Pracovali aj počas sobôt, nepomohli ani vyhrnuté rukávy. Tisíce ľudí čakajú na peniaze na obnovu domu

Niektorí záujemcovia o obnovu domu stále čakajú na vyhodnotenie svojej žiadosti. Vláda stanovila svojím uznesením presný termín 15. augusta, aby boli všetky žiadostí z troch doterajších vyhlásených výziev vyhodnotené.

16.08.2023 05:00
Plán obnovy Jelka Matovič Heger Budaj Foto:
Na Slovensku je približne 1 080 000 rodinných domov. Až tretina z nich potrebuje hĺbkovú obnovu a ďalšia tretina aspoň čiastočnú.
debata (9)

Nový riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Matej Kerestúr zhruba pred mesiacom ubezpečoval, že všetky doterajšie žiadosti vyhodnotia do 15. augusta. „Veríme, že v rámci krízového riadenia termín určený vládou dosiahneme alebo sa k nemu maximálne priblížime,“ vyhlásil. Dnes je zrejmé, že stanovený termín sa nepodarilo dodržať, aj keď sa vyhodnocovanie žiadostí výrazne zrýchlilo.

Ľudia, ktorí si chcú obnoviť dom z európskych peňazí, sa tak dostávajú do neistej situácie. Chcú rekonštruovať svoju nehnuteľnosť, ale ešte nevedia, či ich žiadosť bude schválená a budú môcť siahnuť na vyčlenené peniaze.

Týka sa to skupiny ľudí, ktorá si podávala žiadosť v tretej výzve. V tej je momentálne vyhodnotených 60 percent žiadostí. Chýba vyhodnotiť ešte 40 percent, teda zhruba štyritisíc žiadostí. Záujemcovia z prvých dvoch pilotných výziev už vedia, na čom sú, pretože sa podarilo vyhodnotiť všetky ich žiadosti.

Aké novinky budú v novej výzve?
Video
Zdroj: TV Pravda

„Posudzovanie žiadostí z pilotnej výzvy sa podarilo desaťnásobne zrýchliť. Dnes sú tak vyhodnotené dve z troch výziev, tretia z apríla 2023 je vyhodnotená na 60 percent. Bohužiaľ, ani pri maximálnom možnom úsilí nie je možné vrátiť čas. No predpokladáme vyhodnotenie tretej výzvy v najbližších týždňoch,“ tvrdí pre Pravdu hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Aké kroky podnikla agentúra

Nové vedenie SAŽP nastúpilo po uznesení vlády, ktoré stanovilo termín do polovice augusta. V ňom sa konkrétne píše, že „rezort životného prostredia musí zabezpečiť posúdenie všetkých prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov vo všetkých vyhlásených výzvach z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky do 15. augusta.“

Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
  • Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A. Výška oprávnených výdavkov na skupinu A musí predstavovať minimálne 25% celkových oprávnených výdavkov.
  • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné. Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.
  • Vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani zobytnenia podkrovia alebo suterénu nie sú požadované za oprávnené opatrenia projektu.

ZDROJ: Slovenská agentúra životného prostredia

Cieľom zmien v agentúre bolo reštartovať program Obnov dom. Rezort životného prostredia tvrdí, že sa spravili organizačné zmeny, aby sa vyhodnocovanie zrýchlilo, zlepšila sa komunikáciu so žiadateľmi a celkovo sa zefektívnili procesy.

SAŽP, ktorá spadá pod envirorezort, v reakcii uviedla, že podnikla viacero opatrení. Napríklad boli zavedené pracovné soboty, zintenzívnila sa komunikácia so žiadateľmi a zefektívnilo sa hodnotenie, vďaka čomu sa za jeden deň vyhodnotilo toľko žiadostí ako pred dvomi mesiacmi za týždeň. Vďaka zrýchleniu procesom dokážu teraz týždenne vyhodnotiť od 400 do 530 žiadostí. Ani to však na vyhodnotenie všetkých žiadostí z tretej výzvy a splnenie dátumu nestačilo. „Robíme maximum, aby sme v najbližších týždňoch výzvu vyhodnotili,“ bráni sa Matej Kerestúr.

