Verdikt komisie: Mochovce sú bezpečné, môžu pokračovať so spúšťaním

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce je bližšie k definitívnemu spusteniu svojej prevádzky. Rozkladová respektíve odvolacia komisia zložená z externých špecialistov totiž odporučila predsedníčke Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) Marte Žiakovej, ako druhostupňovému správnemu orgánu, odvolanie rakúskej organizácie Global 2000 zamietnuť a potvrdiť prvostupňové rozhodnutie úradu.

25.10.2021 12:04
jadrova elektraren mochovce Foto: ,
Jadrová elektráreň Mochovce
debata (8)

„Aktuálne sa druhostupňový orgán venuje štúdiu dokumentácie a ďalších podkladov a dôkazov a pripravuje návrh druhostupňového rozhodnutia,“ povedala vedúca kancelárie úradu ÚJD Miriam Vachová.

S najväčšou pravdepodobnosťou začne tretí mochovský blok s výrobou elektriny v prvom štvrťroku budúceho roka. Definitívny termín komerčnej prevádzky jadrového bloku však ÚJD nevie nateraz presne konkretizovať. „Nie je presne stanovené, kedy bude vydané rozhodnutie. Rovnako priebeh aktívnych skúšok sa nedá presne naplánovať, štandardne môžu trvať 3 až 6 mesiacov. Z toho dôvodu nie je možné stanoviť konkrétny termín začatia riadnej prevádzky,“ dodal Vachová.

Termín zavezenia paliva do reaktora tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce závisí od postupu druhostupňového orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o podaných rozkladoch (odvolaniach). „V každom prípade, na zavezenie prvej palivovej kazety do reaktora tretieho bloku musí mať spoločnosť Slovenské elektrárne právoplatné povolenie ÚJD SR na uvádzanie tretieho bloku do prevádzky,“ konštatovala Vachová.

Richard Sulík Čítajte viac Sulík: Očkovacia lotéria je úplná hlúposť. Minister by radšej privítal zníženie DPH na energie

ÚJD v polovici mája vydal pre tretí mochovský blok povolenie na uvádzanie do komerčnej prevádzky. Vydaniu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení. Tie podľa ÚJD preukázali pripravenosť na fázu fyzikálneho a energetického spúšťania. Proti tomuto rozhodnutiu podala organizácia Global 2000 odvolanie.

Druhostupňový orgán má na vydanie rozhodnutia lehotu primeranú ako v prvostupňovom konaní. Rozhodnutie bude vydané po preskúmaní a vyjadrení sa ku všetkým bodom podaného rozkladu a po vysporiadaní sa s pripomienkami k návrhu rozhodnutia. Druhostupňové rozhodnutie bude podpísané predsedníčkou ÚJD a doručené verejnou vyhláškou. Uplynutím 15 dňa zverejnenia na elektronickej úradnej tabuli ÚJD sa bude považovať za doručené. „Nakoľko pôjde o druhostupňové rozhodnutie, jeho doručením nastáva právoplatnosť a nie je proti nemu možné podať riadny opravný administratívny prostriedok. Je však možné toto rozhodnutie v lehote dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti napadnúť na súde,“ uzavrela Vachová.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #atómová elektráreň #Mochovce #Global2000