Náhrada plastov za eko alternatívy nezníži našu produkciu odpadu, tvrdí expert na cirkulárnu ekonomiku

Roman Gdovjak, Country Manager firmy Cyrkl.com pre Slovensko v rozhovore pre Pravdu hodnotí novinky v zákonoch o odpadoch, ktoré od decembra vstupujú do platnosti. „Alternatívy totiž z dôvodu znečistenia zvyškami potravín a nápojov často nemožno opätovne použiť alebo recyklovať, iba energeticky zhodnocovať. Ide tak stále o odpad, ktorého vzniku by sme mali predchádzať," upozorňuje odborník.

28.11.2021 16:17
recyklácia, triedenie odpadu Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako vnímate zmenu zákona?

Prijaté zmeny hodnotíme v zásade pozitívne, keďže ide o ďalší balík opatrení na predchádzanie negatívneho vplyvu jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, ktoré požaduje európska smernica. Tie sa ukázali ako problematické, keďže sa v prírodnom prostredí rozkladajú stovky rokov a ohrozujú živočíchy aj zdravie samotných ľudí.

Čo sú podľa Vás najväčšie prínosy a prípadne, naopak, slabosti nových opatrení?

Za prínosný krok možno hodnotiť zákaz obstarávať pre činnosť štátnych orgánov nápoje v jednorazových plastových obaloch. To však bude od spustenia zálohového systému od 1.1.2022 aj tak takmer nemožné, keďže všetky bežné nápoje budú predávané v zálohovaných obaloch.

Otázne však zostáva, do akej miery novoprijaté ustanovenia § 75b zákona o odpadoch prispejú k zníženiu spotreby. Náhrada jednorazových plastových výrobkov a riadov „ekologickejšími“ papierovými či drevenými biologicky rozložiteľnými alternatívami (týka sa to najmä verejných podujatí), ktorá je jednou z prípustných alternatív, nemusí viesť k zníženiu spotreby. Tieto alternatívy totiž z dôvodu znečistenia zvyškami potravín a nápojov často nemožno opätovne použiť alebo recyklovať, iba energeticky zhodnocovať. Ide tak stále o odpad, ktorého vzniku by sme mali predchádzať. O to sa snaží pri svojej činnosti aj naša spoločnosť CYRKL, Zdrojová platforma. Za najlepšie riešenie teda považujeme opakovateľne použiteľné alternatívy, ktoré sú však iba jednou z prípustných možností. Tu mohol byť zákonodarca prísnejší.

alkohol, pivo, krčma, čapovanie, Čítajte viac Čapovanie "do plastu" sa od dnes končí. Podniky prechádzajú na nový režim

Sú na ne dotknuté sektory (bistrá, bary, verejné inštitúcie) pripravené?

Čo sa týka pripravenosti dotknutých sektorov na novoprijaté opatrenia a zákazy – tieto sú už dlhšie avizovaným krokom smerom k cirkulárnej ekonomike, ako zo strany EÚ tak zo strany rezortu životného prostredia a mnohé podniky ich zavádzajú už dlhšiu dobu, prípadne ich zavedenie vo svojom podnikaní už zavŕšili. Taktiež alternatív pre jednorazové plastové obaly a riady je na trhu už mnoho, takže firmy by nemali mať problém začať ich využívať pri svojej činnosti.

Ako je na tom Slovensko v tejto oblasti v porovnaní so zahraničím, robíme toho dosť, alebo zaostávame?

V porovnaní so zahraničím si Slovensko vedie relatívne dobre, hoci nestihlo úplne transponovať smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie včas, teda do 3.7.2021.

Medzi členské štáty, ktoré implementovali smernicu načas však patria iba Francúzsko, Estónsko, Írsko, Grécko a Švédsko. Na druhej strane, mnohé krajiny zatiaľ nemajú zriadený zálohovací systém na obaly od nápojov, ktorý sa na Slovensku spúšťa od 1.1.2022. Zároveň susedné krajiny a východoeurópske štáty ako Česko, Poľsko, Bulharsko či Rumunsko sú medzi krajinami, ktoré implementáciu smernice v požadovanom termíne ani len nezačali.

Roman Gdovjak

Country Manager firmy Cyrkl.com pre Slovensko. Cyrkl.com je medzinárodná technologická a poradenská spoločnosť so špecializáciou na cirkulárne odpadové hospodárstvo. Vďaka pokročilým technologickým riešeniam pomáha na najväčšej digitálnej odpadovej platforme v Európe tisícom spoločností pretvoriť odpad na zdroj. V rámci poradenských činností jej tím odpadových expertov tiež spracováva Cirkulárne odpadové skeny prinášajúce firmám finančné úspory aj redukciu CO2. Cyrkl tiež vytvára trhové analýzy, prispieva k transferu recyklačných technológií a odpadovej legislatívy. Týmito aktivitami prináša inovácie a princípy cirkulárnej ekonomiky do sveta nakladania so zdrojmi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #recyklácia #odpady #cirkulárna ekonomika