Druhý najväčší rast platov za dekádu. Zárobky Slovákov vlani prekonali infláciu

SITA | 08.03.2022 09:17
ruky, peniaze, bankovky Foto:
Ilustračné foto.
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v minulom roku 1 211 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,9 %. Ako uvádza Štatistický úrad, tempo jej rastu bolo takmer dvojnásobné ako v roku 2020 a predstavuje druhý najvyšší rast celoročných miezd za posledné desaťročie.

Súčasne mesačné mzdy vlani vzrástli o 10,9 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Napriek vyššej inflácii sa podľa údajov ŠÚ SR zvýšil aj reálny rast miezd, za celý rok 2021 boli mzdy reálne vyššie o 3,6 %. V roku 2020 bol reálny rast miezd len na úrovni 1,9 %.

Priemerné zárobky medziročne nominálne vzrástli vo všetkých sledovaných 19 odvetviach ekonomiky, vývoj miezd naprieč celou ekonomikou bol však dosť rozdielny. Najnižší rast, o 3,1 % zaznamenali administratívne služby. Relatívne najrýchlejšie naopak rástli mzdy vďaka vyplateným mimoriadnym odmenám a nadčasom za prácu počas pandémie v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 13,8 % (na 1 395 eur). Toto odvetvie zaznamenalo zároveň najvýraznejší rast aj v porovnaní so situáciou pred pandémiou.

obilie Čítajte viac Zdražejú múka, chlieb, olej. Kvôli vojne frontálne rastú ceny energií či obilia

Najnižší rast nominálnej mzdy oproti obdobiu spred pandémie, a o to len o 1,9 % evidovali administratívne služby (966 eur). Priemysel, ktorý zamestnáva spomedzi všetkých odvetví najviac ľudí, vykázal rast miezd medziročne na úrovni 8,5 % (na 1 289 eur) a súčasne to bol nárast o viac ako 10 %, aj v porovnaní s predkovidovým obdobím.

Rozdiely v platoch vo V4
Rozdiely v platoch
+1Rozdiely v platoch

Aj v uplynulom roku bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji (1 482 eur). V siedmich krajoch presiahol priemerný hrubý zárobok úroveň 1 000 eur. Prešovský kraj stále zostáva regiónom s najnižšou priemernou mzdou (956 eur). Vlani priemerné mzdy rástli medziročne vo všetkých krajoch, s najvyšším relatívnym prírastkom v Košickom (o 11,1 %) a najnižším v Bratislavskom kraji (o 5,0 %). V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou najviac vzrástli mzdy v relatívnom vyjadrení opäť v Košickom kraji o 13,7 % a najmenej v Bratislavskom o 9,1 %.

V samotnom štvrtom štvrťroku minulého roka vzrástla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve medziročne o 6,9 % na 1 331 eur. Zároveň o 13,1 % prekonala výšku priemernej mzdy pred pandémiou. Výraznú časť z rastu miezd však zobrala v posledných mesiacoch vlaňajšieho roka vysoká inflácia, takže reálne mzdy sa zvýšili iba o 1,3 %. Ide o najnižší reálny rast od druhého štvrťroka 2020, kedy vplyvom pandémie COVID-19 po dlhej dobe reálna mzda na Slovensku klesla.