Poslanci definitívne odklepli dotácie hypotekárnych splátok. Čo všetko by ste mali vedieť? (otázky a odpovede)

Parlament už definitívne schválil úhradu časti hypotekárnych splátok občanom. Toto bol jeden z výrazných predvolebných sľubov strany Smer, ktorá si na náraste splátok hypoték postavila časť svojej kampane. Táto téma čiastočne utíchla, keď ministerstvo financií ešte pod vedením Michala Horvátha, Národná banka Slovenska a Slovenska (NBS), banková asociácia spoločne vypracovali analýzu, ktorá ukázala, že nárast splátok hypoték nie je pod vplyvom zvyšovania sadzieb dramatický.

13.12.2023 17:00
debata (55)
Štát by mal prispieť na zvýšené splátky úverov najviac 150 eurami mesačne
Video
Zdroj: TASR

Dotácia hypotekárnych splátok je určená relatívne širokému okruhu dlžníkov, väčšina z nich sa k maximálnej podpore nedostane, lebo nárast splátok nebude taký výrazný.

Ministerstvo pod vedením Smeru a Ladislava Kamenického však tento zákon skutočne pripravilo a parlament ho schválil. Denník Pravda pripravil odpovede na kľúčové otázky o tom, ako bude štát občanom vracať časť zo splátky úveru.

Čo schválil parlament?

Poslanci vláde odklepli dva druhy pomoci. Pre rok 2023 je pomoc vo forme daňového bonusu do výšky 1 800 eur za rok. Od roku 2024 bude štát vyplácať pomoc mesačne vo výške maximálne 150 eur mesačne. Súhrnne je teda maximum tiež 1 800 eur ročne.

Akú výšku príspevku od štátu dlžník získa?

Kľúčový je rozdiel medzi aktuálnou splátkou a referenčnou sumou. Za referenčnú sumu sa zjednodušene dá považovať výška splátky v roku 2022. Do úvahy sa však nebudú brať predčasné splátky. Z rozdielu medzi aktuálnou a referenčnou splátkou štát uhradí 75 percent. Kľúčové pre získanie príspevku je teda to, aby úver prechádzal refixáciou úrokovej sadzby.

Väčšina dlžníkov nesplní podmienky na získanie maximálneho príspevku od štátu. Na to, aby dlžník získal maximálnu podporu od štátu, musí byť nárast mesačnej splátky minimálne dvesto eur. Ľudia, ktorým stúpne splátka o sto eur, dostanú od štátu 75 eur. Priemerný nárast splátky hypoték, ktoré sa refinancujú do roku 2025, bude podľa analýzy národnej banky necelých sto eur.

Z údajov centrálnej banky vyplýva, že navýšenie do výšky 175 eur mesačne sa bude týkať až takmer 298-tisíc hypoték, ktoré sa budú refinancovať do roku 2025. Naopak, navýšenie viac ako 200 eur sa bude týkať zhruba štyridsaťtisíc úverov, teda nepomerne menej ľudí. Navýšenie splátky hypotéky do sto eur sa pritom podľa NBS týka až 231-tisíc úverov.

Je možné získať pomoc aj na nový úver?

Nie. Pri nových úveroch nie je možné vypočítať nárast splátky. Toto opatrenie je teda zacielené iba na ľudí, ktorí čerpali hypotéku pred 1. januárom 2024.

Istou výnimkou sú mladí ľudia do 35 rokov. Pre tých už existuje daňový bonus na zaplatené úroky, ten sa po novom rozširuje. Od roku 2024 sa maximálna výška daňového bonusu pre ľudí do 35 rokov rozširuje na celú výšku úveru, doteraz sa uplatňovala len na 50-tisíc z úveru. Zároveň príjmový limit sa rozširuje z 1,3-násobku priemernej mzdy na 1,6-násobok priemernej mzdy. Maximálna výška tohto daňového bonusu sa zvyšuje na 1 200 eur zo sumy 400 eur.

Kto má na príspevok nárok?

Príspevok sa nedotkne každého občana, ktorému stúpne splátka hypotéky. Vláda v zákone určila príjmový limit. Ten je určený ako 1,6-násobok priemernej mzdy. V roku 2024 bude táto suma zhruba 2 086 eur. Ak je na úverovej zmluve spoludlžník, hranica je dvojnásobná.

