Expert z plánu obnovy: Zmeny v dôchodkoch sú dobré, som zvedavý na emócie z rodičovského bonusu

V parlamente prešla reforma prvého aj druhého piliera. Dôchodkový systém tak prejde veľkými zmenami. Prvé novinky začnú platiť od 1. januára 2023. „Súčasný systém druhého piliera by som hodnotil známkou E. Je síce lacný, má aj dobrú ponuku, ale niečo sme v dizajne pokazili a ľudia nemajú z toho menu vybraté správne veci. Namiesto toho, ak to preženiem, si nevybrali zdravý šalát, ale jedia mastné a nezdravé jedlá. Ak sa všetky zmeny v druhom pilieri podaria, tak by som ho ohodnotil známkou B,“ hovorí o reforme druhého piliera odborník na dôchodky z plánu obnovy Ján Šebo.

18.11.2022 05:00
Ján Šebo, dôchodky, plán obnovy, jan sebo Foto:
Odborník na investície a dôchodky Jána Šebo, projektový manažér a ekonóm v slovenskom tíme Plánu obnovy
debata (4)

Ako hodnotíte schválené reformy prvého aj druhého piliera?

Prvý aj druhý pilier sú z Ústavy SR základné piliere dôchodkového zabezpečenia. Reformu dôchodkového systému ako celku hodnotím pozitívne, je to naozaj posun vpred. Dali by sa ešte nejaké detaily zlepšiť, ale celkovo ide o dobré zmeny.

Ako by ste oznámkovali zmeny v prvom pilieri?

Pred zmenami fungoval prvý pilier na známku D. Po zmenách by som prvý pilier ohodnotil na také lepšie C. Je tam evidentný posun, no je to, akoby si študent povedal, „vykročil som dobrým smerom, no ešte mi dajte čas, nech si oddýchnem počas prázdnin“.

VIDEO: Minister Milan Krajniak vysvetľuje zmeny v dôchodkovom systéme.

Video

Čo mu chýba k tomu, aby ste ho ohodnotili na výbornú, teda na známku A?

Keď sa pozrieme na dôchodkové systémy, ktoré sú hodnotené známkou A, sú oveľa lepšie nastavené z hľadiska dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.

Prečo je udržateľnosť dôchodkového systému taká dôležitá?

V preklade pre bežného človeka to znamená dôveryhodnosť. Pre obyčajného človeka je to informácia, podľa akých pravidiel dôchodkového systému mu o 20 či 30 rokov vypočítajú dôchodok. Ak je dôchodkový systém dlhodobo neudržateľný, je pre dnešného prispievateľa nedôveryhodný. Inak povedané, nemôže veriť, že jeho dnešné nastavenie, teda priznávané dôchodky, vydrží aj do budúcnosti.

VIDEO: Pozrite si reláciu Ide o peniaze s Pavlom Škriniarom.

Čo teda malo byť v reforme, aby bol náš prvý pilier ešte lepší?

Najlepšie systémy sú také, z ktorých sú vytlačené politické zásahy. To znamená, že áčkový prvý pilier má v sebe zabudované automatické stabilizátory. Zjednodušene to znamená, že v priebehu času a z dlhodobého pohľadu na udržateľnosť sa automaticky prispôsobujú parametre celého systému. Robí sa to pravidelne, automaticky a veľmi pomaly a v malej miere.

SR vláda 77. schôdza rokovanie krajniak milan Čítajte viac Štát mení dôchodkový systém. Prichádza rodičovský bonus či predčasná penzia (prehľad zmien)

Skúste vysvetliť, čo to v praxi znamená.

