PRIESKUM: Koronakríza poznačila tretinu Európanov, dôvera v EÚ však zostáva

Podpora Európskej únie Európanmi je stále vysoká, a to aj napriek koronavírusovej pandémii. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra.

03.06.2021 10:55
Koronavírus / Covid / Zdravotník / Ochranný... Foto: ,
Väčšina respondentov sa domnieva, že zdravotné prínosy reštriktívnych opatrení v ich krajine prevažujú nad hospodárskymi škodami.
debata

Prieskum verejnej mienky, ktorý sa z podnetu Európskeho parlamentu (EP) v členských štátoch EÚ konal v období od marca do apríla 2021, naznačil čoraz väčší dosah pandémie ochorenia COVID-19 na osobný život a finančnú situáciu občanov.

Jarný prieskum EP ukázal silnú podporu Európanov, ako aj široký konsenzus, že globálne výzvy – akou je aj pandémia ochorenia COVID-19 – sa najlepšie riešia na úrovni Únie.

Podľa prieskumu 31 percent opýtaných uviedlo, že nový koronavírus už mal vplyv na ich osobný príjem, a ďalších 26 percent to očakáva v budúcnosti. Priemer Európskej únie je 57 percent, výsledky sa však v jednotlivých krajinách líšia.

Na Slovensku koronakríza poznačila osobné príjmy 40 percent respondentov a ďalších 29 percent tento stav očakáva. Dôsledky pandémie pocítilo alebo očakáva 69 percent Slovákov a 30 percent dúfa, že pandémia nebude mať nijaký vplyv na ich financie.

Väčšina respondentov EÚ (58 percent) sa domnieva, že zdravotné prínosy reštriktívnych opatrení v ich krajine prevažujú nad hospodárskymi škodami, ktoré mohli spôsobiť. Neplatí to v prípade Slovenska, kde len 46 percent opýtaných si myslí, že prínosy pre zdravie sú väčšie než ekonomické škody, a 51 percent tvrdí presný opak.

rodina, figúrky, peniaze, euro, vrece, váha Čítajte aj Ďalšie peniaze na boj s koronavírusom od Európskej únie. Z REACT-EU dostaneme 316,8 milióna eur

Eurobarometer potvrdil, že Európania si uvedomujú úsilie Európskej únie v boji proti pandémii a jej dôsledkom, 80 percent občanov EÚ – a aj Slovákov – už počulo, videlo alebo čítalo o opatreniach EÚ v reakcii na pandémiu. Takmer polovica všetkých občanov EÚ (48 percent) a 38 percent Slovákov vie, o aké opatrenia ide.

Napriek tomu však v priemere iba 48 percent občanov EÚ tvrdí, že je s opatreniami Únie spokojných, kým 50 percent spokojných nie je. U Slovákov spokojnosť s opatreniami EÚ (54 percent opýtaných) prevažuje nad nespokojnosťou (46 percent).

Mieru solidarity medzi členskými štátmi v boji proti pandémii považuje za uspokojivú 44 percent občanov EÚ. Slováci sú pri vnímaní miery solidarity pozitívnejší, keď spokojnosť vyjadrilo 57 percent opýtaných.

Pozitívne hodnotenie Európskej únie je v súčasnosti na jednej z najvyšších úrovní za posledných desať rokov. V priemere 48 percent Európanov vníma Úniu pozitívne, 35 percent má k EÚ neutrálny postoj a 17 percent vyjadrilo negatívny názor.

Pri otázkach o reforme Európskej únie 70 percent Európanov uviedlo, že sú všeobecne za EÚ, ale len 23 percent z nich je za fungovanie Únie ako doposiaľ. Takmer polovica respondentov (47 percent) vyjadrila podporu Únii, nie však jej aktuálnej podobe či spôsobu fungovania.

V priemere 74 percent Európanov a 61 percent Slovákov si želá, aby EÚ mala viac právomocí na riešenie kríz, akou je koronavírusová pandémia, a 28 percent opýtaných s týmto postojom úplne súhlasí.

Vlak, ZSSK Čítajte aj Pandémia v Európe okresala počty cestujúcich vo vzduchu i na železnici

Prieskum naznačil, že EÚ by sa pri riešení pandémie mala zamerať najmä na zabezpečenie rýchleho prístupu k bezpečným a účinným vakcínam pre všetkých občanov – myslí si to 39 percent Európanov a 38 percent Slovákov. Medzi ďalšie priority patria vyššie investície do vývoja liečby a vakcín, vytvorenie európskej stratégie pre riešenie podobných kríz v budúcnosti a vytvorenie spoločnej európskej zdravotnej politiky. Pre Slovákov je treťou prioritnou oblasťou presadzovanie prísnejších kontrol na vonkajších hraniciach EÚ (29 percent).

Pokiaľ ide o očakávania od Európskeho parlamentu, 49 Európanov a 51 percent Slovákov požaduje, aby nimi zvolení zástupcovia venovali prioritnú pozornosť oblasti verejného zdravia. Nasledujú boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, opatrenia na podporu hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest, ako aj opatrenia proti zmene klímy. Slováci však ako štvrtú prioritnú oblasť uviedli spravodlivú a udržateľnú poľnohospodársku politiku (29 percent opýtaných).

debata chyba
Viac na túto tému: #Eurobarometer #pandémia #koronavírus