Sociálna poisťovňa prichádza s veľkou novinkou. Povie vám, aký budete dostávať dôchodok a na čo všetko máte nárok

Sociálna poisťovňa rozšírila elektronický účet poistenca. Prináša nové funkcionality, ktoré okrem iného dôchodcom umožnia zistiť, či im niektoré z ich detí neodoprelo kontroverzný rodičovský dôchodok. Elektronický účet tiež pomáha zorientovať sa v poberaní dávky v nezamestnanosti, novinky sa týkajú aj nemocenského poistenia. Občan si môže skontrolovať, aké dávky za uplynulých desať rokov poberal. Ide o dávku v prípade práceneschopnosti, ale aj ošetrovné, materské, tehotenské, vyrovnávacia dávka.

02.09.2023 05:00
Michal Ilko, Sociálna poisťovňa Foto: ,
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.
debata (22)

Sociálna poisťovňa elektronické služby dizajnovala tak, aby klienti dostali informáciu o tom, či majú vybavené všetko tak, aby mohli požiadať o starobný dôchodok. Poistenec vidí, či poisťovňa eviduje všetkých jeho zamestnávateľov aj takzvané neevidované obdobia. O tom, čo je v elektronickom účte poistenca nové, a kto ho vie využiť, hovorí generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

Čo aktuálne pribudlo v elektronickom účte poistenca?

Máme v ňom šesť nových funkcionalít. Predstavili sme prípravu na dôchodok, všetky vyplatené dôchodkové dávky, či už starobný, predčasný, vdovský dôchodok. Ďalšia informácia je o vyhláseniach týkajúcich sa rodičovského dôchodku, toto je najmä pre deti rodičov, ktorým vznikne nárok na rodičovský dôchodok. Majú možnosť cez elektronický účet poistenca podať vyhlásenie, zmeniť vyhlásenie, zrušiť vyhlásenie. A pridali sme rodinné vzťahy.

Keď poberáte rodičovský dôchodok, viete si skontrolovať, od ktorých detí, ktoré vám priznali, ktoré možno odopreli, ale vidieť tam ten detail, nemusíte ísť do pobočky. Ďalšou časťou je poistenie v nezamestnanosti. Tu prinášame prehľad o dávke v nezamestnanosti: vidíte, kedy vám bola vyplatená dávka v nezamestnanosti respektíve kedy ste boli nezamestnaný a prinášame aj presný detail celého konania dávky v nezamestnanosti.

Od momentu, keď prídete na úrad práce, zaregistrujete sa, hneď máte možnosť aj si požiadať o dávku v nezamestnanosti. Z úradov práce príde táto informácia automaticky do Sociálnej poisťovne. Akonáhle ju dostaneme, v elektronickom účte poistenca si klient môže pozrieť detail konania o tejto dávke. Či ešte rozhodujeme, či sa mu dávka vypočítava, či už je priznaná, kedy bude vyplatená a v akej výške. Vidí to veľmi prehľadne, s presnými dátumami aj s informáciou, či už bola vyplatená dávka, alebo nebola.

Pozrite si celý rozhovor s Michalom Ilkom.
Video

Poslednou novinkou, ktorú pridávame v rámci nemocenského poistenia, okrem elektronickej práceneschopnosti je, že klient transparentne vidí všetky svoje vyplatené dávky za posledných desať rokov. Či už je to PN, ale aj ošetrovné, materské, tehotenské, vyrovnávacia dávka.

Informácií je tam pomerne dosť. Ale ak je niekto zdravý, zamestnaný, akurát má už len pár rokov do dôchodku… Čo by si tam mal najviac všímať a ktoré údaje by ho mali zaujímať najviac?

Pre klientov, ktorí majú 45 rokov a viac prinášame Prípravu na dôchodok. Je v nej päť záložiek. Jedna je sprievodná informácia, aby sme vysvetlili, čo všetko je potrebné si prichystať. Väčšinou sú to tie problematické ako napríklad vojenská knižka, maturitné vysvedčenie, diplom o ukončení vysokoškolského štúdia, ktoré už nevieme natiahnuť do našich informačných systémov, pretože, keď máte chvíľku pred dôchodkom, tak ste školu končili asi pred 40 rokmi, a tie doklady nemáme. Ďalšie záložky sú evidované obdobia, neevidované obdobia a prehľad zamestnávateľov. V evidovaných obdobiach nájdete prehľadne po roku všetky informácie, ktoré sú potrebné na výpočet dôchodku. Koľko máte poistných dní, ktoré budú zaradené do toho výpočtu.