Zoberme si odvody, ktoré platia pracujúci. Tie sú v skutočnej výške 22,75 percenta. Ak by sme mali takýto stabilizačný mechanizmus, ktorý by videl, že ubúda počet pracujúcich a pribúda počet poberateľov dôchodku, tak by v dôsledku tohto faktora zvýšil objem odvádzaného poistného od budúceho roka povedzme na úroveň 22,9 percenta. Veľmi jemne by tak viac vybral od ľudí, pričom tí by to na svojej výplatnej páske ani nepocítili. A takto v áčkových schémach funguje aj automat pre výpočet veku odchodu do dôchodku. Najlepšie systémy majú takto zabudované aj výpočty pre aktuálnu dôchodkovú hodnotu či pre valorizáciu dôchodkov. Preto najlepšie systémy nepotrebujú zásahy politikov. Navyše vedia dať ľuďom na začiatku informáciu, s čím môžu rátať a aké asi budú mať dôchodky. To im umožní ešte počas pracovnej kariéry cielene budovať úspory.

Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Jozefom Mihálom

Budú ľudia na Slovensku od roku 2023 vedieť zistiť, s akými dôchodkami môžu počítať?

Je dôležité vedieť si porovnať výšku dôchodku pred zmenou a po zmene. Kolegovia z Oranžovej obálky to prepočítavajú a okolo Vianoc by si mohli ľudia pozrieť, približne v akej výške môžu očakávať dôchodky po reforme.

Ktoré zmeny v prvom pilieri sú škodlivé?

Je to rodičovský dôchodok alebo tzv. rodičovský bonus. Vôbec sme tým nevyriešili problém nižších dôchodkov matiek. Vyriešili sme iba právo ľudí, že každý má právo rozhodnúť, že časť uhradených odvodov bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. A takto nejako to máme napísané v ústave.

Neargumentoval minister práce Milan Krajniak práve tým, že rodičovský bonus vyrieši problém žien, ktoré vychovali deti a majú preto nižšie penzie?

Rodičovský bonus však nevyrovnáva rozdiel v dôchodkoch žien. On zvyšuje dôchodky aj otcom. Úspešným dôchodcom, ktorí majú úspešné pracujúce deti, zdvihne dôchodky o časť mzdy detí. Zlé riešenie to však nie je preto, že dvíha dôchodky. Zlé je to preto, lebo dvíha dôchodky nad úroveň toho, čo si vieme dovoliť. Prisľubujeme viac, ako reálne vieme zo systému dostať.

Rodičovský bonus však vnáša nové prvky do individualizovaného systému poistenia, na ktorý náš poistný systém nebol stavaný. Napríklad ja si prispievam z mojej mzdy a na základe toho získavam každý rok dôchodkové nároky. Na základe toho potom dostanem dôchodok. Do tohto individuálneho systému poistenia však zrazu vložíme rodinný systém poistenia. To znamená, že časť penzie mojej mamy alebo otca na dôchodku je určovaná na základe mojej mzdy. Tým začneme meniť preferencie ľudí a nebolo vôbec testované, čo to spôsobí vo vzťahoch.

Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Milanom Krajniakom

Zhruba každý piaty penzista nezíska bonus preto, lebo buď nemá deti, alebo pracujú v zahraničí. Je toto systém hodný 21. storočia?

Presne o tom hovorím. Individuálny systém poistenia je univerzálny a pokrýva každého pracujúceho. Rodičovský dôchodok však nie. Ten je závislý od toho, či vaše deti pracujú na Slovensku a či pracujú v civilnom sektore. Rodičia policajtov, vojakov a záchranárov, ktorí majú osobitný systém dôchodkového zabezpečenia, nedosiahnu na dôchodok. Trestáme teda rodičov, ktorí vychovali policajtov, vojakov alebo záchranárov.

Tiež trestáme rodičov, ktorí obetovali svoj život pre postihnuté deti. Tiež nič nedostanú. Alebo rodičov detí, ktoré pracujú v zahraničí a dávajú slovenským rodinám prácu cez zákazky. Alebo rodičov detí, ktorí si ako podnikatelia dávajú minimálne odvody, len aby v týchto ťažkých časoch udržali živiteľov rodín ako svojich zamestnancov. A môžeme pokračovať ďalej. Rodičovský dôchodok z filozofického hľadiska má význam, ale musí byť poctivo dopracovaný. Do budúcnosti je možné zlepšiť rodičovský dôchodok, ak už chceme takýto experiment na ľuďoch vyskúšať. Dalo by sa to zlepšiť systémom kofinancovania. Jeden a pol percenta môžeme odviesť pre rodičov, ale odveďme aj z vlastného jeden a pol percenta.

krajniak Čítajte viac Dôchodok vyšší o stovky eur a bez zdanenia? Ako sa budú vyplácať penzie po novom?

