Invalidné dôchodky čakajú zmeny. Kto si prilepší?

Novela zákona o sociálnom poistení zlepšuje podmienky pre niektoré osoby s nárokom na invalidný dôchodok. Vyplýva to z parlamentom schválenej vládnej novely zákona o sociálnom poistení.

29.06.2023 13:07
invalidný vozík, imobilita, senior, seniorka Foto:
So zvyšujúcim sa vekom navyše klesá pomer ľudí s normálnou chôdzou a pohyblivosťou z 85 % u 60-ročných na 18 % u 85-ročných.
debata

Tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spresnil, že od 1. augusta tohto roka sa zvýšia niektoré invalidné dôchodky a rovnako, nárok na invalidný dôchodok splní väčšia skupina osôb. Novela upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Schválené zmeny sa tak podľa MPSVR pozitívne premietnu u niektorých poberateľov či žiadateľov o invalidný dôchodok.

Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať vplyv na uznanie invalidity. S tým súvisí aj nárok a výška invalidného dôchodku. Podľa predpokladov Sociálnej poisťovne sa zmeny dotknú približne 5300 súčasných poberateľov, takzvaných čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii „do 70 %“). V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur.

PVV, programové vyhlásenie vlády, Ľudovít Ódor, vláda, Čítajte viac Rozdiel v mzde aj 700 eur. Česko chytá talenty v našom rybníku, prečo je úspešné?

Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov, takzvaných čiastočných invalidných dôchodkov stanú poberateľmi plného invalidného dôchodku, teda dôjde k ich preklasifikácii z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“. Ich dôchodok sa mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

Novela zákona o sociálnom poistení zároveň podľa MPSVR predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov. A to ročne o 476 nových poberateľov tzv. čiastočného invalidného dôchodku, teda v kategórii „do 70 %“, s odhadovanou mesačnou výškou dôchodku asi 240 eur. A zároveň o 1436 invalidných dôchodcov – poberateľov plného invalidného dôchodku, pri ktorých sa priemerná mesačná suma dôchodku zvýši o 247 eur.

MPSVR pripravilo vládnu novelu zákona o sociálnom poistení s cieľom splniť záväzky z uznesenia k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na obdobie rokov 2021 až 2030. Na jej aktualizácii spolupracovali posudkoví lekári sociálneho poistenia, odborníci Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj špecialisti z medicínskych odborov.

Hlavným zámerom podľa rezortu práce je, aby sa všetky ochorenia posudzovali na účely invalidity podľa najnovších poznatkov medicíny založených na dôkazoch a úprava percentuálnej miery schopnosti presne zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia. Zároveň, aby sa do posudzovania zaradil čo najširší okruh skupín ochorení.

Sociálna poisťovňa bude mať dva roky od účinnosti vládnej novely zákona o sociálnom poistení, aby rozhodla o všetkých invalidných dôchodkoch, ktorých sa úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť dotkne.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #invalidný dôchodok #novela