Významné investície bude aj naďalej schvaľovať vláda

Hlavným cieľom návrhu nového zákona o významných investíciách je nanovo definovať podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení o významných investíciách.

26.05.2021 18:31
nitra, stavenisko, stavba, výstavba, jaguar,... Foto: ,
Významné investície chce mať vláda pod kontrolou aj naďalej. (Ilustračné foto)
debata

Návrh zákona o významných investíciách, ktorý v stredu schválila vláda, ponecháva z doterajšej legislatívy niektoré osvedčené prvky, ako napríklad schvaľovanie významnej investície vládou Slovenskej republiky. Vyplýva to z predkladacej správy k zákonu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. novembra 2021.

Návrh zákona podľa MH SR zároveň definuje proces schvaľovania žiadosti o osvedčenie o významnej investícii, ako aj kontrolu plnenia podmienok a povinností držiteľa osvedčenia o významnej investícii. Súčasne presne definuje sankcie v prípade správnych deliktov.

Rezort hospodárstva poznamenal, že súčasná úprava vydávania osvedčení o významných investíciách je obsiahnutá v zákone o niektorých opatreniach, týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1999 a neskôr bol šesťkrát novelizovaný.

Tento zákon reagoval predovšetkým na majetkovoprávnu situáciu s pozemkami a na príliš dlhý proces ich vysporiadania a výkupu v prípade prípravy území pre nové investície väčšieho rozsahu. Situácia v tejto oblasti sa za viac ako 20 rokov zmenila vo väčšine vstupných atribútov, zatiaľ čo situácia v oblasti majetkovoprávnej ostáva porovnateľná.

MH SR zdôraznilo, že návrh nového zákona reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, respektíve území. Nový zákon zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú MH získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.

„Hlavným cieľom návrhu zákona je nanovo definovať podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení o významných investíciách. Tie môžu byť naďalej také investície, ktoré budú realizované v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja alebo po novom, ktoré sú určené na realizáciu investícií v oblasti verejných služieb,“ podčiarkol rezort hospodárstva. MH SR dodalo, že osobitným cieľom návrhu zákona je presne definovať, a teda aj podporiť výstavbu strategických parkov, ktoré budú pripravené na príchod nových investícií, predovšetkým do menej rozvinutých regiónov.

debata chyba
Viac na túto tému: #významné investície #ministerstvo hospodárstva #štátna kontrola #zákon o významných investíciách