David Navrátil, hlavný ekonóm České spořitelny Čítajte viac Český ekonóm: Slováci prežijú veľmi málo rokov v zdraví. Posúvanie veku odchodu do dôchodku tak nebude fungovať

Ďalšou informáciou, ktorá vstupuje do výpočtu, je vymeriavací základ, ktorý tam tiež vidíte za každý rok. Samozrejme, na konci je sumár, vidíte aj počet získaných dôb poistných, ale aj vymeriavací základ. V neevidovaných dobách – a to je to podstatné, čo potrebujeme vyriešiť medzi Sociálnou poisťovňou a klientom – je práve to, že vypichneme, ktoré obdobia neevidujeme – či ste pracovali, len to nevieme, či ste nepracovali, či ste boli odcestovaný v zahraničí. Ani pobyty v cudzine nemáme v našich informačných systémoch, lebo pred rokmi neboli prepojené s Európskou úniou, ako sú teraz. V neevidovaných obdobiach presne vidíte tie, ktoré nemáte.

Čo sa s tým dá robiť? Aké má klient možnosti?

Ak zamestnávateľ ešte existuje, požiadajte ho o podklady. Je jeho zákonná povinnosť, aby zaplatil odvody a aj poslal výkazy do Sociálnej poisťovne. Ak už bývalý zamestnávateľ neexistuje, treba sa obrátiť na archív. Toto môžeme spraviť aj my ako Sociálna poisťovňa, pokúsime sa dohľadať tie doby v archíve, keďže keď zamestnávateľ zaniká, má povinnosť dokumenty odovzdať do archívu.

Ak to nie je ani v archíve, vtedy už nastupujú trošku komplikovanejšie procesy, napríklad je možnosť mať dvoch svedkov, vedia napríklad aj ukázať výplatnú pásku a vtedy vieme uznať aj toto obdobie. Posledná záložka je prehľad zamestnávateľov. Prehľadne vidíte, akých zamestnávateľov ste mali počas ekonomicky aktívneho života, kedy ste nastúpili do zamestnania a kedy ho u daného zamestnávateľa ukončili.

Ľudia majú rôzne životné situácie. Vy ste to už načrtli, že niekto študoval alebo pracoval v zahraničí, niekto cestoval, niekto naozaj robil u niekoho, kto neodovzdával všetko, čo mal, alebo neplatil odvody. Prečo je táto hranica určená práve na 45 rokov? Lebo keď má niekto 35, mohol by si skontrolovať dnes, čo mu chýba a dohľadá to ľahšie ako o desať rokov.

Určite v krátkej dobe to pribudne aj pre ostatných. Prečo sme to zatiaľ zobrazili iba pre tých, ktorí majú 45 rokov a viac? Pre komplikácie, ktoré máme v Sociálnej poisťovni. Prepájali sme štyri informačné systémy. Navyše máme kategóriu obyvateľov, o ktorých výkazy máme v papierovej forme. Musíme ich dať do digitálnej podoby, a to chvíľu trvá. Pre tých, ktorí sú starší ako 45 rokov, to už máme hotové. Postupne umožníme túto službu aj ostatným.

Je elektronický účet poistenca pre všetkých klientov Sociálnej poisťovne, teda aj pre dvadsaťročného pracujúceho a môže si ho zriadiť?

Presne tak. Pre ekonomicky aktívneho občana máme či už elektronickú práceneschopnosť alebo dávku v nezamestnanosti. Stratili ste napríklad zamestnanie, zaevidujete sa na úrade práce, mám možnosť si skontrolovať konanie. Pre tých, ktorí sú krátko pred dôchodkom, je práve Príprava na dôchodok. Nemusíte zažiť šok, že prídete do pobočky spísať žiadosť a zrazu zistíte, že päť období nemáte evidovaných a rozmýšľate, čo teraz. Chceme klientov na dôchodok pripraviť. Nám to pomôže rýchlejšie rozhodnúť. Klientovi to pomôže, že rýchlejšie dostane na účet peniaze. A účet je aj pre existujúcich dôchodcov.

Pracujúci dôchodca Čítajte viac Vyše 150-tisíc dôchodcov aj pracuje. Mnoho zachraňuje školstvo, zdravotníctvo a štát

Prinášame jednak zoznam vyplatených všetkých dávok, či už starobný dôchodok, predčasný, invalidný a tak ďalej, ale vlastne aj rodičovský dôchodok, kde je možnosť kontrolovať si deti, či vám ho priznali alebo nie a overiť si, či má Sociálna poisťovňa o vás všetky údaje. Ak nemá, máte možnosti navštíviť pobočku a zdokladovať to. Samozrejme, klientom vieme pomôcť aj telefonicky či on-line. V elektronickom účte môžu klienti naraziť na niektoré nezrovnalosti vo svojich záznamoch. Je tam zoznam dokumentov, ktoré potrebujú na to, aby mohli ísť do dôchodku ako maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, vojenská knižka, ale nezistia, či údaje o ich štúdiu registrujete.

Môže mať Sociálna poisťovňa diplomy ľudí, ktorí skončili vysokú školu minulý rok a diplomy ľudí, ktorí skončili školu pred 40 rokmi, respektíve môže mať vojenské knižky od ľudí, ktorí boli na vojne? A ak áno, dá sa to tam vidieť?