SAŽP, Matej Kerestúr, generálny riaditeľ, Čítajte viac Obnov dom prejde zmenami. Medzi novinkami bude zaradenie kotlov na biomasu, tvrdí nový šéf projektu

Podľa riaditeľa odboru koordinácie regionálnych pracovísk Jaroslava Adamkoviča už teraz majú prvé pozitívne ohlasy od žiadateľov, ktorí so stavebnými úpravami na svojom dome čakali. „Chceli mať v rukách vyjadrenie SAŽP, či splnili podmienky na získanie finančného príspevku, aby nešli do rizika. Tým, že sme hodnotiaci proces urýchlili, žiadateľom sme umožnili využiť ešte túto stavebnú sezónu,“ dopĺňa.

Časový sklz pri vyhodnocovaní nastáva aj pri overovaní povinných údajov ako list vlastníctva či výpis z registra trestov cez verejné registre. „Pri vyššom počte prihlásených zamestnancov sa overovanie výrazne spomaľuje a časovo predlžuje – niektoré trvá 24 až 48 hodín,“ uvádza odbor komunikácie SAŽP. Ďalším problém nastáva pri povinných prílohách. „Hodnotenie sa predlžuje aj v prípade nesúladu v katastrálnych a parcelných číslach či predložení prvého kolaudačné rozhodnutia, z ktorých sa nedá overiť číslo parcely a domu. V mnohých prípadoch chýbajú overovacie doložky k plnomocenstvám preukazujúce originalitu predloženého dokumentu,“ vysvetľuje agentúra. V neposlednom rade sú problémové často aj dokumenty preukazujúce vek domu.

Ďalšia výzva predo dvermi

Už o necelý mesiac sa má otvoriť nová, v poradí už štvrtá výzva programu Obnov dom. Vyhlásená bude 6. septembra a prijímanie žiadostí sa spustí 9. októbra. V rámci nej bude pre 10-tisíc žiadateľov vyčlenených 190 miliónov eur. Prihlásiť sa môžu aj záujemcovia, ktorí boli pri predošlých výzvach neúspešní. Záujemcovia o rekonštrukciu domu z európskych peňazí v nej nájdu viaceré novinky.

Do žiadosti môžu zahrnúť aj náklady na biomasový kotol na pelety, úpravu komína a batériové úložisko napojené na fotovoltiku. Pripomeňme, že uchádzač sa môže uchádzať o financie aj spätne, po už realizovanej obnove, konkrétne k dátumu 1. február 2020. To je dátum, dokedy vedia refundovať finančné prostriedky.

V predchádzajúcej tretej výzve bolo vyčlenených 190 miliónov eur a limit na 10-tisíc podaných žiadostí sa naplnil za necelých 14 hodín. Prvé dve pilotné výzvy boli zverejnené vlani na jeseň. Do štandardnej výzvy sa zapojilo 2 892 žiadateľov s alokáciou vyše 41 miliónov eur a do zvýhodnenej výzvy sa zapojilo 236 žiadateľov s objemom peňazí na úrovni takmer 4,4 milióna eur.

Harmonogram rezortu životného prostredia počíta v budúcom roku ešte s dvomi výzvami. Prvá má byť v marci 2024 s objemom 95 miliónov eur. Druhá v septembri, kde by mali byť peniaze, ktoré sa nestihli v predošlých výzvach vyčerpať.

Cieľom programu Obnov dom je rekonštruovať vyše 25-tisíc rodinných domov po celom Slovensku. Maximálna výška dotácie je 15-tisíc eur a základnou požiadavkou je úspora energie aspoň o 30 percent. Ak sa žiadateľovi podarí úspora energie nad 60 percent, môže získať finančný príspevok až do výšky 19-tisíc eur. Program má za cieľ zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť emisie v oblasti bývania.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #výzva #žiadosti #obnov dom