ÚRSO sa pýta dodávateľov energií, za koľko nakupovali plyn a elektrinu. Zaujímajú ho ceny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) si vyžiadal od dodávateľov energií podrobnejšie údaje o objemoch, nákladoch a aplikovaných cenníkoch dodávky elektriny a plynu pre jednotlivé skupiny koncových odberateľov. Pôvodne zaslané údaje neboli vždy jednoznačné a pri niektorých dodávateľoch nesúhlasili s dátami, ktoré úrad získal v minulosti. Ďalším dôvodom bol marcový prieskum cenníkov najväčších dodávateľov, uviedol v pondelok ÚRSO.

15.05.2023 13:18
SR Trebišov Nový Majer elektrina voda odpojenie... Foto: ,
Elektromer, ilustračný obrázok.
debata

„Zámerom zberu údajov je získať prehľad o presnom počte zraniteľných odberateľov, neregulovaných odberateľov a s nimi spojenou spotrebou k jednotlivým časovým obdobiam, ktoré súvisia s legislatívnymi zmenami v roku 2022 a meniacim sa rozsahom zraniteľných odberateľov. Chceme tiež získať podrobný obraz o príjmoch a nákladoch za dodávku elektriny, ako aj aplikovaných cenníkoch pre jednotlivé skupiny ich zazmluvnených odberateľov v definovaných časových obdobiach aj vzhľadom na vývoj cien energií na veľkoobchodných trhoch,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Predložené údaje môžu mať podľa úradu zásadný vplyv na výkon krízovej regulácie a spôsob výpočtu kompenzácií v podporných schémach v gescii ministerstva hospodárstva, s možnými vplyvmi aj na štátny rozpočet Slovenska. Po vyhodnotení údajov úrad zváži ďalšie kroky, či už v oblasti cenovej regulácie dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov, ale aj v možnom využití sankčných mechanizmov. Sumárny trhový podiel oslovených dodávateľov elektriny je viac ako 83 percent.

Andrej Juris, Čítajte viac Regulátor spravil prieskum, ako dodávatelia znižujú ceny za elektrinu a plyn. O výsledkoch informoval aj poslancov

Predseda úradu pripomenul, že medzi kompetencie ÚRSO patrí aj sledovanie trhu s elektrinou, miery otvorenosti trhu s elektrinou, úrovne transparentnosti trhu s elektrinou, vyhodnocovanie dosiahnutej úrovne hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a predpokladov na mimoriadnu reguláciu.

ÚRSO na základe marcového prieskumu cenníkov skonštatoval, že slovenský trh dodávky elektriny a plynu aktuálne indikuje známky nedostatočnej konkurencie medzi dodávateľmi, s negatívnymi dôsledkami na odberateľov a s rizikami pre zdroje štátneho rozpočtu pri kompenzáciách.

debata chyba
Viac na túto tému: #energie #plyn #elektrina #ÚRSO