Slovensko bude mať prvú geotermálnu elektráreň. Bude na východe a ukázali, ako bude vyzerať

Projekt prvej slovenskej geotermálnej elektrárne v Ľuboticiach (okres Prešov) prešiel úspešne procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer spoločnosti PW Energy, a.s., Košice sa tak môže posunúť do fázy realizácie, v rámci ktorej je plánované vyhĺbenie prvého prieskumného vrtu.

27.04.2023 10:36
Geotermalna elektraren PW Energy 2 Foto:
Geotermálna elektráreň Ľubotice.
debata (9)

Ako informoval projektový manažér PW Energy Michal Mašek, spoločnosť predložila úradom zámer výstavby geotermálnej elektrárne pri Prešove v júni 2021. V týchto dňoch získal investor kladné záverečné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. veľká EIA). Toto povolenie umožňuje po takmer dvoch rokoch posunúť projekt v katastrálnom území obce Ľubotice do realizačnej fázy. V rámci nej je plánované vyhĺbenie prvého prieskumného vrtu, ktorým sa overí predpoklad vyhovujúcich parametrov hydrogeotermálnych podmienok v horninovom podloží tejto lokality.

Geotermálna elektráreň Ľubotice. Foto: Geotermálna elektráreň Ľubotice.
Geotermalna elektraren PW Energy 1 Geotermálna elektráreň Ľubotice.

Ich výskyt bol indikovaný výskumom a lokácia neskôr spresnená vďaka rozsiahlemu seizmickému prieskumu vykonanému medzi rokmi 2018 a 2022. „Ide o významný míľnik v snahe využívať aj na Slovensku geotermálnu energiu na energetické účely v čo najväčšej miere,“ uviedol predseda predstavenstva PW Energy, a.s. Milan Jankura. Dodal, že zapojenie tohto obnoviteľného zdroja je dôležité aj v kontexte výrazného kolísania cien energií a odklonu od fosílnych palív.

Karel Hirman Čítajte viac Domácnosti ušetrili na energiách od 2800 do skoro 10 tisíc eur. Hirman ukázal prepočty troch modelových prípadov

V projekte pilotnej geotermálnej elektrárne na Slovensku bude účelom prieskumného vrtu s predpokladanou konečnou hĺbkou 3 500 až 4 000 metrov overenie hlbinnej geologickej stavby a hydrogeotermálnych pomerov v území. Na realizáciu vrtu sa použije vrtná súprava, ktorá podľa spoločnosti umožní bezpečné a spoľahlivé hĺbenie s využitím najmodernejších technológií.

„Predtým nás čaká výber dodávateľa vrtných prác. Už skôr sme oslovili potenciálnych záujemcov s prvotnou technologickou špecifikáciou, nasledovať bude medzinárodný tender,“ priblížil projektový manažér Michal Mašek, podľa ktorého z prieskumného vrtu očakávajú na povrchu prítok geotermálnej vody s teplotou približne 140 stupňov Celzia. „Vychádzame z údajov, ktoré prešovskú kotlinu hodnotia z hľadiska geotermálneho potenciálu ako jednu z najperspektív­nejších oblastí na Slovensku,“ dodal.

Prieskumný geotermálny vrt sa v prípade overenia vhodných parametrov využije ako definitívny objekt pre dlhodobé čerpanie geotermálnych vôd s využitím na výrobu zelenej elektriny a s možnosťou dodávky tepla. V rámci prvej etapy projektu sú plánované celkovo tri produkčné vrty. Doplní ich rovnaký počet reinjektážnych vrtov, cez ktoré sa bude ochladená geotermálna voda v nezmenenom objeme po odovzdaní svojho tepelného potenciálu vracať späť do podložia na opätovné využitie.

Inštalovaný výkon geotermálneho strediska Ľubotice bude v prvej etape približne 6,3 až 6,5 elektrického megawattu (MWe). Ročná produkcia elektrickej energie bude na úrovni viac ako 43-tisíc megawatthodín. „Vyrobená elektrina predstavuje objem zodpovedajúci ročnej spotrebe približne 20-tisíc domácností. Zostatkové teplo z procesu môže slúžiť na vykurovanie viac ako 6 000 domácností,“ dodal Mašek s tým, že celkový geotermálny potenciál územia je zhruba trojnásobný.

Postupné využitie zostatkového tepla na viacerých úrovniach patrí podľa Mašeka k hlavným benefitom projektu. Horúca voda z geotermálneho systému je podľa neho vhodná ako zelený zdroj pre systém centralizovaného zásobovania teplom, môže teda zabezpečiť ekologické vykurovanie domácností v Prešove a okolí. Možné je aj využitie v priemysle či poľnohospodárstve.

Do úvahy prichádza tiež využitie zostatkového tepla na rekreačné účely. „Ušetrené emisie pri výrobe elektriny z geotermálnych zdrojov pri Prešove predstavujú v desaťročnom horizonte takmer 200-tisíc ton oxidu uhličitého oproti produkcii energií zo zemného plynu a až 340-tisíc ton v porovnaní s výrobou z uhlia,“ doplnil Mašek.

PW Energy realizuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti PW geoenergy aj projekt geotermálnej elektrárne v okrese Žiar nad Hronom. Tento zámer je v záverečnej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárstvo #priemysel #geotermálna energia