Presne na toto slúži Príprava na dôchodok. My si to elektronicky nevieme natiahnuť z tých inštitúcií, lebo napríklad keď rozprávame o klientovi, ktorý má dva roky do dôchodku, tak vysokú školu študoval pred 35 alebo 40 rokmi. Doklady boli len v papierovej forme a my ich určite nemáme. Preto to treba zdokladovať. Čo sa týka nových klientov, toto si už elektronicky vymieňame, tam nie je problém. Na druhej strane, dnes to už pri výpočte dôchodku nepomôže, keďže od roku 2004 sa doba štúdia už neráta.

Ak tam niekto nemá poistenia platené štátom, pričom študoval alebo bol na vojenčine, čo má robiť?

Ak štúdium alebo vojnu zdokladuje, my to tam nahodíme, je to úplne v poriadku. Čo sa týka poistenca štátu, tak tam sú naozaj vybrané kategórie. Ide napríklad o ženy na materskej a tak ďalej. Treba sa ozvať a priniesť o tom potvrdenia.

V neevidovaných obdobiach majú viacerí nejaké dni, najmä tie krátko po maturite a krátko po skončení vysokej školy. Je to problém pri výpočte dôchodku?

Nemyslím si, že by to bol problém, ale ak to klient vie zdokladovať, my to, samozrejme, do výpočtu zahrnieme. Po maturite sa obdobie až do augusta zarátava zo zákona. Ak je tam nejaké obdobie od konca augusta a ďalej, to už musí zdokladovať, či niečo robil. Ak robil, zdokladuje, ak nie, nevieme mu to do dôchodku zahrnúť.

úspory, dôchodok, penzia, peňaženka, peniaze, Čítajte viac Na rodičovský dôchodok stále čakajú tisíce ľudí. V čom je problém?

Kto vidí v kategórii rodičovský dôchodok svoje deti, ak už brigádujú alebo pracujú? Každý klient, alebo až keď začne poberať dôchodok?

Zo zákona má Sociálna poisťovňa možnosť zobraziť iba tie informácie, ktoré sú na rozhodnutí. My môžeme zobraziť informácie ohľadom rodinných vzťahov iba existujúcim dôchodcom, teda ľuďom, ktorým vznikol nárok na rodičovský dôchodok.

V elektronickom účte poistenca je naozaj veľa informácií, ale tá najdôležitejšia, ktorá bude všetkých zaujímať je, aký bude jeho dôchodok. Bude to raz klient vidieť aj priebežne? Podľa výšky príjmu by sa mu raz ročne prepočítaval budúci možný dôchodok?

Pre klientov, ktorí už majú Prípravu na dôchodok a naozaj sú už krátke obdobie pred odchodom do dôchodku, chceme priniesť jeho informatívny výpočet. Zahrnieme doň všetky údaje, ktoré máme, dáme ich do vzorca, ktorý vyrátava dôchodok a dáme informatívnu sumu, ktorá klientovi povie, koľko približne by mal na dôchodku dostávať peňazí. Do budúcnosti chceme aj pridať predikciu dôchodku. Ak totiž máte napríklad 30 rokov, z vašich údajov by bol vypočítaný veľmi nízky dôchodok a to vám nijako nepomôže. Pre týchto klientov pridáme predikciu, na ktorú sú napríklad zvyknutí pri 2. alebo 3. pilieri. Pošleme im aj optimistický, aj pesimistický, aj realistický scenár, zahrnieme infláciu a tak ďalej. Najskôr teda chceme priniesť informatívny výpočet pre tých, ktorí majú krátko pred odchodom do dôchodku. Neskôr prinesieme aj predikciu pre tých ostatných.

Elektronický účet poistenca prináša veľa zaujímavých informácií. Koľko ľudí si ho už zriadilo?

Máme vyše 200-tisíc používateľov. Pevne verím, že po tejto aktualizácii pribudnú ďalší, že sme pridali taký ten motivátor zistiť, čo o mne v Sociálnej poisťovni vedia. Či už ide epéenku, dávku v nezamestnanosti, klienti budú chcieť vidieť priebeh konania, ako rozhodujeme, koľko nám to trvá, kedy nám to vyplatia a kedy im to cinkne na účet.

Na záver skúste povedať, ako si ľudia môžu zriadiť elektronický účet poistenca a čo k tomu potrebujú.

Prvá možnosť je prísť do pobočky, vypísať formulár, zamestnanec vám účet aktivuje, následne sa môžete prihlásiť. V pobočke zamestnanci Sociálnej poisťovne vedia aj vysvetliť elektronický účet poistenca a klientovi s aktiváciou pomôcť. Druhá možnosť je s elektronickým občianskym preukazom. Kedykoľvek, kdekoľvek on-line z pohodlia domova vyplníte žiadosť, pošlete cez elektronický občiansky, následne vám ho aktivujeme. Nemusíte nikam chodiť.

© Autorské práva vyhradené

22 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #Dôchodcovia #dôchodky #Michal Ilko