Zverejnili ďalšie detaily o veľkej obnove domov. Na čo možno využiť peniaze? (otázky a odpovede)

Realizácia obnovy rodinných domov má v rokoch 2022-26 podporiť celkovo aspoň 30-tisíc domácností, pričom ide o staršie rodinné domy. Ich majitelia si budú môcť zrealizovať obnovu rodinného domu zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa budovy. Taktiež výmenou neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody za vysokoúčinné zariadenia, resp. osadiť nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo v rámci vetrania.

, 12.01.2022 09:19
Screenshot 20211213 141403 Foto:
ilustračná fotka
debata
Ako bude plán obnovy podporovať zelenú transformáciu?

Plán obnovy a odolnosti musí zahŕňať minimálne 37% výdavkov súvisiacich s klímou. Slovenský plán obnovy toto odporúčanie navýšil a výdavky súvisiace s klímou tvoria až 43%. V súlade s Európskou zelenou dohodou je navyše dôležitý aj pokrok pri dosahovaní ďalších environmentálnych cieľov.

Všetky reformy a investície zahrnuté do plánu obnovy musia dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, čo znamená, že by nemali byť na úkor cieľov v oblasti klímy a životného prostredia. Plán obnovy je zároveň v súlade s navrhovanými plánmi spravodlivej transformácie územia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie a v súlade integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom.

Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na obnovu rodinných domov z plánu obnovy?

Na obnovu 30 000 rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.

počítanie, rozmýšľanie, energia, rekonštrukcia, plánovanie Čítajte viac Blíži sa masívna obnova rodinných domov. Ľudia môžu dostať na prerábky takmer 17-tisíc
Kto bude môcť požiadať o dotáciu v rámci tejto schémy?

Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade viacerých vlastníkov bude žiadateľom osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.

Na aké domy budú dotácie určené?

Z plánu obnovy bude možne podporiť nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva ako „rodinný dom“ a zároveň bude potrebné, aby bola nehnuteľnosť zatriedená odborne spôsobilou osobou pri spracovaní projektovej dokumentácie resp. energetického certifikátu do kategórie „rodinný dom“ v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.

Počet bytových jednotiek by v zmysle legislatívy nemal prekročiť číslo 3, nakoľko by už išlo o bytový dom a nie o rodinný dom.

Aké opatrenia budú podporované?

Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Dôraz bude na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Konkrétne opatrenia a parametre budú uverejnené v podmienkach oprávnenosti. Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie objektu, sprievodná dokumentácia a iné.

Čo budú oprávnené náklady?

Intenzita pomoci bude maximálne vo výške 50% z oprávnených výdavkov. Prehľad oprávnených výdavkov bude uvedený v podmienkach oprávnenosti.

Domy v satelitoch Bratislave sú stále populárne. Čítajte viac Satelitový boom v okolí Bratislavy pokračuje. Pandémia záujem o bývanie v dome na dedine ešte zvýšila
Ako bude prebiehať proces financovania?

Pre žiadateľov budú k dispozícií dva scenáre možnosti financovania obnovy rodinného domu:

Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení podmienok oprávnenosti na tomto webe. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v podmienkach oprávnenosti. Doklady súvisiace s obnovou rodinného domu predloží žiadateľ na preplatenie po spustení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022.

Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022 a po podaní žiadosti o príspevok. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v samotnej výzve.

Oba scenáre rátajú s tým, že žiadateľ si obnoví svoj rodinný dom v súlade s podmienkami oprávnenosti a finančné prostriedky, ktoré na to použije mu budú preplatené až po spustení prvej výzvy v druhej polovici roka 2022 a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy.

Kedy bude vyhlásená výzva?

Vyhlásenie prvej výzvy na obnovu rodinných domov je plánované na 3. kvartál roka 2022. Žiadosti o dotácie sa budú môcť predkladať až po vyhlásení výzvy. Bude možné podporiť len projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30% úspory primárnej energie.

Bude možná spätná refundácia? Ak áno, od akého dátumu?

Refundácia nákladov, ktoré vzniknú od termínu stanoveného v podmienkach oprávnenosti, bude možná v rámci prvej výzvy.

Ako a kde bude možné o poskytnutie prostriedkov požiadať?

Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne online cez pripravovaný internetový portál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie požiadať osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje celkovo zriadiť desať, z toho osem v krajských mestách. Ich adresy postupne pribudnú na tomto webe podľa termínu otvorenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #klima #plán obnovy #obnova domov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy