Dokedy tu bude dražoba, čaká nás kríza? Platy budú klesať, ľudia už pandemické úspory minuli

Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) spolu s letnou prognózou pripravili aj odpovede na najzaujímavejšie otázky, ktoré si môžu ľudia klásť.

21.06.2022 15:06
debata (21)

Prečo je inflácia taká vysoká?

Rastúce náklady výrobcov, prevádzkovateľov obchodov a poskytovateľov rôznych služieb sa veľmi rýchlo a v nezvyčajne silnej miere premietajú do cien pre spotrebiteľov. Ceny plynu, ropy a iných surovín na svetových trhoch sú veľmi vysoké. V posledných mesiacoch výrazne narástli aj ceny potravinárskych plodín a surovín, ako sú napríklad obilie alebo oleje. Celé to už trvá dlhšie. Minulý rok to súviselo najmä so zotavovaním sa svetovej ekonomiky z pandémie. To sprevádzala neschopnosť producentov plniť plánované objemy ťažby a výroby, ale aj problémy s počasím v rôznych kútoch sveta. Vojna na Ukrajine tieto negatívne dosahy tento rok citeľne prehĺbila. Celé si to skombinujte a výsledkom sú rýchlo rastúce ceny v obchodoch, reštauráciách, ale napríklad aj v kaderníctvach.

Prečo bude tak dlho trvať, kým sa inflácia vráti znovu na bežné úrovne?

Regulácia cien plynu a tepla pre slovenské domácnosti sa deje spôsobom, ktorý „rozťahuje“ zvyšovanie cien na svetových trhoch v čase. Tento rok síce ceny plynu a tepla narástli citeľne, ale zachytávajú len pomerne malú časť nárastu svetových cien surovín počas minulého roka. Ak sa niečo zásadné na svetových trhoch alebo v politike vlády neudeje, budúcoročné zvýšenie cien plynu a tepla zachytí obrovský nárast cien ropy a plynu, ktorý vidíme vo svete od stupňovania politického napätia s Ruskom. Za predpokladu, že sa rast cien energií vo svete zastaví tento rok, prípadne dôjde k miernemu poklesu v ďalšom období, regulované ceny by mohli mierne poklesnúť v roku 2024.

VIDEO: Guvernér Kažimír: Výhľad pre životnú úroveň na Slovensku na najbližšie roky je viditeľne horší

Video
Kažimír Čítajte viac Guvernér NBS Kažimír: Mýlili sme sa, ceny budú vyššie, dva roky im platy nebudú stíhať

Je vôbec isté, že inflácia nebude vyššia a po dvoch rokoch výrazne poklesne?

Situácia je veľmi neistá, vo veľkej miere všetko závisí od vývoja vojny na Ukrajine a od politických rozhodnutí, ktoré sú s tým spojené. Najväčším otáznikom je, či dôjde k výraznejším výpadkom v dodávkach plynu pre Európu a osobitne pre Slovensko. Ak by k takému niečomu došlo, inflácia by v budúcom roku mohla byť výrazne vyššia, ako dnes očakávame. No aj keby sa tak stalo, v roku 2024 čakáme pokles.

Čo robí Európska centrálna banka, aby tlmila infláciu?

Ukončili sme podporné nákupy štátnych a firemných cenných papierov, ktoré počas uplynulých siedmich rokov pomáhali ekonomike eurozóny zvládnuť dosahy krízy a pandémie. Pomohli sme tak odvrátiť rozvrat ekonomiky a zabránili sme ničivému poklesu cien. V júli začneme so zvyšovaním kľúčových úrokových sadzieb, pričom je možné od nás očakávať, že v priebehu budúceho roka prekonáme hranicu dvoch percent. Očakávaný vývoj sadzieb sa už premieta do vyšších úrokových sadzieb na úvery pre ľudí, firmy, ale aj pre vlády. Úvery sú čoraz drahšie.

Čaká nás recesia?

Neočakávame recesiu. Aj keď sa treba pripraviť na to, že ekonomika v priebehu tohto roka mierne poklesne, resp. už poklesla. A v ďalšom období sa asi nevyhneme niekoľkým slabým epizódam vo výkonnosti ekonomiky. Na rast ekonomiky však bude doliehať aj klesajúca kúpyschopnosť obyvateľstva v dôsledku vysokej inflácie. Reálne mzdy budú klesať dva roky po sebe. Dodatočné úspory z čias pandémie už ľudia viac-menej minuli. Očakávame, že aj ďalej budú čerpať zo svojich úspor alebo aspoň sporiť menej z príjmu ako obvykle. Situácia by však bola zásadne iná, ak by sme mali väčšie výpadky v zásobovaní zemným plynom. V tom prípade by sme sa hlbšej recesii zrejme nevyhli.

Sú dlhodobé vyhliadky lepšie?

Výhľad pre životnú úroveň na Slovensku na ďalšie roky je viditeľne horší ako v našich minulých predpovediach. Dôvodom sú najmä očakávané výpadky v medzinárodnom obchode v súvislosti s odstrihnutím Ruska od toku tovarov a služieb. Tie sú síce pomerne mierne, ale nie zanedbateľné. Lepšie čerpanie a účinnejšie využívanie prostriedkov z fondov EÚ je obrovskou príležitosťou, ako pretvoriť Slovensko na modernejšiu krajinu, ktorá je zároveň odolnejšia proti vonkajším vplyvom.

Bude vyššia aj nezamestnanosť?

Miera nezamestnanosti by sa mala v najbližších rokoch držať približne na dnešných úrovniach. Máme veľa voľných pracovných miest. Tieto našťastie sčasti zapĺňajú aj utečenci z Ukrajiny, a prispievajú tak k potenciálu našej ekonomiky Aj pri miernom ochladení ekonomiky by pracovných príležitostí malo byť dosť. Z počtu zamestnaných však časom začne ubúdať. To však už súvisí s tým, že naše obyvateľstvo starne. Viac ľudí ide do dôchodku, ako prichádza na trh práce. Aj príchod utečencov z Ukrajiny tento úbytok vyváži len dočasne. Navyše aj v ich prípade je možné predpokladať, že sa časom začnú niektorí vracať domov.

Čo by ešte mala robiť vláda tu a teraz?

Najlepšie sú opatrenia, ktoré priamo pomôžu ľuďom, ktorí sú na pomoc najviac odkázaní v čase vysokej inflácie. Je tiež dôležité, aby podpora trvala, kým pretrváva táto zložitá situácia, a nevznikali trvalé nároky na verejný rozpočet. Stav hospodárenia štátu a zlé vyhliadky v tomto smere neumožňujú štedré rozdávanie pomoci ani v týchto náročných časoch. Aj takéto formy pomoci by zabezpečili, že by sa spotreba domácností v budúcom roku nemusela prepadnúť.

Počíta predikcia s vplyvmi dohody ministra hospodárstva s SPP, ktorú ohlásili 17. júna 2022?

Nie, oznámenie dohody prišlo po sfinalizovaní dokumentu (16. júna 2022). Pre dôkladné zhodnotenie vplyvov chýbajú podrobnejšie informácie. Jednoduché odhady naznačujú, že by v dôsledku oznámenej dohody mohla miera inflácie klesnúť do jednociferných hodnôt v roku 2023. V roku 2024 by však bola zrejme vyššia ako v našej predpovedi.

21 debata chyba
Viac na túto tému: #inflácia #prognóza #NBS