Regulátor spravil prieskum, ako dodávatelia znižujú ceny za elektrinu a plyn. O výsledkoch informoval aj poslancov

Ceny elektriny a plynu na trhoch klesli prudkým tempom, no účty firiem za energie sa držia vysoko. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) kritizuje najväčších slovenských dodávateľov energií za to, že pokles cien energií na trhu nepremietajú v dostatočnej miere do faktúr svojich firemných zákazníkov, organizácií, verejných alebo neverejných inštitúcií.

09.04.2023 05:00
Andrej Juris, Foto:
Predseda ÚRSO Andrej Juris
debata (21)

Preto aj na úrade rozbehli prieskum a prezreli si cenníky veľkej štvorky dodávateľov – Slovenský plynárenský priemysel (SPP), Západoslovenskú energetiku (ZSE), Stredoslovenskú energetiku (SSE) a Východoslovenskú energetiku (VSE) – ktorí pokrývajú zhruba 80 percent trhu. Prieskum o cenách sa teda netýkal domácností, ktoré majú regulované ceny a navyše im vláda zastropovala ceny elektriny a plynu na tento a ďalšie roky. Týkal sa cenníkov napríklad pre veľké firmy, ktoré patria do neregulovaného segmentu a malé firmy a zraniteľných odberateľov, ktorí zase spadajú pod reguláciu štátu.

Úrad hovorí o vážnych zisteniach, o ktorých informoval aj parlamentný výbor pre hospodárske činnosti. Regulátor zistil nedostatočnú konkurenciu medzi týmito štyrmi dodávateľmi.

SR MH Hirman TK energetika závery rokovanie BAX Čítajte viac Hirman a SPP hlásia nové dodávky plynu. Slovensku dodajú komoditu svetové energetické giganty

Ďalej hovorí o tom, že neregulované subjekty si ťažko dohľadávajú informácie a cenníky nie sú aktívne ponúkané. „Produkty a ceny dodávky elektriny a plynu pre neregulovaných odberateľov nie sú aktívne ponúkané, prípadne informácie o ich ponuke absentujú úplne. Niektorí dodávatelia majú informácie orientované prevažne na regulovaných odberateľov, pričom neregulovaný odberateľ sa musí vyslovene „preklikať“ cez stránky webového sídla dodávateľa, aby sa dostal k relevantným informáciám,“ tvrdí úrad. Prieskum vykonali od 10. do 24. marca.

Zároveň však konštatuje, že prevažná väčšina dodávateľov má pomerne prehľadné webové sídla so zverejnenými cenami pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov.

O veľa nezlacňovali

Azda najväčším negatívnym zistením je, že dodávatelia cenu na trhoch nepremietajú do faktúr svojich zákazníkov. „Zverejnené cenníky pre neregulovaných odberateľov sú u viacerých veľkých ako aj niektorých malých dodávateľov nezmenené od začiatku roka 2023, a to aj napriek zásadným poklesom trhových cien elektriny a plynu v období od začiatku roku 2023,“ tvrdí regulátor.

Keď už aj boli niektoré cenníky upravené, neboli podľa ÚRSO upravené dostatočne. To znamená, že cena neklesla dostatočne v porovnaní s tým, ako sa vyvíja cena komodity na trhu. Týka sa to najmä dodávateľov ZSE, SSE a VSE. Výnimkou je štátny SPP a niekoľko menších dodávateľov. Tí od začiatku tohto roka niekoľkokrát aktualizovali cenníky za elektrinu a plyn.

Ako dodávatelia menili cenníky

Oproti januáru tohto roka SPP zlacní silovú elektrinu o približne 45 percent, variabilná sadzba za dodávku plynu klesne o 24 percent. Len pre porovnanie, vysoká tarifa, teda tá, ktorá sa používa cez deň v hlavnej pracovnej dobe, stála v kategórii Podnikatelia – maloodber k 1. januáru tohto roka 480 eur za MWh bez DPH. Od mája ju SPP znížil na 259 eur bez DPH. Je to však cena iba za samotnú komoditu, ktorá tvorí necelú polovicu z koncovej ceny. Treba k nej prirátať distribučné poplatky a tarifu za prevádzku systému a ďalšie poplatky. Plyn SPP pre neregulované subjekty znížil od januára z približne 180 eur za MWh bez DPH na vyše 140 eur.

Spoločnosť SSE elektrinu ponúkala neregulovaným podnikateľom a organizáciám s celkovou ročnou spotrebou do 30 MWh vo vysokej tarife Klasik od tohto januára za vyše 456 eur bez DPH. Odvtedy cenník neaktualizovala.

Pri plyne už tento rok zlacňovala ceny. Pre neregulované subjekty ponúkali od januára cenu za plyn za vyše 180 eur bez DPH, odvtedy cenník menili viackrát. Od mája znížili cenu plynu na vyše 100 eur bez DPH.