Existuje viacero výskumov, ktoré ukázali, že až 40 percent rodín si takto pomáha naprieč generáciami. Pracujúci pomôžu svojim rodičom v penzii a tí tiež prispievajú svojim vnukom a vnučkám. Ale aj keby ste sa opýtali rodičov na dôchodku, tak vám povedia, že keby dostali rodičovský dôchodok, zrejme by sa s ním podelili s vnúčatami.

Pôsobíte v pláne obnovy aj preto, aby ste navrhovali lepšie riešenia pre dôchodkový systém. Odborníci naň sú určite aj na ministerstve financií. Tieto výhrady ste ministrovi práce neadresovali?

V pláne obnovy som zodpovedný za naplnenie dôchodkovej reformy, ktorá má jasne definované ciele. Sú nimi nadviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia, zavedenie aktuársky férového predčasného dôchodku po 40 rokoch a zavedenie predvolenej investičnej stratégie do II. piliera.

Mojou úlohou je kontrolovať, či navrhnuté zákony sú v súlade s reformou, ku ktorej sme sa zaviazali, a teda ku ktorej sa zaviazalo aj ministerstvo práce. Počas množstva rokovaní sme v rámci štandardných pripomienkových konaní zasielali viacero pripomienok na zlepšenie dôchodkového systému. A musím povedať, že dosť veľa ich bolo akceptovaných. Rodičovský bonus však nie je súčasťou plánu obnovy a jeho vykonanie je naplnením priorít ministra a tiež ústavného práva, keďže rodičovský bonus sa do ústavy dostal na konci roku 2020.

Prvé sumy za rodičovský bonus prídu v jednej dávke niekedy na jeseň roku 2023. Aké ohlasy od ľudí očakávate?

Bude to obrovský nápor na informačný systém Sociálnej poisťovne, pretože bude musieť bezchybne spárovať každého pracujúceho s jeho rodičom. Pozrie sa, aký mal vymeriavací základ v roku 2021 a z toho vyplatí 1,5 percenta príjmu dieťaťa jednému rodičovi. Ak pracujúce dieťa nepovie „nie“, tak sa príspevky automaticky prepočítajú a vyplatia jeho rodičovi na jeseň 2023 v jednej dávke. V roku 2024 sa budú príspevky vyplácať už mesačne, čiže Sociálna poisťovňa sa pozrie, aký mal vymeriavací základ v januári 2022 a z neho bude vypočítavať 1,5 percenta. Rodič pracujúceho dieťaťa bude vidieť, koľko zarábalo a koľko poisteného zaplatilo. Na jednej strane rodičia na dôchodku budú môcť kontrolovať, koľko ich deti zarábajú. Na druhej strane to bude mať aj určité sociologické či psychologické vplyvy v menších komunitách či na dedinách.

Čo máte pod tým na mysli?

Určite sa budú rozprávať dôchodcovia o tom, aký rodičovský dôchodok dostali. Môže to vyvolať napätie v rodinách či v komunitách. Z pohľadu výskumníka bude zaujímavé sledovať, aké emócie a vášne to bude vyvolávať a ako sa bude meniť správanie tak detí, ako aj rodičov.

Z hľadiska udržateľnosti verejných financií je pozitívne, že sa zmení aktuálna dôchodková hodnota (ADH – v súčasnosti rastie o 100 percent rastu priemernej mzdy, no bude sa zvyšovať po novom už iba o 95 percent rastu priemernej mzdy – pozn. red.) a vek odchodu do dôchodku sa nadviaže na strednú dĺžku života. Aký to bude mať vplyv na výšku dôchodkov?

Dôchodky nebudú absolútne nižšie, ale budú relatívne nižšie v pomere k mzde, v akom sa priznávajú dnes. Zmena výpočtu ADH znamená, že do budúcnosti znižuje výšku priznávaných dôchodkov vo vzťahu k mzde.

