Chceme mať 100 čerpacích staníc, otvoríme prvé plynové „pumpy“, hovorí šéf spoločnosti Shell pre Česko a Slovensko

„Onedlho otvoríme nové stanice na skvapalnený plyn, ktorý je „čistejší“ ako nafta. No to bude len medzikrok. Jedným z pilierov našej dekarbonizačnej stratégie nákladnej dopravy je prechod na biopalivá, napríklad skvapalnený biometán (bio-LNG), ktorý má nulové emisie. Živočíšny či rastlinný odpad sa nebude likvidovať, ale dokážeme z neho vyrobiť palivo, ktoré bude poháňať autá,“ hovorí v rozhovore pre denník Pravda Daniel Vagaský, riaditeľ divízie nákladnej cestnej dopravy Shell pre Českú a Slovenskú republiku.

18.11.2023 05:00
daniel-vagasky-becomes-the-new-ceo-of-shell-cze... Foto:
Daniel Vagaský, riaditeľ divízie pre nákladnú cestnú dopravu spoločnosti Shell pre Českú a Slovenskú republiku.
debata (7)

Spoločnosť Shell Slovakia podpísala memorandum so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom (SPNZ), čo to znamená pre bežných ľudí?

Dekarbonizácia dopravy je pre Shell veľmi dôležitá téma, ktorou sa intenzívne zaoberáme. Globálne sme si stanovili cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Memorandum je istou formou podpory využitia plynu v doprave. Naše skúsenosti z iných krajín, v ktorých pôsobíme, ukazujú, že rozvoj LNG (skvapalnený zemný plyn) a bio-LNG (skvapalnený biometán) môže výrazne prispieť k dekarbonizácii nákladnej cestnej dopravy. Sme radi, že na Slovensku existujú subjekty, ktoré majú podobný názor a túto tému považujú za rovnako dôležitú.

Štátny tajomník rezortu hospodárstva k cenám energií pre rok 2024
Video

Máme si to predstaviť tak, že vybudujete čerpačky, na ktorých nákladné autá budú tankovať plyn?

Vlastne ide o plniace stanice LNG, ktoré sú určené primárne pre nákladnú dopravu, v ktorej vidíme uplatnenie LNG ako paliva na dlhšie vzdialenosti. Našou ambíciou je pripojiť Slovensko na európsku sieť Shell LNG plniacich staníc. To zjednoduší podnikanie slovenským dopravcom naprieč Európou. V rozvoji LNG siete vidíme cestu, ako znížiť emisie v nákladnej cestnej doprave.

Čiže primárne cielite na firemných zákazníkov?

Presne tak. Zákazníkmi sú predovšetkým logistické firmy podnikajúce v oblasti diaľkovej dopravy. Dopravcom ponúkame spôsob, ako ostať konkurencieschop­nými aj na západných trhoch. V Nemecku, Poľsku a v ďalších okolitých krajinách je vybudovaná pomerne rozsiahla sieť LNG staníc a je pre Slovensko strategickou otázkou pripojiť sa na túto sieť.

fico, blaha Čítajte viac 1 800 eur na rok a potom zaplatenie úrokov. Finanční odborníci hodnotia Ficov nápad uhradiť splátky hypoték

O koľko je lacnejší liter LNG v porovnaní s naftou?

LNG produkt je konkurencieschopný voči dieselu. Rovnako ako pri bežnom palive, aj pri LNG produkte sa výsledná cena odvíja od viacerých faktorov, medzi ktoré patria napríklad lokálne dane alebo podporné mechanizmy dekarbonizačnej stratégie každej krajiny. Podľa našich skúseností zo západných trhov je pre dopravcov dôležité vnímať prechod na nový pohon komplexne a veľkú rolu pri rozhodovaní zohráva nielen samotná cena LNG produktu, ale rovnako tak výhody, ktoré dopravcovia získavajú prechodom na nízkoemisné palivá. Medzi také patria v zahraničí napríklad úľavy na mýtnom alebo cestnej dani, čo do značnej miery ovplyvňuje výsledné náklady na 1 km.

