Obnov dom prejde zmenami. Medzi novinkami bude zaradenie kotlov na biomasu, tvrdí nový šéf projektu

Najväčšia obnova rodinných domov v histórii Slovenska sa rozbehla. Z plánu obnovy je vyčlenených zhruba pol miliardy eur s cieľom zrekonštruovať vyše 25-tisíc rodinných domov po celom Slovensku. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domov a zredukovať škodlivé emisie skleníkových plynov.

26.07.2023 05:00
SAŽP, Matej Kerestúr, generálny riaditeľ, Foto:
debata (1)

Maximálna výška dotácie je 15-tisíc eur a základnou požiadavkou je úspora energie aspoň o 30 percent. Ak sa žiadateľovi podarí úspora energie nad 60 percent, môže získať finančný príspevok až do výšky 19-tisíc eur. Momentálne nie je otvorená žiadna výzva a vyhodnocujú sa žiadosti z predchádzajúcich výziev. Už začiatkom septembra je naplánované vyhlásenie v poradí už 4. výzvy, kde bude pre 5 000 záujemcov o dotáciu vyhradených 95 miliónov eur.

„Medzi novinkami vo 4. výzve bude zaradenie kotlov na biomasu medzi oprávnené náklady,“ tvrdí v rozhovore pre Pravdu nový generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Matej Kerestúr. Okrem toho budú môcť žiadatelia financie využiť aj na podporu batériových úložísk v kombinácii s fotovoltickými panelmi. Do novej funkcie nastúpil len 1. júla. V rozhovore tiež opisuje, prečo majú sklz vo vyhodnocovaní žiadostí a akú novinku chystajú pre ľudí spadajúcich do energetickej chudoby.

Kedy bude spustená v poradí už štvrtá výzva z projektu Obnov dom a aké novinky v nej chystáte?

Plánujeme ju spustiť ešte v septembri tohto roku. Medzi novinkami bude zaradenie kotlov na biomasu medzi oprávnené výdavky. Ďalej plánujeme zaradiť špeciálny limit na ploché strechy a v neposlednom rade podporu batériových úložísk v kombinácii s fotovoltickými panelmi.

Pozrite si, aké novinky sa chystajú v 4. výzve
Video
Zdroj: TV Pravda

Máme za sebou už tri výzvy. Ešte stále sa vyhodnocujú podané žiadosti. Prečo nastal tento sklz, v čom bol problém a kedy by mohli byť žiadosti vyhodnotené?

Sklz vo vyhodnotení nastal pri pilotných výzvach. Výzva, ktorá bola orientovaná pre znevýhodnené skupiny, už bola vyhodnotená. Cieľom pilotných výziev bolo skôr získať spätnú väzbu od verejnosti či vlastníkov budov. V tretej výzve sme urobili analýzu celkového procesu hodnotenia. Bola identifikovaná časová náročnosť. V dôsledku toho bolo zjednodušenie procesu vyhodnotenia, respektíve zefektívnenie času na vyhodnotenie žiadostí.

Sú situácie, keď by niekto chcel zrekonštruovať svoj rodinný dom, len nemá finančné prostriedky na spolufinancovanie. Bude mať aj takýto žiadateľ možnosť zrekonštruovať si svoj dom?

Táto možnosť bude. Plánujeme vyhlásiť výzvu, v rámci ktorej sa chceme sústrediť na skupinu ľudí, ktorá spadá do definície energetická chudoba. Jedným z cieľov je napríklad poskytovať finančné prostriedky dopredu. Či už to bude formou zálohových platieb, alebo sa nám podarí rozbehnúť spoluprácu s bankovým sektorom. Ešte nechcem prezrádzať, ale pracujeme na oboch alternatívach.

V prvých dvoch výzvach bolo na obnovu domov vyčlenených 40 miliónov eur. Koľko z tej sumy ste už vyplatili?

Aktuálne evidujeme nízky počet žiadostí o platbu. K piatku je to len 91 žiadostí o platbu. To číslo je teda veľmi zanedbateľné.