No na druhej strane, nadviazanie veku odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života zase zvyšuje dôchodok priemerne o sedem percent za rok. Keď dosiahne dôchodkový vek hodnotu 64 rokov, zapne sa automat. Tým, že sa predĺži obdobie, počas ktorého človek pracuje a odvádza odvody, tým sa mu aj zvýši výška dôchodku.

Dá sa jednoducho povedať, komu tento automat a nižšie tempo rastu ADH pomôžu k vyššiemu dôchodku?

Je to veľmi individuálne. Niekto bude mať vyšší dôchodok, niekto nižší v porovnaní s dnešným systémom. Dôchodky však nebudú absolútne nižšie, ale relatívne v pomere ku mzde.

Po novom sa bude dať odísť do predčasného dôchodku po 40 rokoch. Komu to pomôže?

Z ústavy máme garantované dve práva, keď môžeme ísť do predčasného dôchodku. Buď ako doteraz dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, alebo po novom bez ohľadu na vek po odpracovaní a prispievaní do systému po dobu 40 rokov. Ale upozorňujem, že výška predčasného dôchodku musí byť po novom minimálne vo výške 1,6-násobku životného minima. Doteraz to bol 1,2-násobok životného minima.

Prvé právo dnes platí a zostáva v platnosti – keď dosiahneme minimálne 15 odpracovaných rokov, tak dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku môžeme požiadať o ten predčasný. V tomto prípade je pokuta 0,5 percenta za každých začatých 30 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Dokopy je to krátenie dôchodku o 6,5 percenta za rok.

Druhé právo je nové – bez ohľadu na vek, ak 40 rokov prispievate do systému a pracujete, tak môžete požiadať o predčasný dôchodok. V tomto prípade je pokuta 0,3 percenta za každých začatých 30 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Dokopy je to krátenie o 3,9 percenta za prvý rok.

Z pohľadu plánu obnovy máme zabezpečiť, aby bol predčasný dôchodok vypočítaný neutrálne – aby krátenie bolo také veľké, aby nedávalo pohnútky ľuďom žiadať o predčasné dôchodky.

Premýšľajúci muž, senior, penzista, otáznik, nejasnosť Čítajte viac Reforma dôchodkov: Odborníci vybrali najlepšiu a najhoršiu vec pre ľudí. Rodičovský bonus prepadol

Pre koho sa teda zavádza novinka v tomto predčasnom dôchodku?

Keď človek odpracuje 40 rokov, možno si povie, že už sa mu nechce pracovať. Ak však požiadate o predčasný dôchodok, je zakázané pracovať. Ak začnete pracovať, poberanie predčasného dôchodku sa preruší. Môže to pomôcť tým ľuďom, ktorí išli do predčasného dôchodku a ten sa im následne zmenil na starobný. Sociálna poisťovňa sa totiž pozrie, či náhodou nešli do predčasného dôchodku za starých pravidiel a nebol im krátený o 0,5 percenta a či nemali náhodou odpracovaných 40 rokov. Ak mali, poisťovňa im prepočíta a zvýši dôchodky. Takýchto ľudí sú tisícky.

Prejdime k zmenám v druhom pilieri. Ako by ste oznámkovali reformy v druhom pilieri?

Súčasný systém druhého piliera by som dnes hodnotil známkou E. Je síce lacný, má aj dobrú ponuku, ale niečo sme v dizajne pokazili a ľudia nemajú z tohto menu vybraté správne veci. Ak to preženiem, nevybrali si zdravý šalát, ale namiesto toho jedia mastné a nezdravé jedlá. Ak sa všetky zmeny v druhom pilieri podaria, tak by som ho ohodnotil známkou B.

Foto: Pravda, Robert Huttner
Ján Šebo, dôchodky, plán obnovy, jan sebo

Toto je výrazná zmena k lepšiemu. Ktoré novinky sa o ňu postarali?