Pre výpočet tejto hranice sa pre rok 2024 používa priemerná mzda z roku 2022, výška priemeru za rok 2023 totiž nie je zatiaľ oficiálne známa.

Aj pre posúdenie nároku je dôležitá mzda, ktorú dlžník zarábal v roku 2022. Ak je jej výška pod hranicou zhruba 2 086 eur mesačne, dlžník má nárok na dávku od štátu. Výška príjmu sa bude kontrolovať vždy v januári.

Špeciálne riešenie je pripravené pre ľudí, ktorých príjem bol v roku 2022 nad horným limitom, no následne klesol. V takom prípade sa posudzuje príjem za uplynulých šesť mesiacov a bude rozhodujúce, kedy záujemca o dávku od štátu o pomoc žiada. Ak podá žiadosť v júli 2024, rozhodujúci bude príjem od januára do júna 2024.

2023 11 29 TK k pomoci s hypotekami Čítajte viac Pomoc s hypotékami v maximálnej výške sa väčšiny dlžníkov netýka. Ministerstvo navyše prezentovalo nesprávne výpočty

Je príjmový limit prísny?

Nie. Vláda nastavila podmienky tak, že do príjmového limitu sa zmestí relatívne veľa dlžníkov. „Pri troch štvrtinách hypoték nárast splátok neprekročí desať percent príjmu. Hranicu dvadsať percent príjmu presiahne jedno percento hypoték. Priemerný čistý príjem hypotekárnych dlžníkov je pritom približne 1 700 eur,“ upozorňuje NBS. Pomoc by sa mohla celkovo dotknúť 315-tisíc úverov.

Aké sú ďalšie obmedzenia?

Príspevok sa môže vyplácať len na jednu nehnuteľnosť, ktorú nesmie dlžník prenajímať, tiež len na jednu zmluvu o úvere. V nehnuteľnosti nemusí bývať samotný dlžník, môžu v nej bývať príbuzní dlžníkov, ktorí sú uvedení na zmluve o úvere. Nehnuteľnosť zároveň musí byť na Slovensku. Minister financií Kamenický tiež pri predstavovaní návrhu upozornil, že nárok na príspevok nebudú mať ľudia, ktorí pri refixácii prenesú hypotéku do inej banky.

Ako sa k príspevku dlžník dostane?

O príspevok treba požiadať úrad práce. Túto žiadosť je potrebné podať raz ročne. Údaje o náraste splátok bude úrad mať od bánk. Ak v nehnuteľnosti bývajú rodinní príslušníci, úrady si vyžiadajú údaje aj o nich. Úrad práce bude dotáciu vyplácať spätne za predchádzajúci me­siac

Ako drahé sú v súčasnosti hypotéky?

Ministerstvo financií modelovalo príklady navýšenia úverov na príkladoch navýšenia úrokových sadzieb z úrovne jedného percenta na päť percent. Také drahé úvery zatiaľ nie sú. Priemer nových poskytnutých úverov sa v októbri dostal na 3,98 percenta.

V čase historických miním bol tento priemer na úrovni pod hranicou 0,9 percenta. Ceny úverov sú teda viac ako štvornásobne vyššie v porovnaní s historickým minimom z konca roka 2021. Ceny úverov stúpajú ako dôsledok zvyšovania úrokových sadzieb v eurozóne. Európska centrálna banka sadzby zvyšuje aj preto, aby v ekonomike bolo menej peňazí. To prispieva k tomu, aby sa v rámci eurozóny podarilo skrotiť rast cien.

Dokedy štát bude pomoc vyplácať?

Zatiaľ sa počíta s tým, že pomoc bude štát vyplácať ešte v roku 2026. Pomoc sa však môže obmedziť bez toho, aby to bolo potrebné opäť znovu schvaľovať. Výška vyplácanej pomoci bude, samozrejme, závisieť aj od toho, ako sa bude vyvíjať výška úrokových sadzieb. Zatiaľ sa počíta s nákladmi okolo 80 miliónov eur na rok. Pričom nezanedbateľnú čiastku z tejto sumy bude stáť prijatie 300 nových pracovníkov pre štát, ktorí pomoc budú vyplácať.

© Autorské práva vyhradené

55 debata chyba
Viac na túto tému: #dotácia #hypotéka #úrokové sadzby #splátky #dotácia na hypotéku