Platy rastú najrýchlejšie za 15 rokov, v priemere stúpli o 10 percent. Každé tretie odvetvie už prekonalo infláciu

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023 dosiahla 1419 eur pri medziročnom raste o 9,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

04.09.2023 09:49
platy lekárov, výpovede lekárov Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (12)

Tempo zvyšovania bolo druhé najrýchlejšie za posledných 15 rokov, napriek tomu mzdy stále ešte nedokázali odolať vysokej inflácii. Pokles reálnej mzdy sa však už druhý kvartál výrazne spomalil, aktuálne sa medziročne znížil o 2 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2023 vzrástla o 2,5 %.

heger Čítajte viac Platy zamestnancov štátu už o pár dní výrazne stúpnu. O koľko si polepšíte? Pozrite si tabuľky

Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy v druhom štvrťroku tohto roka zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva. V takmer tretine z nich bol už rast dostatočný na kompenzovanie inflácie a zamestnancom sa tak zvýšila aj reálna mzda. Relatívne najrýchlejšie vzrástli mzdy pracujúcim v oblasti nehnuteľností (o 15,4 %), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 13,8 %) a vo verejnej správe (o 13,6 %). Celkovo vyššie rasty o viac ako 10 % v porovnaní s 2. štvrťrokom 2022 dosiahlo 11 odvetví.

Najvýraznejší prepad reálnej mzdy v intervale od 3,6 % do 4,8 % pocítili zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, v odvetví informácie a komunikácia a predovšetkým v umení, zábave a rekreácii.

Priemysel ako najväčší zamestnávateľ vykázal počas 2. štvrťroka 2023 medziročný rast miezd na úrovni 9,8 % (na 1518 eur), reálne však mzdy klesli o 2,1 %. V obchode, v ktorom pracuje druhý najväčší počet osôb v SR, nominálne mzdy vzrástli o 9,1 % (na 1356 eur). Reálny pokles platov pracovníkov v obchode dosiahol 2,8 %, čo bolo viac ako v priemere za celé hospodárstvo SR.

Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu, na úrovni 2400 eur a viac, mali v odvetví finančné a poisťovacie činnosti, dodávka elektriny, plynu a pary a informácie a komunikácia. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu, ktorá nedosiahla ani tisíc eur, mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, ostatných činnostiach. Tretiu najnižšiu mzdu mali pracujúci v stavebníctve, ktorí sa prvýkrát dostali tesne nad hranicu 1000 eur.

Z územného hľadiska bola priemerná nominálna mesačná mzda vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR iba v Bratislavskom kraji (1737 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 1080 eur v Prešovskom kraji, do 1339 eur v Košickom kraji. Vo všetkých regiónoch bola priemerná mzda vyššia ako v 2. štvrťroku 2022, s najvyšším relatívnym prírastkom o 11 % v Nitrianskom kraji. Reálne mzdy klesli najmenej v Nitrianskom (o 1,1 %) a najviac v Košickom kraji (o 5,3 %).

V 1. polroku 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1373 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,7 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 2 percentuálneho bodu. Reálna mzda klesla o 3,4 %. Tempu inflácie stačilo odolať, aj keď len minimálne, jedno odvetvie – stavebníctvo.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #platy #mzdy