Kým v prvom pilieri sme spomínali, že budúce dôchodky budú zrejme o niečo nižšie, tak v druhom pilieri zavádzané zmeny môžu spôsobiť, že človek, ktorý by si inak celý život sporil v dlhopisoch, teraz ak bude celý život v predvolenej stratégii, dokáže nasporiť raz toľko peňazí. Zhruba 90 percent môže priniesť lepšie rozloženie úspor a zvyšných 10 percent menšie poplatky.

Čiže objem nasporeného dôchodku v druhom pilieri sa výrazne zvýši. Prečo sa reforma nepodarila na známku A?

Tá šanca tu je a ľudia ju môžu využiť. Treba však vedieť pracovať s časom. Do druhého piliera zavádzame dobrú vec – automatický vstup do druhého piliera. Je tam však možnosť do dvoch rokov vystúpiť. Kazí sa tak univerzálnosť systému. Nemala by tam byť táto možnosť. V súčasnosti je základný dôchodkový systém nadizajnovaný tak, že prvý pilier by nám mal dať dve tretiny celkovej sumy dôchodku a druhý pilier tretinu výslednej sumy. Napríklad z celkového dôchodku tisíc eur je 660 eur z prvého a 340 eur z druhého piliera.

Po novom má druhý pilier potenciál, že aj keď platíte dvanásť percent do Sociálnej poisťovne, teda do prvého piliera, a šesť percent do druhého piliera, výslednú sumu dôchodku by mali tvoriť rovnaké sumy z oboch pilierov. Až takýto zvýšený potenciál druhého piliera je možné od tejto zmeny očakávať.

Čo mu ešte chýba k dokonalosti?

Rozumnejšia poplatková politika. Vzdali sme sa ambície, aby sme vyrovnali pohnútky portfólia manažéra a sporiteľa. Správca fondu, aby zarobil, musí zarobiť klientovi – tohto sme sa vzdali. Tento správca bude mať pohnútku, aby mal čo najviac majetku pod správou. On bude veľmi dobre vedieť, koľko zarobí na poplatkoch. Klient teda nebude mať pohnútky prestupovať k lepšiemu správcovi. Portfólio manažér sa bude takto obracať na akcionára a povie mu: toľkoto dokážem priniesť na poplatkoch.

V súčasnosti sú však poplatky za výkonnosť a správca sa pozerá na to, aký produkt ponúkne klientovi – či prekoná výkonnosť trhu, a teda vyšle signál – klienti, poďte ku mne, lebo mám dobré výsledky. Ja osobne by som prijal vyššie poplatky, ak za to dostanem vyšší výnos nad úroveň predvolenej stratégie. Túto pohnútku sme však zo systému odstránili. To je škoda.

Čo spravia s výškou úspor zmrazené príspevky, keďže až v roku 2027 si budú sporitelia odvádzať šesť percent?

Nepomôže to sporiteľovi, ale dá sa to prežiť. Zmrazenie výšky príspevkov na štyri roky je cenou za rodičovský bonus. Cieľom novely však bolo, aby ľudia mali vyššie úspory a vyššie dôchodky. Tomuto bol podmienený celý proces návrhu zmien v investičnej stratégii a vo výplatnej fáze.

V každom prípade, zmeny ohodnotené známkou B sú celkom dobré zmeny. Ktorá je najprínosnejši­a zmena?

Tou je predvolená investičná stratégia. To znamená, že ľudia dostanú odporúčanú stratégiu, v akých fondoch majú sporiť a ako si rozložiť úspory medzi akcie a dlhopisy. Je podobná jednej z najvýkonnejších sporiacich stratégií na starom kontinente – a to je švédska stratégia. Navrhnutá predvolená stratégia hovorí, že do 50 rokov budete mať všetky úspory výlučne v pasívne spravovanom indexovom akciovom fonde. Od tohto roku sa bude každý rok znižovať podiel úspor o štyri percentuálne body z akcií do dlhopisov. O 14 rokov, teda vo veku 64 rokov, budete mať 56 percent úspor v dlhopisoch a 44 percent v akciách. Ale investovanie do akcií bude pokračovať aj na dôchodku, pretože na to reaguje zmenená výplatná fáza.