Konštrukta-Defence Čítajte viac Slovenské zbrojovky zažívajú zlaté časy. Hlásia veľké zisky a vo veľkom zvyšujú výrobu (prehľad firiem)

Viete to vysvetliť?

Dôvodom je, že zhruba 66 percent žiadostí o obnovu rodinných domov je takých, ktoré sú ešte pred začatím obnovy. To je prvá skutočnosť. Tam si vybavujete stavebné povolenia, dodávateľa alebo máte počas leta naplánovanú dovolenku a obnova domu sa odloží na neskôr. Je tam na to vyčlenených desať mesiacov a v odôvodniteľných prípadoch až 16 mesiacov. Je to dostatočný čas na to, aby sa prijímatelia pripravili. Potom je tam 27 percent žiadostí, kde už obnova prebieha. Zvyšok sú obnovy, ktoré sú už dokončené. Percento zrealizovaných obnov je zatiaľ veľmi nízke.

Plán obnovy treba stihnúť do druhého kvartálu 2026. Máme aj medzicieľ, keď do konca roku 2024 musíme mať 13-tisíc obnovených domov. Je tento termín realistický a dá sa stihnúť?

Áno, tento míľnik je realistický. Aj preto, lebo už na jeseň chceme vyhlásiť ďalšiu výzvu. Počet žiadostí, ktoré evidujeme, je vyše 12-tisíc z troch výziev. Spolu so štvrtou výzvou je ten cieľ naplniteľný.

Ak si to môžeme zosumarizovať, vo všetkých doterajších výzvach je vyše 12-tisíc žiadostí. Koľko z nich sa už podarilo vyhodnotiť?

Čo sa týka pilotnej výzvy, tam je vyhodnotených 60 percent žiadostí. Pilotná zvýhodnená výzva bola určená pre znevýhodnené skupiny. Tá už je vyhodnotená kompletne. V tretej výzve sa blížime k 40 percentám. Uznesenie vlády nám stanovilo náročný termín na splnenie míľnika. Od nástupu do funkcie som prijal opatrenia a mojím cieľom je míľnik splniť. Do 15. augusta musia byť podľa uznesenia vlády všetky žiadosti vyhodnotené.

zväčšiť Foto: Ivan Majerský
SAŽP, Matej Kerestúr, generálny riaditeľ,

V tretej výzve bolo viacero noviniek. Cieľom bolo, aby do 30 dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení či nesplnení podmienok. Máme polovicu júla, zhruba dva mesiace po podaní žiadostí a stále sa vyhodnocujú. Prečo to tak dlho trvá?

V rámci tretej výzvy máme tím odborníkov, ktorý sa venuje vyhodnocovaniu žiadostí. Tvoria ho prevažne dohodári a ich nasadenie je závislé od ich časových možností. Preto som prijal jedno z opatrení, kde došlo k zvýšeniu počtu pracovných pozícií. Tiež sa sústredíme na pozície, ktoré chceme obsadiť stálymi zamestnancami, a chceme zefektívniť hodnotenie žiadostí. Máme tiež mimoriadne predĺženú pracovnú dobu. Momentálne sa vyhodnocujú žiadosti aj v sobotu.

Problém bol teda nedostatok ľudí?

Stále naberáme vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Je to aj výzva pre čitateľov, ktorí by mali záujem a majú odbornosť, sú u nás vítaní. Aktuálne ostáva vyhodnotiť niečo vyše 5 000 žiadostí.

Čo ešte spomaľovalo proces vyhodnocovania žiadostí?

V pilotných výzvach sa napríklad stávalo, že žiadatelia predkladali neúplné správy k energetickému certifikátu alebo projekt energetického hodnotenia. Treba pripomenúť, že toto už nie je predmetom tretej výzvy, ktorá nepožaduje predloženie energetického certifikátu na začiatku. V tretej výzve ho možno predložiť až tri mesiace od účinnosti zmluvy. Zaväzujete sa tam k minimálnej energetickej úspore 30 percent. Zároveň sa preukazuje vek rodinného domu a vlastníctvo.

