Doležal má harmonogram výstavby ciest. Prioritu dostane D1 Turany – Hubová a kysucká D3

Prioritou vo výstavbe ciest sú kľúčové projekty ako D1 Turany – Hubová, projekt D3 v regióne Kysúc, ale i pokračovanie investícií do rekonštrukcie ciest I. triedy a mostov. Za dôležité považuje materiál Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry z dielne rezortu ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) aj realizáciu stavieb financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ten v stredu vzala vláda na vedomie s pripomienkami.

12.05.2021 11:11
debata (1)

Po zarátaní stavieb v realizácií, stavieb vo fáze verejného obstarávania na zhotoviteľa alebo tesne pred touto fázou obsahuje harmonogram 17 priorít. Tie určuje materiál „Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry“. A to vrátane troch projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a 1 projektu čiastočne (rekonštrukcie ciest I. triedy). „Uvedené zaradenie do harmonogramu vzniklo na základe naplnenia rozpočtového obmedzenia pre súčasne financované stavby, respektíve dobeh financovania stavieb a plánované stavby vo verejnom obstarávaní alebo tesne pred ním,“ vysvetľuje rezort dopravy v schválenom materiály.

Následne boli projekty zaraďované podľa prioritizácie a stavu pripravenosti tak, že dané stavby sú pripravené byť realizované v nastavených rokoch. A to, že ich financovanie je v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu došlo k posunom realizácie niektorých projektov do budúcnosti, vysvetľuje ministerstvo dopravy.

Výnimku tvoria len projekty financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré sú do harmonogramu zaradené z dôvodu naplnenia čerpania zdrojov EÚ. Ďalším projektom mimo prvotného poradia je projekt R1 Banská Bystrica – Slovenskú Ľupča, ktorý je do programu zaradený z dôvodu akútnej potreby riešenia havarijného stavu mostného objektu 205–00 na súčasnej ceste I/66 a kde práve prebieha štúdia na riešenie daného problému, ktorá identifikuje technické riešenie a odhad nákladov. Harmonogram obsahuje aj dva projekty: R3(/I66) Šahy obchvat a I. etapa I/18 a I/74 Strážske – Petrovce nad Laborcom, keďže tieto projekty sú v rámci poradia prioritizácie vypracované vo vyšších fázach prípravy.

Harmonogram sa bude pravidelne aktualizovať. A to vychádzajúc z jeho vecného a finančného plnenia a zároveň sa bude dopĺňať o nové zistené skutočnosti, vysvetľuje ministerstvo dopravy. Pôjde najmä o informácie, ktoré vyplynú z detailnejšieho skúmania projektov (štúdií uskutočniteľnosti) ako aj z možností rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové obdobie. Minimálne však jedenkrát ročne v rámci procesu prípravy rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #D1 Turany - Hubová #kysucká diaľnica D3 #Doležal