Sociálna poisťovňa živnostníkom a SZČO oznámi novinky. Od leta sa chystajú zmeny

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni (SP). Tá im do 21. júla 2023 sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla.

20.06.2023 11:49
Soňa Gaborčáková Foto:
Ilustračné foto. Soňa Gaborčáková, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny.
debata (2)

Oznámenia im poisťovňa pošle automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať, pričom informácie dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú, informovala v utorok SP.

„Z oznámenia SP sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného, o výške poistného na sociálne poistenie vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobu úhrady poistného. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novourčenej výške do 8. augusta 2023 (za mesiac júl 2023). Týka sa to živnostníkov a ostatných SZČO, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2023,“ uviedla SP.

Jozef Mihál, Ide o pravdu, Čítajte viac Mihál prepočítal nové zmeny v dôchodkoch. Ukázal, kedy je lepšie požiadať o penziu

Netýka sa to SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie za kalendárny rok 2022 v predĺženej lehote. Tým Sociálna poisťovňa informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia oznámi do 23. októbra 2023 a novourčené poistné následne po prvý raz zaplatia do 8. novembra 2023 (za mesiac október).

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2022 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7266 eur (respektíve mali príjem 7266,01 eura a viac), za rok 2022 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2023 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

„Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, respektíve 30. júna 2023 im povinné sociálne poistenie zaniká,“ priblížila SP.

V kalendárnom roku 2023 platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eura a z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 200,72 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 164,39 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2023 je 8477 eur, pričom z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 2810,11 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2301,49 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #SZČO #živnostníci