Ešte jedna praktická otázka. Chcel by som požiadať peniaze na obnovu domu. Môžem začať rekonštrukciu ešte pred podaním žiadosti, v priebehu podania žiadosti či až po podaní žiadosti?

Všetky tri stavy akceptujeme. Môžete už mať po rekonštrukcii rodinného domu a požiadať o peniaze. Môžete byť vo fáze, keď už obnova prebieha, a tiež vo fáze, že obnovu plánujete. Všetky tri fázy akceptujeme. Chcel by som pripomenúť dátum 1. február 2020. To je dátum, dokedy vieme refundovať finančné prostriedky.

Teda kto začal pred 1. februárom 2020, tak už nemá nárok na peniaze?

Tie aktivity už nevieme zaplatiť.

Mali sme tu rok nevídaného zdražovania a ľudia museli siahnuť na svoje úspory. Mnoho ľudí si chce obnoviť dom, lenže často nemajú potrebné peniaze na spolufinancovanie. Aké majú možnosti takíto žiadatelia a čo pre nich chystáte?

SAŽP si ešte v roku 2021 uvedomovala, že z plánu obnovy vyplýva možnosť finančne zvýhodňovať ľudí spadajúcich do energetickej chudoby. Veľmi rýchlo identifikovala chýbajúcu definíciu. Preto aj jedna pilotná výzva bola orientovaná na túto skupinu. Podali sme projekt technickej asistencie z prostriedkov Európskej únie, kde SAŽP dostáva know-how, ako postupovať. Už vyše roka pracujeme na spustení takto zameranej výzvy.

zväčšiť Foto: Ivan Majerský
SAŽP, Matej Kerestúr, generálny riaditeľ,

Ako by ta špeciálna výzva mohla vyzerať?

Cieľom takejto výzvy bude, aby nediskriminovala nikoho. Neradi by sme to špecifikovali len na jednu skupinu, napríklad len na dôchodcov či zdravotne ťažko postihnuté osoby. Chceme výzvu nastaviť tak, že ak splníte nami stanovené kritériá, tak máte možnosť dostať až 100 percent financií. Jednou z možností je postupovať podľa vzoru Česka. Či to bude poskytovanie financií vopred, alebo prostredníctvom bankového sektora.

Čo to bude znamenať?

Zapojenie tretieho subjektu. Umožňuje to systém. Ten by dal garancie na poskytovanie úverov. Ako príklad môžem uviesť spoluprácu so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou.

Kedy plánujete spustiť takúto výzvu?

Niekedy začiatkom budúceho roka, predpokladáme na jar 2024. Chceli by sme riešiť v pilotnej fáze tohto financovania okolo 3 000 rodinných do­mov.

V tretej fáze bola jedna z noviniek, že nebola podmienka mať trvalý pobyt. Neobávate sa, že o dotácie teraz budú žiadať špekulanti napríklad s rekreačnými nehnuteľnosťami?

Žiadne kritériá nám neprikazovali, že musí byť trvalý pobyt v rodinnom dome. My sa na rodinný dom pozeráme ako na nehnuteľnosť, ktorá tu je bez ohľadu na to, že tam niekto má, alebo nemá trvalý pobyt, a je určená na bývanie. To znamená, že je tam potenciál v nej usporiť energiu či emisie. Pozeráme sa na to globálne, teda, že je to nehnuteľnosť, kde je možné usporiť energie.

Môžu teda chalupári žiadať o financie pre svoje chaty?

Čo sa týka chaty, tá je diskriminovaná z pohľadu listu vlastníctva. K zatriedeniu budovy pristupujeme na základe energetického certifikátu a vykonáva ju odborne spôsobilá osoba. V našom prípade sa sústredíme na rodinné domy a z pohľadu listu vlastníctva dochádza k druhému overenie, kde sledujeme, ako je nehnuteľnosť evidovaná na katastri.

Zjednodušene – dochádza k zamietnutiu nehnuteľností, ktoré evidujete ako chaty či chalupy?

Áno, v takom prípade žiadosti zamietame.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #obnova domu