Životné minimum by malo podľa štatistického úradu stúpnuť o 7,5 percenta na vyše 234 eur

Ide o zvýšenie približne o 16,3 eura na 234,4 eura mesačne.

31.05.2022 10:47
seniori vozickar dochodcovia dochodca Foto:
debata

Suma životného minima by sa mali podľa Štatistického úradu SR od júla navýšiť o 7,5 %. O takúto hodnotu medziročne vzrástli príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku. Životné minimum pre dospelú osobu by sa od júla malo zvýšiť približne o 16,3 eura na 234,4 eura mesačne.

Úrad poskytol rezortu práce zákonom určené dva ukazovatele, ktoré rozhodujú o navýšení životného minima vždy k 1. júlu. Na úpravu životného minima sa použije ukazovateľ s nižšou hodnotou. Podľa najnovších výpočtov úradu ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli medziročne o 11,7 % a príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku boli vyššie ako pred rokom o 7,5 %.

„Z oboch ukazovateľov sa v zmysle legislatívy použije pre úpravy životného minima ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci medziročný rast príjmov na osobu počas prvého štvrťroka, čo bola hodnota 7,5 %. Po deviatich rokoch sa tak životné minimum bude upravovať podľa zmeny príjmov a nie podľa rastu cien,“ komentoval riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva Róbert Vlačuha.

Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností aktuálne predstavuje medziročnú infláciu nízkopríjmových domácností v apríli 2022. „Pri sledovaní rastu cien tohto typu domácností sa prihliada na to, že vybrané výdavky, ako napríklad základné potraviny či bývanie a zdravotná starostlivosť, majú vo výdavkoch vyššiu váhu,“ uviedol riaditeľ odboru cenových štatistík Štefan Adamec. V apríli dosiahla inflácia nízkopríjmových domácností 11,7 %, koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností dosiahol teda 1,117.

Súčasne úrad poskytol ministerstvu práce aj koeficient rastu čistých peňažných príjmov súkromných domácností na osobu. Príjmy domácností za prvý štvrťrok medziročne narástli o 7,5 %, teda príslušný koeficient má hodnotu 1,075. Zohľadňujú sa príjmy zo zisťovania v domácnostiach, tzv. rodinné účty, ktoré zachytávajú medziročnú zmenu všetkých druhov príjmov počas prvého štvrťroka.

Zvýšenie životného minima je určujúce nielen pre nastavenie dávok v hmotnej núdzi, ale aj pre úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov naviazaných na životné minimum. Ministerstvo práce tak následne priamo či nepriamo určí, do akej miery stúpnu okrem iného rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálny predčasný dôchodok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo nepostihnuteľné sumy pri exekučných zrážkach. Životné minimum má tiež vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako je daňový bonus na dieťa, výška nezdaniteľnej časti základu dane a podobne.

Aktuálna suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je v súčasnosti do konca júna 218,06 eura mesačne. Pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa je to 99,56 eura mesačne.

debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #Štatistický úrad