prípade už nebude mať nárok na peniaze.

Nárok na jednorazovú dotáciu vo výške 100 eur má rodič pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur.

Krajniak Čítajte viac Zverejnili formulár na vyplatenie inflačnej pomoci. Dotknuté osoby už môžu o ňu požiadať

Žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba, ktorá je plnoletým nezaopatreným dieťaťom alebo rodič maloletých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou. Takáto osoba podáva len jednu žiadosť za všetky maloleté deti, na ktoré bolo určené výživné najviac v sume 150 eur.

K žiadosti je žiadateľ povinný predložiť aj posledné rozhodnutie súdu o určení výšky výživného. Úrad pri posúdení nároku na dotáciu neskúma, či si osoba povinná platiť plní alebo neplní svoju povinnosť, ani či je úradom poskytované náhradné výživné.

2. Inflačná pomoc pre deti v pestúnskej starostlivosti

Ďalším, kto má nárok na jednorazovú dotáciu vo výške 100 eur a na jej získanie je povinný si podať žiadosť do 31. decembra 2022, sú plnoleté osoby, ktorým v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Takýmto žiadateľom môže byť napríklad osoba, ktorá bola súdom zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti, či poručníctva a podobne.

V tejto žiadosti nie je povinnosťou predkladať podporné doklady, podmienky pre výplatu jednorazovej dotácie si overí príslušný úrad práce. Plnoleté dieťa, ktoré nie je zaopatrené a súd mu predĺžil náhradnú starostlivosti do 19 rokov, si teda môže podať žiadosť až po ukončení náhradnej starostlivosti, ak k ukončeniu došlo v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022.

3. Inflačná pomoc pre ďalšie skupiny

Posledným takýmto prípadom, kde si môže fyzická osoba, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu, prilepšiť dotáciou 100 eur.

Peniaze / Euro / Čítajte viac Vplyv inflácie na domácnosti: Niektorým zoberie 200, 400 až 600 eur, ukazujú prepočty NBS

Žiadateľom je plnoletá osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu pobytovou formou poskytovaná starostlivosť v centre pre deti a rodiny. A tá jej bola ukončená v čase od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodov napríklad dovŕšením plnoletosti. Čo znamená, že plnoletá osoba opustila centrum dovŕšením 18 narodením. Alebo bola ukončená, ak v posudzovanom období sa ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody medzi mladým, dospelým a centrom.

Táto dotácia sa však nevzťahuje na plnoleté osoby, ktoré ukončili resocializačný program od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022.

Žiadosti pre inflačnú pomoc, môžu žiadatelia posielať osobne alebo poštou na príslušný úrad práce. Taktiež elektronicky, napríklad emailom, pričom treba žiadosť podpísať a ďalej naskenovať.

4. Daň z nehnuteľností

Po sviatkoch nastáva ošiaľ, a preto by sa nemalo zabúdať na potrebné náležitosti. Jednou z nich je aj podanie dane z nehnuteľností. Tá sa musí podať najneskôr do posledného januárového dňa.

Ak si majiteľ kupoval nehnuteľnosť v minulom roku, je potrebné podať daňové priznanie. To sa podáva len na začiatku nadobudnutia majetku a na jeho základe mu potom príslušný mestský alebo obecný úrad vie vymerať výšku dane na nasledujúce roky, kým danú nehnuteľnosť vlastní.

Povinnosť má každý, komu prišlo rozhodnutie o vklade z katastra s minuloročným dátumom rozhodnutia.

Napríklad ak kúpna zmluva bola podpísaná v máji minulého roka, rozhodnutie o zápise do katastra prišlo o mesiac po podpísaní, tak majiteľovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Musí urobiť tak najneskôr do 31. januára 2023.

Ak však bola zmluva podpísaná v decembri 2022 a rozhodnutie do zápisu do katastra prišlo až v januári 2023, majiteľ musí podať daňové z nehnuteľnosti do konca januára 2024.

5. Daň z motorových vozidiel

Ak ste užívali auto alebo iné motorové vozidlo na podnikanie v roku 2022, nezabudnite na daňové priznanie. Daňovník je ho povinný podať do konca januára 2023. V tom istom termíne je aj splatná daň z motorového vozidla. Ak je daň na úhradu nižšia alebo sa rovná piatim eurám, v daňovom priznaní sa neplatí.

Ak daňovník vyplní daňové priznanie, pošle ho elektronicky, poštou alebo ho doručí osobne na daňový úrad.

6. Dohodári a odvody

Nový rok prinesie zmeny aj dohodárom, týka sa to najmä študentov a dôchodcov. Zaniká im odvodová výnimka, kedy z príjmov do výšky 200 eur neplatili odvody. Vzniká ale nová úprava, a tou je odvodová odpočítateľná položka. Tú si však musí študent alebo dôchodca písomne uplatniť. Jej výška sa nezmení, ostáva na sume 200 eur.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) Čítajte viac Krajniak o reforme dôchodkov: Kto bude chcieť, tomu peniaze v druhom pilieri prehodíme, na rodičovskom bonuse padla dohoda

Zamestnávateľom prichádza povinnosť, a to prihlásiť dohodárov, ktorým pred januárom 2023 nevzniklo dôchodkové poistenie a pracujú v jeho podniku aj po 31. decembri 2022, na povinné dôchodkové poistenie, najneskôr do 31. decembra 2022.

7. Elektronický občiansky

Elektronické podpisovanie so starými občianskymi preukazmi s čipom, bude možné už len do konca tohto roka. Preukazu uplynie platnosť elektronickému čipu k poslednému dňu v roku, ak je na ňom dátum do 21. júna 2021. Vtedy je potrebné vybaviť si nový preukaz iba ak má občan v pláne využívať elektronický podpis.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #Nový rok #inflačná pomoc