Ceny elektriny v roku 2024: ÚRSO určil finálnu cenu za dodávku komodity pre domácnosti

Regulovaná cena dodávky elektriny pre domácnosti bude stabilizovaná približne na úrovni roka 2023. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) však prerušil cenové konania pre troch veľkých dodávateľov elektriny (ZSE, SSE a VSE), keďže podľa úradu požadujú nárast cien elektriny pre domácnosti nad rámec povinností im udelených v rozhodnutí Ministerstva hospodárstva (MH) SR o všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ). V tlačovej správe to uviedol medzičasom odvolaný predseda úradu Andrej Juris.

04.12.2023 16:42
Andrej Juris Foto:
Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris.
debata (3)

Úrad podľa Jurisa vyzval uvedených dodávateľov, aby upravili svoje cenové návrhy v súlade sa rozhodnutím o VHZ. V prípade zraniteľných odberateľov mimo domácnosti klesne úradom určená regulovaná cena za dodávku elektriny v roku 2024 na základe doposiaľ vydaných cenových rozhodnutí medziročne v priemere o 71 %.

Andrej Juris Čítajte viac Ficova vláda zakročila proti šéfovi ÚRSO, ktorý povolil dvojnásobné ceny plynu

„V roku 2023 mnohí odberatelia platia v skutočnosti ceny zastropované a kompenzované vládou SR, ktoré majú prednosť pred cenami stanovenými úradom. Preto výsledný dosah na odberateľov elektriny a plynu budú mať prípadné opatrenia vlády SR na rok 2024. Úrad už od leta 2023 upozorňoval, že bez vládnych opatrení budú domácnosti v prípade plynu a vybraní zraniteľní odberatelia v prípade elektriny a plynu čeliť riziku vysokých cenových nárastov. Preto sme opakovane odporúčali vláde SR zaviesť opatrenia na zmiernenie dosahov pre tieto skupiny odberateľov,“ uviedol Juris.

Úrad zároveň v priebehu novembra v zákonných lehotách vydal 28 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku plynu zraniteľným odberateľom pre dodávateľov plynu a 76 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom pre dodávateľov elektriny.

Na základe vydaných cenových rozhodnutí úradom určená regulovaná cena dodávky plynu pre domácnosti v roku 2024 medziročne klesne v priemere o 27 %, a v prípade zraniteľných odberateľov mimo domácnosti v priemere o 40 %.

„Úrad zároveň upozorňuje, že dodávateľom elektriny alebo plynu nestanovuje pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorú dodávatelia nemôžu prekročiť. Úrad vyzýva dodávateľov, aby v rámci svojich možností v konkurenčnej súťaži ponúkali svojim odberateľom nižšiu cenu elektriny alebo plynu oproti maximálnej cene určenej úradom,“ dodal ÚRSO.

Vláda na pondelkovom rokovaní predsedu úradu z funkcie odvolala. Podľa vlády konal totiž v rozpore s povinnosťou konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #plyn #elektrina #ÚRSO