Suma na dôchodku vyššia až o 50 percent. V penziách začnú platiť kľúčové zmeny

Štartuje významná zmena druhého piliera. Novela dôchodkového sporenia, ktorá cez parlament prešla na jeseň minulého roka, sa vo všeobecnosti považuje za prospešnú. Výsledkom by malo byť to, že sporitelia si na svoj dôchodok napokon nasporia viac.

28.04.2023 05:00
úspory, dôchodok, penzia, peňaženka, peniaze, Foto: ,
Dôchodkové sporenie sa od mája mení.
debata

Viacero kľúčových zmien vstúpi do praxe od 1. mája tohto roku. Nie sú to všetky zmeny, ktoré novela dôchodkového sporenia prináša, niektoré ďalšie zmeny vstúpia do účinnosti neskôr.

Najzásadnejšou zmenou je to, že všetci mladí ľudia, ktorí začnú pracovať, si budú automaticky sporiť na svoju penziu vo fondoch. Tieto fondy im vyberie štát. Budú to akciové indexy, pretože tie vedia zhodnotiť úspory najviac.

V materiáloch od ministerstva práce sa píše, že ak bude človek sporiť 40 rokov v správnych fondoch, môže mu to priniesť až o 50 percent vyššiu sumu v penzii. Po novom budú môcť do druhého piliera vstúpiť aj ľudia do 40 rokov. Treťou zmenou je, že pre nových sporiteľov a pasívnych sporiteľov bude platiť predvolená investičná stratégia automaticky. V praxi to bude znamenať, že do veku 50 rokov by mali byť všetky úspory v indexovom fonde, teda v akciových investíciách. Po dosiahnutí päťdesiatich rokov sporiteľa sa budú peniaze presúvať do konzervatívnejších fondov. Z tejto stratégie bude môcť sporiteľ dobrovoľne vystúpiť.

Denník Pravda pripravil odpovede na kľúčové otázky o aktuálnych zmenách v druhom pilieri.

parlament, kollár, šeliga, pčolinský, sulík Čítajte viac Boj o miliardové dôchodkové úspory pokračuje. Poslanci sa hádajú o zdanení a výbere peňazí

Čo sa mení od mája?

Menia sa tri základné okolnosti sporenia. Začína sa uplatňovať predvolená investičná stratégia, zavádza sa automatický vstup do druhého piliera a hranica vstupu do druhého piliera sa posúva z 35 rokov na štyridsať rokov.

Čo je predvolená investičná stratégia?

Predvolená investičná stratégia je absolútne kľúčová zmena fungovania druhého piliera. Tento mechanizmus zabezpečí, že sporiteľ rozloží svoje prostriedky do jednotlivých fondov spôsobom, ktorý sa v súčasnosti považuje za najvýhodnejší. Vo všeobecnosti znamená, že mladí sporitelia budú svoje prostriedky vkladať do relatívne rizikovejších indexových fondov a až s pribúdajúcim vekom sporiteľa, sa príspevky postupne budú presúvať do garantovaného fon­du.

Presun prostriedkov do garantovaného fondu sa začne v 50. roku života sporiteľa, od tohto momentu sa každý rok presunú štyri percentá úspor do garantovaných fondov. Vo veku 64. rokov bude mať sporiteľ štyridsať percent majetku v negarantovanom fonde a šesťdesiat v garantovanom fonde. Je to tak preto, že toto už je vek, v ktorom prichádza do úvahy, že by sporiteľ chcel peniaze z druhého piliera čerpať. Predvolená investičná stratégia pracuje s predpokladom, že v tomto čase by sporiteľ mal mať významnú časť úspor zabezpečenú pred prudkým poklesom trhov. Ten by totiž mohol významným spôsobom znížiť hodnotu majetku v indexovom fonde. Práve preto sa podľa predvolenej investičnej stratégie nachádza v garantovanom fon­de.

Na druhej strane ale platí, že klient dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) nepotrebuje v tomto čase všetky svoje úspory. Navyše, vo veku 64 rokov môže mať klient pred sebou investičný horizont, ktorý sa dá rátať na desaťročia. Predvolená investičná stratégia je teda postavená na presvedčení, že aj 64-ročný sporiteľ by sám seba oberal o budúce zhodnotenie, ak by všetky prostriedky presunul naraz do garantovaného fon­du.

Je predvolená investičná stratégia pre sporiteľov povinná?

Nie. Sporiteľ sa svojím aktívnym rozhodnutím môže rozhodnúť, že si neželá, aby sa jeho úspory rozkladali do jednotlivých fondov v súlade s touto stratégiou. Sporiteľ z nej teda môže vystúpiť, tiež sa k nej v budúcnosti môže vrátiť. Predvolená investičná stratégia sa uplatní automaticky v prípade, že klient neurobí iné aktívne rozhodnutie. Práve po zavedení predvolenej investičnej stratégie volali odborné kruhy už dlho a práve tento nástroj môže byť dôležitým krokom k tomu, aby sa zmiernil narastajúci tlak na prvý pilier.

Prečo je predvolená investičná stratégia potrebná?