Už teraz mnohé mestá a obce nakupujú vozidlá na LNG. Je toto reakcia na rastúci dopyt po tomto type paliva?

Každé nové vozidlo na LNG pohon je dobrou správou, pretože dopyt po nových technológiách je jedným zo zásadných faktorov, ktorý spoločne s rozvojom siete výrazne prispieva k dekarbonizácii dopravy na Slovensku. Treba zdôrazniť, že prechod z LNG na bio-LNG je v podstate jednoduchou zmenou produktu v nádrži a nepredstavuje pre dopravcov nutnosť zmeny technológií. Paralelne musíme podporovať dopyt aj výstavbu nových kapacít na výrobu bioplynu. Slovensko má rozsiahlu distribučnú plynovú sieť, ktorá vie prepravovať tradičný plyn aj bioplyn a o túto konkurenčnú výhodu sa treba oprieť.

Veľa vecí má prívlastok bio. Skúste vysvetliť, čo to znamená v prípade metánu?

Biometán vzniká spracovaním živočíšneho alebo rastlinného odpadu. Typicky môže ísť o produkty z poľnohospodárskej produkcie, ale aj o spracovanie odpadov z čističiek odpadových vôd. Práve dokončujeme významnú investíciu výroby biometánu v nemeckom Kolíne nad Rýnom.

Aj v domácnostiach triedime bioodpad do špeciálnych hnedých nádob. Bude sa teda dať aj z tohto odpadu vyrobiť biometán?

Živočíšny odpad z hnedých nádob nie je vhodný na výrobu biometánu. Hlavnou prekážkou je kontaminácia odpadu. Biometán sa zväčša produkuje zo živočíšneho a rastlinného odpadu z poľnohospodár­stva. Veľmi dobrým príkladom sú chovy dobytka. Hnoj, ktorý je primárnym odpadom, sa postupne transformuje na bioplyn, následne na biometán a ten sa skvapalní na bio-LNG.

O koľko je čistejšie LNG v porovnaní s naftou?

Pri LNG hovoríme o znížení oxidu uhličitého v porovnaní s naftou o 20 – 25 percent. Ďalším aspektom je výrazné zníženie vypúšťaných pevných častíc, pri síre až o 90 percent. Nezanedbateľným atribútom je tvorba hluku. Hlučnosť auta na LNG je omnoho nižšia, aj keď treba povedať, že vývoj dieselových áut pokročil. Ja by som to videl v širšom kontexte. Dekarbonizácia v Európe sa nezačína a nekončí dnešným dňom, je to dlhodobý proces. Je dobré, že tieto témy vo väčšej miere rezonujú aj v médiách a v odborných diskusiách.

rokovanie vlády, Robert Fico, Saková, Taraba Čítajte viac Ekonómovia hodnotia program vlády. Čo považujú za najlepšie a čo za najhoršie opatrenia?

O koľko je biometán čistejší v porovnaní s naftou?

Ak hovoríme o palive, ide o skvapalnený biometán. Vtedy hovoríme o palive s nulovými emisiami, v niektorých prípadoch vykazuje dokonca záporné hodnoty emisií. Je to dané tým, že pri rozkladaní organických odpadov sa do ovzdušia uvoľňuje metán, ktorý uniká do atmosféry. Ak sa metán spracuje, tak sa neuvoľňuje do ovzdušia a, naopak, využije sa na výrobu biometánu. Ten sa po skvapalnení stáva bio-LNG palivom.

Je správne investovať stále do fosílnej infraštruktúry v čase klimatickej krízy? Nebolo by lepšie prejsť na totálne zelené palivá, napríklad na biometán a nebudovať stanice na LNG?