Koho sa automaticky dotkne predvolená investičná stratégia?

Rozdeľme sporiteľov na dve kôpky. Prví sú aktívni – teda tí, ktorí do druhého piliera vstúpili po roku 2013 alebo po tomto roku vykonali zmenu fondu, alebo zmenu DSS. Tým povieme, v akom pomere majú rozložené úspory voči predvolenej investičnej stratégii. Ich úspor sa DSS nedotknú, no stačí povedať aktívne „áno“ a zavedie sa im táto stratégia.

Druhá časť sú pasívni sporitelia – teda tí, ktorí po máji roku 2013 boli prehodení z akcií do dlhopisov a nevykonali odvtedy nijakú zmenu. Ak ľudia z tejto skupiny vyslovene nepovedia „nie“, DSS im ich úspory postupne presunú v súlade s predvolenou investičnou stratégiou.

Ako bude prebiehať toto oznamovanie?

Do konca februára 2023 im DSS pošlú list, kde ich budú o rozložení úspor informovať. Do konca mája sa budú môcť rozhodnúť. Následne od začiatku júla sa začnú úspory presúvať. DSS budú mať dva a pol roka na to, aby úspory presunuli, pričom môžu Národnú banku Slovenska požiadať, aby toto obdobie predlžila. DSS musia do konca januára 2023 zverejniť a tiež predložiť národnej banke plán, ako ich budú presúvať.

Ministerstvo práce ustúpilo tiež v tom, že ľuďom starším ako 54 rokov sa budú presúvať aspoň nové príspevky do druhého piliera v súlade s predvolenou investičnou stratégiou. Ak nepovedia aktívne „nie“, nové príspevky budú tiecť do indexových fondov.

Bavíme sa o tom, že cieľom je, aby ľudia mali viac úspor v negarantovaných fondoch a menej v garantovaných fondoch. Ľudia si však môžu myslieť, že garantované fondy garantujú zisk a negarantované fondy negarantujú nič. Prečo by sa človek nemal báť negarantovaných, teda indexových a akciových fondov?

Z jedného jediného dôvodu: sporenie na dôchodok je extrémne dlhodobý produkt. A v čase znižujete pravdepodobnosť, že budete na konci v strate, keď ste v agresívnejších fondoch, ktoré majú tendenciu rásť rýchlejšie.

Pochopil to už aj Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a odpútal investičné produkty na kratšie obdobie približne do 10 rokov od dôchodkových produktov a zaviedol ukazovateľ bezpečnosti. Tento ukazovateľ bezpečnosti dôchodkového finančného produktu definuje, aká je pravdepodobnosť, že na konci budete mať nasporenú minimálne sumu vo výške vašich príspevkov zvýšenú o infláciu. A zrazu začíname hovoriť, že sporenie v akciách je bezpečné a sporenie v dlhopisoch je nebezpečné. Inak povedané, ľudia majú na Slovensku nakúpené nebezpečné produkty, ktoré garantujú akurát stratu. Sám som žiadal, aby sme slovo garantované už nepoužívali. Dáva totiž falošné signály sporiteľom.

Zmenami prejde aj výplatná fáza. Ako bude fungovať?

Ak budete mať priznaný dôchodok z prvého piliera, môžete požiadať správcu o dôchodok z druhého piliera. Zmeny vo výplatnej fáze však začnú platiť v roku 2024. Predvolená možnosť je takáto: vaše úspory sa rozdelia na dve polovice. Prvá polovica bude celá v dlhopisoch. Správca vám povie: v prvej polovici úspor máte nasporených napríklad 50-tisíc eur a stredná dĺžka dožitia je osem rokov. Čiže 50-tisíc sa vydelí ôsmimi rokmi. To vychádza vyše 6-tisíc eur na rok. To sa vydelí 12 mesiacmi a vyjde nám zhruba 500 eur na mesiac. Správca teda bude vyplácať prvý rok 500 eur mesačne. Na ďalší rok sa to však prehodnotí. Lebo peniaze sa stále zhodnocujú. Na konci roka sa odpočíta vyplatená suma a zhodnotené peniaze a znovu sa určí mesačná výplata. Takto sa to bude prepočítavať každý nový rok počas prvej polovice života na dôchodku.

