Dlhujete Sociálnej poisťovni? Odpustí vám penále, no treba to riešiť čo najskôr. Čas sa kráti

Ľudia, ktorí majú dlhy voči Sociálnej poisťovni, majú posledné dni na to, aby využili generálny pardon, ktorý udeľuje Sociálna poisťovňa, zaplatili dlžné sumy a vyhli sa sankciám.

28.07.2023 05:00
dôchodca, dôchodok Foto:
Na využitie generálneho pardonu zostáva už len pár dní.
debata (10)

Generálny pardon trvá do konca augusta tohto roka, začal sa vo februári. Napriek tomu, že viac ako mesiac sa zdá byť ešte dostatok času, záujemcovia o využitie generálneho pardonu musia dlžné sumy do konca augusta aj skutočne uhradiť. Práve preto sa čas na využitie generálneho pardonu kráti.

Pozrite si najdôležitejšie otázky a odpovede o generálnom pardone Sociálnej poisťovne.

IDE O PENIAZE - Elektronický účet poistenca
Video
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko o elektronickom účte poistenca / Zdroj: TV Pravda

Čo je generálny pardon a koho sa týka?

Samotná Sociálna poisťovňa označuje generálny pardon za určitú formu exekučnej amnestie. Znamená to, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť penále. Klientom tak nenabieha celkový dlh tak rýchlo a pomocou pardonu majú reálnejšiu šancu zbaviť sa dlhu a napokon sa vyhnúť aj prípadnej exekúcii.

Túto možnosť môžu využiť zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby a aj dobrovoľne poistení. Pardon sa týka aj doručenia výkazov, ktoré sú potrebné na správne určenie výšky odvodov. Ak si túto povinnosť zamestnávateľ neplní, prípadne neplní správne a úplne, môže využiť pardon.

„Odvádzateľ poistného musí teda predložiť podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov za obdobie do 30. júna 2022. V prípade zamestnávateľa je takýmto podkladom mesačný výkaz poistného a príspevkov, v prípade takzvanej zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby ide o poskytnutie dokladov na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia a určenie správnej výšky poistného,“ objasňuje Sociálna poisťovňa.

Pardon neznamená, že Sociálna poisťovňa klientom odpustí to, čo naozaj dlhujú. Pardon sa vzťahuje na ďalšiu záťaž, ktorá sa s neplatením odvodov spája. Takzvanú istinu dlžník splatiť samozrejme musí. Zároveň platí, že to musí stihnúť do 31. augusta.

úspory, dôchodok, penzia, peňaženka, peniaze, Čítajte viac Na rodičovský dôchodok stále čakajú tisíce ľudí. V čom je problém?

Ak klient požiada o pardon, môže využiť splátkový kalendár?

Nie. Splátkový kalendár v tomto režime Sociálna poisťovňa povoľovať nebude. Zároveň to ale neznamená, že dlžník musí celú sumu splatiť naraz. Do 31. augusta môže dlžník túto sumu splácať aj vo viacerých transakciách, dôležité je, aby bol celý dlh na konci splatený. Klient Sociálnej poisťovne, ktorý sa rozhodol využiť pardon už vo februári mal k dispozícii sedemmesačné obdobie na to, aby dlh postupne splácal. Ak sa dlžník zatiaľ pre pardon nerozhodol, zostáva mu približne mesiac, počas ktorého môže dlh splácať postupne. Túto možnosť môžu využiť napríklad živnostníci, ktorým na účet budú počas augusta postupne prichádzať peniaze z viacerých faktúr, ktoré vystavili.

Týka sa generálny pardon všetkých dlhov?

Nie. Viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022, ktoré bolo splatné do 31. januára 2023. Na prípadný novší dlh sa pardon nevzťahuje. Klient, ktorý sa rozhodne využiť generálny pardon, by tak v prvom kroku v Sociálnej poisťovni mal zistiť, akej sumy sa generálny pardon týka.

Môžu pardon využiť klienti, ktorí sa už v minulosti štandardne dohodli na splátkovom kalendári, ktorý je stále aktuálny?

Áno, môžu. Klienti, ktorí aktuálne splácajú svoj dlh v špeciálnom režime splátkového kalendára, môžu dlžnú sumu uhradiť v rámci generálneho pardonu a následne splátkový kalendár zanikne.

Je možné uhradiť aspoň časť dlžnej sumy a očakávať aspoň čiastočné odpostenie penále?

Nie. Tento nástroj takto nefunguje a Sociálna poisťovňa za neúplné splatenie dlhu penále neodpustí.

Prečo Sociálna poisťovňa k pardonu pristúpilo?

Situácia, keď občan neplatí poistné, je prehra pre každého. Znamená problém pre občana aj samotnú poisťovňu. Pardon je pre poisťovňu nástroj ako získať časť z toho, čo jej podľa zákona patrí. Zároveň pre občana sa riešenie problému, ktorý vznikol okolo toho, že neplatil odvody, stáva dostupnejšie. Generálny pardon sa celkovo môže týkať zhruba milióna ľudí a subjektov.

Doposiaľ sa podarilo oddlžiť zhruba 674-tisíc ľudí a subjektov. Pre systém sociálneho zabezpečenia sa týmto spôsobom podarilo získať zhruba desať miliónov eur, Sociálna poisťovňa celkovo odpustila penále v hodnote približne 97,1 milióna eur. Celková suma dlžného poistného, ktorého sa pardon týka, je zhruba štyridsať miliónov eur.

V minulosti už Sociálna poisťovňa dvakrát pardon udeľovala, bol ale nastavený inak, s aktuálnym opatrením sa tak nedá porovnávať. Napriek tomu sú predstavitelia poisťovne s priebehom pardonu spokojní „Doterajší proces tejto legislatívnej zmeny, ktorá pomôže dlžníkom po splatení istiny zbaviť sa dlžného penále, považujeme za úspešný,“ povedal Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #generálny pardon #odvody do Sociálnej poisťovne