VSE cenník s neregulovanou elektriny pre firmy a organizácie pre zmluvy uzavreté na dobu určitú ponúkala od tohto januára napríklad v kategórii Klasik v priemere za vyše 450 eur bez DPH za MWh. Od apríla zmenili cenníky, elektrinu v rovnakej kategórii ponúkajú neregulovaným subjektom v priemere za viac ako 385 eur bez DPH. Ak máte zmluvu na dobu neurčitú, jedna megawatthodina stála takmer 600 eur bez DPH, od apríla je to viac ako 435 eur. VSE zlacňovala cenu plynu z januárových 230 eur s DPH na 260 eur od februára.

Elgas od marca tohto roka ponúka silovú zložky elektriny vo vysokej tarife pre neregulovaných zákazníkov za 220 eur bez DPH, pričom ešte v decembri stála 460 eur. Plyn ponúkali na začiatku decembra za 183 eur, od marca 90 eur a od apríla stojí megawatthodina iba 84 eur.

Vláda pre firmy zastropovala ceny elektriny a plynu na určitej úrovni, pretože na trhoch boli ceny násobne vyššie. Regulované subjekty, teda maloodberatelia, majú spotrebu do 30 megawatthodín pri elektrine a 100 megawatthodín pri plyne. Sú to napríklad reštaurácie, cirkevné inštitúcie, športoviská či ambulancie. Tieto subjekty majú ceny garantované štátom na úrovni 199 eur za megawatthodinu pri elektrine a 99 eur za megawatthodinu pri plyne.

Neregulované subjekty, ktoré majú spotrebu nad 30 megawatthodín pri elektrine a sto megawatthodín pri plyne, budú mať uhradených 80 percent z rozdielu medzi trhovou cenou a zastropovanou cenou. V súčasnosti však ceny na trhoch klesli dokonca aj pod zastropované úrovne. Elektrina na trhoch je v súčasnosti nad 160 eurami na pražskej burze PXE. Ceny plynu na rovnakej burze sa pohybujú na úrovni 65 eur.

Cena energií klesá najmä preto, že bola relatívne teplá zima, francúzske jadrové elektrárne zvýšili svoj výkon, čím pridali väčšie objemy elektriny do siete. Výkon zvyšuje aj Jadrová elektráreň Mochovce, svieti viac slnko, čo vyhovuje slnečným elektrárňam, ale sú aj vysoké zásoby plynu v zásobníkoch, čo tlačí cenu plynu, z ktorého sa vyrába elektrina.

SPP menil viackrát cenník

SPP vyzdvihol, že ich regulátor pochválil. Tvrdí, že tento rok niekoľkokrát znižovali ceny energií. „Zníženie cien v súčasnosti pociťujú všetci naši zákazníci z neregulovaného segmentu maloodberu v dodávke plynu aj elektriny,“ tvrdí hovorca SPP Ondrej Šebesta. Od začiatku roka už trikrát menili ceny plynu aj elektriny. Ďalšie zmeny chystajú od 1. mája.

Peter Čarný, Čítajte viac Jadrový inžinier opisuje, aké budú následky ruského jadrového útoku na Ukrajine

Naopak, ZSE tento rok ešte cenníky neprepisovalo smerom nadol ani pri plyne, ani pri elektrine. SSE zlacnila cenníky iba raz pri plyne. VSE zmenila cenovky smerom nadol tento rok raz.

ZSE nechcela komentovať prieskum regulátora. Pre neregulované subjekty nemajú dostupné dokonca ani cenníky elektriny či plynu. „Ceny pre neregulovaný segment nie sú zverejnené, je potrebné si ich vyžiadať, informuje ÚRSO. SSE do uzávierky na naše otázky nereagovala. VSE tvrdí, že do aktuálnych cien neregulovaných subjektov premieta náklady na obstarávanie komodít z roku 2022, keď boli mimoriadne vysoké.

Menší dodávateľ Elgas tvrdí, že zverejnením cenníka pre neregulované subjekty šli nad ich rámec. „Cenník neregulovanej dodávky plynu aj elektriny sme v tomto roku už dvakrát aktualizovali (dvakrát plyn a raz elektrinu) s výsledným významným poklesom ceny. Klienti, ktorí ho u nás využívajú, majú tieto ceny fakturované už od dátumu ich účinnosti,“ tvrdí Jana Martanovičová z Elgasu.

Ďalší menší dodávateľ Magna Energia má 90 percent odberateľov elektriny na spotových cenách, teda cenách, ktoré sa aktuálne obchodujú na burze. Preto ani nefixujú pevné ceny na dlhšie obdobie. Ak tak urobia, tak individuálne alebo ho využijú pre zraniteľných odberateľov, ktorí majú nárok na zvýhodnené ceny garantované štátom.