Jozef Mihál, Ide o pravdu, Čítajte viac Mihál o zmenách v penziách: Rodičovský bonus a 14. dôchodok. Všetko príde naraz, budú to pekné Vianoce

Druhej polovice úspor – teda 44 percent z toho v akciách a šesť percent v dlhopisoch – sa nesmiete dotknúť. Tá bude stále investovaná správcom a bude zarábať. No tiež sa budú úspory postupne presúvať z akcií do dlhopisov až do bodu, keď budete mať pri výplate týchto úspor maximálne päť percent úspor v akciách.

Je správne, ak sa zdaní prvá polovica úspor, ktorú si bude chcieť sporiteľ vybrať?

Musím začať trošku zo širšia. Keď štát v rámci povinného základného dôchodkového zabezpečenia nastaví pravidlá prispievania na zabezpečenie príjmu v starobe, nastaví aj pravidlá výplaty. Nikomu z nás ani len nenapadne požiadať Sociálnu poisťovňu o výplatu starobného dôchodku v jednej splátke. Lebo staroba nie je len prvý deň na dôchodku. Treba na rovinu povedať, že prvý a druhý pilier vám nezarobia na slušný dôchodok a ich úlohou je zabezpečiť príjem počas staroby, a nie v prvý deň staroby.

Flexibilnejšie spôsoby výplaty by mali byť v doplnkových formách dôchodkového zabezpečenia. Ale tu absolútne zlyhávame. A to dlhodobo. Namiesto toho by sme mali zatraktívniť tretí pilier, ktorý by mal pomôcť sporiť si ľudom. O podpore štvrtého a piateho piliera sa nemusíme ani baviť. No v týchto ďalších pilieroch má byť jednorazová výplata, nie v prvom a druhom pilieri. Ja nie som fanúšikom jednorazového výberu. Na druhej strane, prečo by ste z lacného a výkonného druhého piliera vyťahovali peniaze a nenechali ich tam zarábať?

Dobre, ale čo ak si niekto tie peniaze vyberie a zateplí dom alebo vyplatí hypotéku, čo je na tom zlé?

Na tento typ argumentácie nemôžete naskočiť, lebo naň je veľmi jednoduchá odpoveď: na zateplenie domu, kúpu auta, výmenu okien, obnovu vybavenia domácnosti, financovanie dovolenky a tak ďalej máme predsa iné finančné produkty. Prečo Slovákom sedia úspory na bežných účtoch? Prečo si na podobné druhy výdavkov v budúcnosti nesporíme dobrovoľne? Toto nie sú debaty o jednorazovom výbere úspor.

Toto sú debaty o slabej finančnej gramotnosti, nevedomosti o spôsobe budovania bohatstva a možno aj o slabej vôli. Prvý a druhý pilier sú základné piliere na financovanie života na dôchodku. Úspory z druhého piliera sú určené na priebežné financovanie pravidelných výdavkov. Ostatné piliere sú na dodatočné financovanie života – či už na kúpu nového auta, alebo na zateplenie domu. Ale na tieto typy výdavkov sa používajú iné produkty. Nie druhý pilier.

Ján Šebo

odborník na investície a dôchodky Jána Šebo,... Foto: Robert Huttner
Ján Šebo, dôchodky, plán obnovy, jan sebo odborník na investície a dôchodky Jána Šebo, projektový manažér a ekonóm v slovenskom tíme Plánu obnovy

Je odborník na investície a dôchodky, ktorý viedol viacero domácich aj zahraničných výskumných tímov v oblasti dôchodkovej politiky, wealth manažmentu a tvorby investičných stratégií. Je spoluzakladateľom platformy Oranžová obálka a okrem iného je aj docentom na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktuálne zastáva pozíciu projektového manažéra a ekonóma pre komponent Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie v Pláne obnovy a odolnosti na Úrade vlády SR.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #dôchodky #penzie #I. pilier