Ako sa zdaňuje finančný príspevok na obedy? Daniari vydali usmernenie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) vydalo 20. apríla 2021 metodický pokyn k zdaňovaniu príspevkov na stravovanie zamestnancov. Tento metodický pokyn má za cieľ zabezpečiť jednotný postup pri posúdení zdaniteľnosti príjmu zamestnanca a uplatnení výdavkov na stravovanie do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov (ZDP). Informovala o tom v pondelok spoločnosť Accace.

26.04.2021 21:41
debata

Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021 priniesla väčšine zamestnancov možnosť vybrať si medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravu. Finančný príspevok na stravovanie je od účinnosti danej novely možné poskytovať všetkým zamestnancom, s výnimkou tých, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi v tejto súvislosti vznikla povinnosť umožniť svojim zamestnancom vybrať si medzi stravným lístkom alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie s tou podmienkou, že zamestnanec nemôže zmeniť svoje rozhodnutie počas 12-tich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

Napriek tomu, že novela Zákonníka práce nadobudla účinnosť už 1. marca 2021, v súvislosti s jej aplikáciou v praxi sa vynárali mnohé otázky, na ktoré priniesol odpovede práve metodický pokyn vydaný Finančným riaditeľstvom SR.

jedáleň Čítajte viac Gastrolístky či peniaze. Budú si ľudia vyberať?

Napríklad sa v ňom vysvetľuje, že od 1. marca 2021 je od dane z príjmov oslobodená hodnota stravy poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov. A tiež finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu.

Metodickým pokynom sa vysvetľuje aj to, že keď zamestnávateľ zabezpečí stravovanie zamestnancom vo forme gastrolístkov, ktorých hodnotu tvorí povinný príspevok zamestnávateľa podľa Zákonníka práce, príspevok zo sociálneho fondu a dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad rámec jeho zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, tak je potom pre zamestnanca hodnota tejto stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky v plnej sume oslobodená od dane z príjmov.

Ako však vyplýva z ďalšieho textu, toto úplné oslobodenie sa týka len nepeňažného plnenia, teda samotných stravných lístkov alebo stravovacích kariet.

monika uhlerová Čítajte viac Odborárka: Hotovosť na obedy? Ľudia si budú kupovať suché rožky s paštétou

Z textu pokynu ďalej vyplýva, že ak zamestnávateľ namiesto stravovacích poukážok poskytne zamestnancom finančný príspevok na stravovanie, potom sa pri sume finančného príspevku vždy vychádza z hodnoty stravovacej poukážky, ktorú zamestnancovi poskytoval alebo ktorú naďalej poskytuje tým zamestnancom, ktorí si finančný príspevok nevybrali. Suma finančného príspevku na stravovanie by preto mala byť rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovaciu poukážku iným zamestnancom.

Súčasne však platí podmienka, že to musí byť najmenej 2,11 eura (55 percent z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, t. j. pre rok 2021 zo sumy 3,83 eura) a najviac 2,81 eura na jednu zmenu (55 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). Ľudia však v samotnom metodickom pokyne nájdu omnoho viac.

debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #stravovanie #obedy #finančný príspevok
Flowers