Každá zmena si vyžaduje čas potrebný na prípravu a rozvoj nových technológií. V rokoch 2023 – 2025 plánujeme investovať až 15 miliárd dolárov do nízkoemisných technológií. Je však dôležité si uvedomiť, že vozidlá na konvenčný pohon tu budú ešte niekoľko rokov, a preto je naším cieľom inovovať aj v tejto oblasti. Keď hovoríme o budovaní LNG staníc, pevne verím, že je to ten správny krok. Je potrebné vytvárať pozitívne impulzy, podnietiť záujem o tento produkt a naštartovať dopyt pre rozvoj celého systému. Ako som sa už zmienil, zmena LNG produktu na bio-LNG je technologicky jednoduchá a LNG plniace stanice môžu následne fungovať ako bio-LNG stanice.

Čo to v praxi znamená – vybudovať infraštruktúru na biometán?

V Európe máme viacero rôznych modelov, ako pristupujeme k výrobe bio-LNG. V Holandsku napríklad fungujeme v konzorciu s prevádzkovateľom bioplynovej stanice. V Nemecku je model postavený na výkupe bioplynu od viacerých partnerov.

Budete trebárs uzatvárať partnerstvá s poľnohospodármi, aby ste od nich získali odpad?

Na Slovensku aktuálne neplánujeme stavať bioplynové stanice. Preferujeme nakupovať už vyrobený biometán. Našou stratégiou je efektívny nákup od lokálnych výrobcov. Veríme, že spoločnosti na výrobu biometánu budú na Slovensku pribúdať a že sa bude rozvíjať aj existujúca infraštruktúra.

Zoberme si hromadnú dopravu a dopravcu s flotilou autobusov na LNG či biometán. Pocítia to na cenách lístkov aj bežní cestujúci?

Cenovú politiku dopravcov nedokážem komentovať.

V súčasnosti sa poľská skupina Orlen prezentuje dravou expanziou na slovenský trh. Ako na to reaguje Shell, nezníži veľká konkurencia ceny palív?

Cenotvorba palív je veľmi komplexný proces a výsledná cena závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí nielen cena ropy na burze, ale okrem iného aj výška lokálnych daní a takisto lokalita.

Neplánujete rozširovať svoju sieť čerpacích staníc?

Na Slovensku sme už 30 rokov a postupne sme vybudovali sieť s takmer 100 čerpacími stanicami. Na rozširovanie siete sa pozeráme najmä očami zákazníka. Je naším cieľom ponúkať kvalitné palivá a služby zákazníkom tam, kde ich potrebujú. Verím, že sa čoskoro dočkáme otvorenia 100. čerpacej stanice Shell.

SR premiér Fico ministerstvá návšteva MF Kamenický BAX Čítajte viac Fico a jeho ministri majú nový program. Prídu nové dane, nové dávky aj dôchodky. Ako to zasiahne ľudí?

Medzinárodná energetická agentúra hovorí, že do konca dekády nastane vrchol dopytu po fosílnych palivách. Ako sa na to pozeráte a čo to bude znamenať pre váš biznis, keď už nebude taký záujem o ropu, plyn a fosílne palivá?

Našou celosvetovou snahou je dosiahnuť do roka 2050 uhlíkovú neutralitu. Uvedomujeme si, že objem fosílnych palív nie je neobmedzený. Dopyt po energii prechádza veľkou zmenou, ktorú symbolizuje napríklad nástup elektromobility v segmente osobnej dopravy. Dekarbonizácia tu je a bude ešte intenzívnejšie pokračovať. Sme aktívnym hráčom, ktorý spoluvytvára podmienky na to, aby sme ako spoločnosť smerovali k uhlíkovej neutralite. Snažíme sa byť v tejto otázke spoľahlivým partnerom pre zákazníkov, vlády a rovnako pre našich firemných partnerov.

Daniel Vagaský

Riaditeľ divízie pre nákladnú cestnú dopravu spoločnosti Shell pre Českú a Slovenskú republiku.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #ropa #plyn #vodík #pumpa #Shell