Hlavným dôvodom je to, že sporitelia ukladajú svoje prostriedky príliš konzervatívne. V druhom pilieri sa k 21. aprílu tohto roka nachádzala zhruba 12,4 miliardy eur, z toho zhruba 7 miliárd bolo v garantovaných fondoch. Sporitelia sa teda oberajú o šancu na relatívne lepšie zhodnotenie prostriedkov. Zároveň trh ukázal, že mnohí sporitelia sú pasívni. Novela druhého piliera teda čiastočne ráta s tým, že sporitelia pasívni zostanú a v momente, keď sa automaticky zmení ich stratégia sporenia, túto zmenu akceptujú.

Časť sporiteľov sa bude od 1. júla postupne do indexového fondu postupne presúvať, no rozhodnutie o presune úspor môže urobiť klient aj sám. „Pri dlhodobom pravidelnom investovaní vo fondoch zohráva čas kľúčovú rolu. Čím dlhšie investujete, tým vyšší výnos môžete dosiahnuť pri klesajúcom riziku. Je preto zbytočné čakať, kým vás predvolená investičná stratégia preradí do indexového fondu. Každý mesiac je dôležitý, zvlášť, ak by vám mohol v tomto roku uniknúť návrat akciového trhu k rastu,“ upozorňuje Marián Búlik, analytik spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

Práve predvolenú investičnú stratégiu považuje Ján Šebo, expert na dôchodky, za kľúčovú zmenu systému sporenia. Spolu so znížením poplatkov v druhom pilieri má práve predvolená investičná stratégia potenciál zvýšiť budúce dôchodky. „Zavádzané zmeny môžu spôsobiť, že človek, ktorý by si inak celý život sporil v dlhopisoch, teraz ak bude celý život v predvolenej stratégii, dokáže nasporiť raz toľko peňazí. Zhruba 90 percent môže priniesť lepšie rozloženie úspor a zvyšných 10 percent menšie poplatky,“ povedal Ján Šebo v rozhovore pre denník Pravda.

Čo znamená automatický vstup do druhého piliera?

Toto opatrenie má zabezpečiť, že občan nebude „strácať čas“ mimo systému dôchodkového sporenia. Preto každý, kto na pracovný trh vstúpi po 1. máji tohto roku, automaticky vstúpi do druhého piliera. Automatický vstup ale neznamená povinný vstup.

„Ak mladý človek vstúpi na trh práce a začne si odvádzať poistenie, automaticky vstupuje do druhého piliera a časť jeho povinných odvodov putuje na jeho osobný účet. Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť do dvoch rokov od vstupu z druhého piliera vystúpiť,“ upozorňuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Sporiteľ bude mať možnosť vybrať si správcovskú spoločnosť podľa vlastného uváženia. Bude mať na to šesť mesiacov. Ak si nevyberie, správcovskú spoločnosť mu pridelí Sociálna poisťovňa. Nerozhodnutí klienti budú jednotlivým DSS-kám pribúdať rovnomerne. Nový klient bude automaticky, ak neurobí aktívne iné rozhodnutie, sporiť v súlade s predvolenou investičnou stratégiou.

Ľudia, ktorí skončili školu a vstupujú na trh práce, nie sú jediní, ktorých sa automaticky vstup do systému sporenia týka. „Môžu to byť aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým sa v predchádzajúcich rokoch nedarilo, a nevznikla im povinnosť platiť odvody na Sociálne poistenie. Taktiež to môže byť aj človek, ktorý sa po práci v zahraničí vrátil na Slovensko. Na Slovensku nikdy predtým nepracoval, po prvýkrát bude zamestnaný a bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aj takejto osobe, pokiaľ je mladšia ako štyridsať rokov, vznikne automatický vstup do druhého piliera,“ upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Zvyšuje sa veková hranica vstupu do druhého piliera z 35 na 40 rokov. Čo to znamená?

Pred príchodom novely platilo, že sporiteľ sa pre vstup do druhého piliera musel aktívne rozhodnúť, zároveň toto rozhodnutie musel urobiť do veku 35 rokov. Ak bol starší, už si dôchodkové sporenie v druhom pilieri otvoriť nemohol. Novela túto vekovú hranicu posúva na 40 rokov. Zmena sa teda týka najmä ľudí, ktorí sú k 1. máju tohto roka vo veku medzi 35 a 40 rokov. Títo ľudia získajú možnosť vstúpiť do druhého piliera, hoci túto možnosť podľa pôvodnej úpravy zákona už nemali.

Zmena sa môže dotknúť aj tých ľudí, ktorí sa po 1. máji rozhodnú, že si sporiť v druhom pilieri nechcú a po automatickom vstupe do druhého piliera z neho vystúpia. Možnosť vrátiť sa k sporeniu budú mať do vyššieho veku, teda do štyridsiatky. „Tí, ktorí automaticky vstúpia do druhého piliera po 1. máji 2023, môžu z tohto systému do dvoch rokov vystúpiť. Pokiaľ si to následne rozmyslia, a chceli opätovne vstúpiť, môžu, ale už budú mať status nie automatického poistenca, ale dobrovoľného poistenca. Tým pádom keď sa po vystúpení rozhodnú opäť vstúpiť, tak už nebudú môcť vystúpiť,“ dopĺňa Kontúr.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sporenie #novela #II. dôchodkový pilier