„Naša ponuka sa tak odvíja od času, kedy podnikateľ o cenu požiada. Dnes je iná, než bola včera a iná, než bude zajtra, kopíruje totiž aktuálny vývoj na trhu,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Magna Energia Martin Ondko. Nepáči sa mu však postup ÚRSO, lebo aj oni majú na webe zverejnené fixné tarify, ale sú tam len kvôli regulácii. „V skutočnosti však naši klienti preferujú výrazne nižšie ceny dohodnuté na individuálnej báze. Preto považujeme metodiku, ktorú pri svojej analýze ÚRSO zvolil, za nevhodnú, keďže neodráža realitu,“ dodal Ondko.

Analytici: Sú to dôležité zistenia

Andrej Lednár zo spoločnosti Prvá energetická upozorňuje na rozdiely v cenách medzi veľkými a menšími dodávateľmi. „Je tu vidieť priepastné rozdiely medzi jednotlivými dodávateľmi. Rozdiel medzi cenníkom a zastropovaním uhradí štát, ale už teraz je minimálne pri plyne možné získať nižšie ceny. Pri takzvaných spotových cenách sú rozdiely vyššie a odberateľ by platil za energie ešte menej,“ hovorí. Dopĺňa, že pri zavedení nového cenníka má odberateľ právo vypovedať zmluvu, aj počas viazanosti. Takto získate možnosť odísť z nevýhodného kontraktu a cenníka k novému dodávateľovi. Analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida hovorí, že regulátor upozornil na niekoľko významných okolností. „ÚRSO otvoril viacero dôležitých otázok ohľadne stanovovania cien, zmeny dodávateľa a konkurencie na trhu s energiami. Jeho doterajšie zistenia vôbec nie sú pre koncových odberateľov priaznivé. Totiž zdá sa, že boj o zákazníka neprebieha, ba práve naopak, je brzdený,“ hovorí Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk.

Tvrdí, že v konečnom dôsledku tak zaplatia viac nielen odberatelia, ale aj štát, keďže ten bude musieť vyplácať kompenzácie za niečo, čo vôbec nemusel. „Tento stav môžu zmeniť predovšetkým politici, a to patričnou zmenou legislatívy, ak o to ešte pred voľbami majú záujem,“ dodáva Badida.

Prieskum sa, naopak, nepozdáva analytikovi spoločnosti JPX Jánovi Pištovi. Hovorí, že dodávatelia majú za sebou extrémne volatilné obdobie, v ktorom ceny zažívali nevídané pohyby. „Myslím si, že tá kritika ÚRSO je trochu neoprávnená. Ak tu trochu oslabol konkurenčný boj, nie je to vinou nejakej vypočítavosti dodávateľov, ale pre to, akú ťažkú dobu máme za sebou a ešte nie sme z toho úplne von. Rozumiem teda ich opatrnosti. Veď v minulosti mnohí z ich čelili takým stratám a takému existenciálnemu tlaku, že sa netreba čudovať, keď teraz sú opatrní,“ tvrdí Pišta.

„V prípade vysokej volatility trhových cien sa tak vystavujú pomerne veľkému riziku, že cenový pohyb bude taký, že cenníkové ceny sa dostanú pod trhové. Ak by vtedy predal niečo za cenníkové ceny a potom to musel kúpiť na trhu, dostal by sa do straty. Cenníkové ceny preto musia obsahovať rizikovú prirážku, ktorá kryje toto riziko. To je dôvod, prečo sa mnohí dodávatelia bránia takémuto zverejňovaniu cenníkových cien a radšej poskytujú individuálne ceny v momente, keď zákazník zavolá. To je zároveň aj dôvod, prečo sú cenníkové ceny vyššie ako trhové,“ vysvetľuje svoj pohľad Pišta.

Ak má niektorý dodávateľ pocit, že jeho cenník musí mať také vysoké ceny, aké má, je to jeho stratégia a nikto by ho nemal nútiť ten cenník upravovať inak než na základe jeho vlastných analýz a stratégií, tvrdí Pišta.

Čo navrhuje regulátor

ÚRSO hovorí, že ak by chceli dodávatelia kompenzácie od štátu, tak by sa mali posudzovať podľa nákladov, za koľko komoditu na trhu zakúpili. Zároveň odporúča vykonať audit celkových nákladov dodávateľov na nákup komodity pre všetkých odberateľov ako podmienku na vyplatenie kompenzácií. Regulátor navrhuje umožniť regulovaným odberateľom zmeniť dodávateľa pri splnení stanovených podmienok aj počas kalendárneho roka.

Tiež chce zaviesť povinnosť pre veľkých dodávateľov s napríklad viac ako 100-tisíc odberateľmi zverejňovať cenové ponuky aj pre neregulovaných odberateľov a v prípade významných zmien trhových cien aj pravidelné prehodnocovanie cenníkov.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #plyn #SPP #elektrina #SSE #VŠE #ZSE