Platy pokračujú v dvojcifernom raste. Prekonávajú už aj rast cien, firmy začína trápiť úplne iný problém

Priemerná nominálna mesačná mzda v novembri 2023 medziročne rástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Jej najvyšší rast nad 15 % zaznamenali činnosti reštaurácií a pohostinstiev, kde mzda dosiahla výšku 732 eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

12.01.2024 10:31
parlament, erik tomas Foto: ,
Erik Tomáš
debata

Dvojciferným tempom rástli aj mzdy zamestnancov v stavebníctve s priemernou mzdou 1138 eur, v priemysle na 1891 eur, doprave a skladovaní na 1484 eur, v maloobchode na 1177 eur a vo vybraných trhových službách na 1506 eur. Rast miezd v ostatných vybraných odvetviach sa pohyboval od 7,6 % v informáciách a komunikácii s priemernou mzdou 2765 eur do 9,3 % v predaji a oprave motorových vozidiel, kde zamestnanec priemerne zarobil 1585 eur.

Priemerná reálna mesačná mzda v odvetviach. Foto: ŠÚ SR
priemerná reálna mesačná mzda, odvetvia Priemerná reálna mesačná mzda v odvetviach.

V novembri zárobky opäť odolali inflácii. Ide o druhý mesiac, v ktorom rast reálnej mzdy vykázali všetky sledované odvetvia. Jej najvýraznejšie zvýšenie o 8,4 % evidovali reštaurácie a pohostinstvá. Úroveň reálneho rastu o 4 % prekročili výplaty v stavebníctve, priemysle a aj v doprave a skladovaní. Najpomalšie, len o 1,3 %, sa zvýšil reálny zárobok v informáciách a komunikácii.

Výroba Škoda Superb Čítajte viac Slovenský motor rastu šliape naplno: v ohrození sú desaťtisíce miest, predáci tvrdia, že situácia je alarmujúca

V súhrne za 11 mesiacov roka 2023 všetkých desať mesačne sledovaných odvetví registrovalo nárast nominálnej mesačnej mzdy, pričom dvojciferný bol až v ôsmich z nich. Zárobky sa najviac zvýšili v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,5 % na 704 eur, v ubytovaní o 14 % na 1077 eur a v stavebníctve o 12,7 % na 1022 eur.

Reálne stúpol zárobok od začiatku roka 2023 až v siedmich z desiatich sledovaných odvetví. Najviac sa zvýšil v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,2 % a v ubytovaní o 2,7 %. Medziročne nižšie reálne mzdy zotrvali v sektore informácií a komunikácie (pokles o 3,6 %) a aj v priemysle či predaji a oprave motorových vozidiel (pokles do 1 %).

Firmy trápi slabá zamestnanosť

Zamestnanosť v novembri 2023 medziročne poklesla až v ôsmich z desiatich mesačne sledovaných produkčných odvetví. V najväčšom zamestnávateľskom odvetví, v priemysle, ubudlo medziročne necelé percento zamestnancov, pričom zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 21 mesiacov s výnimkou minuloročného mar­ca.

Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o 7,2 % evidovali činnosti reštaurácií a pohostinstiev, pokles zamestnanosti vyšší ako 3 % mali aj maloobchod a veľkoobchod. Zamestnanosť rástla len v stavebníctve o 0,2 % a v informáciách a komunikácii o 1,5 %.

V súhrne od začiatku roka 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v štyroch z desiatich sledovaných odvetví, a to od 0,9 % do 1,9 % v sektoroch predaj a oprave motorových vozidiel, ubytovanie, stavebníctvo a informácie a komunikácia. Ostatné odvetvia zamestnávali medziročne menej zamestnancov. Zamestnanosť sa najvýraznejšie, o viac ako 2 %, znížila vo veľkoobchode a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #mesačná mzda #zamestnania