Za kartel v energetike dostali pokutu 7 miliónov. Úrad štyrom podnikateľom tiež stopol účasť na verejnom obstarávaní

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR dňa 11. septembra vydal rozhodnutie, ktorým uložil štyrom podnikateľom v oblasti energetiky pokuty v celkovej výške 7.233.751 eur za uzatvorenie kartelovej dohody.

22.09.2023 16:26
elektrina Foto: ,
Ilustračná snímka
debata

Tá je porušením zákona o ochrane hospodárskej súťaže. PMÚ zároveň uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní trom z dotknutých podnikateľov na tri roky a jednému podnikateľovi na jeden rok. Úrad o tom informoval v piatok na svojej webovej stránke.

„PMÚ začal prešetrovanie na základe podnetu od Nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie na možné protisúťažné konanie podnikateľov spočívajúce v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania. Toto verejné obstarávanie vyhlásila Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a jeho predmetom bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia,“ uviedol úrad.

shutterstock 1295259748 Čítajte viac Cena plynu padla za rok o takmer 90 percent. Kam sa až dostane?

Na základe výsledkov prešetrovania začal PMÚ správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.

„PMÚ získal v správnom konaní informácie a podklady, na základe ktorých dospel k záveru, že štyria podnikatelia svoj postup v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže koordinovali. Voči ostatným dvom podnikateľom konanie zastavil, keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže,“ dodal úrad.

V tejto súvislosti PMÚ upozornil na možnosť využívania tzv. programu zhovievavosti. Tento program úradu umožňuje, aby účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž buď neuložil žiadnu pokutu, ak ako prvý predloží dôkazy o porušení zákona, alebo znížil pokutu do výšky 50 %. Nastane tak v prípade, ak predloží dôkazy predstavujúce pridanú hodnotu k dôkazom, ktoré PMÚ už má k dispozícii.

„Zároveň v prípadoch využitia programu zhovievavosti PMÚ účastníkovi zakázanej dohody automaticky neuloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,“ dodal úrad.

Ďalšou možnosťou, ako znížiť pokutu, je tzv. urovnanie. „Ide o prípady, keď podnikateľ nemá žiadne nové dôkazy o dohode, ktorej bol účastníkom, ale prizná svoju účasť na porušení zákona a prevezme zodpovednosť za takúto účasť. Podnikateľovi, ktorý sa urovná, PMÚ uloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok a zníži pokutu až o 50 %, respektíve o 30 % (pri karteloch a zneužitiach dominantného postavenia),“ upozornil PMÚ.

debata chyba
Viac na túto tému: #energetika #Protimonopolný úrad