Vedkýň a inžinierok je stále málo. Pomohlo by zbúrať stereotypy a zmeniť politiky

Reálne príklady z praxe, motivácia doma aj v škole, možnosť vlastného výberu štúdia, ale aj priaznivejšie pracovné podmienky, ktoré dovolia ženám jednoduchšie koordinovať prácu a súkromie. Aspekty, ktoré by dokázali pritiahnuť ženskú polovicu populácie k lepšie plateným a nateraz mužmi dominujúcim oblastiam - vede, technológii, inžinierstvu a matematike (oblasti STEM).

19.04.2021 06:00
debata (32)

Podiel žien v týchto odvetviach má podľa dát členských spoločností Fóra centier podnikových služieb (BSCF) stúpajúci charakter, no nejde o žiadne výrazné skoky. V roku 2020 sa na Slovensku pohyboval na úrovni 12,8 percenta – teda o 4,4 percenta viac ako pred štyrmi rokmi. Mnohé z pozícií, ktoré patria ženám, však majú ďaleko od tých lepšie platených či riadiacich.

Celkovo tak v roku 2018 bolo podľa Eurostatu z takmer 15 miliónov ľudí pracujúcich v technických oblastiach len 41 percent žien. V prípade výroby však muži tvoria až 79 percent vedcov. „Nápady, ktoré v počítačovej vede vznikajú, formujú náš svet a riešia mnohé z výziev, pred ktorými stojíme. Ľudia pracujúci v tomto priemysle, by mali byť rovnako rozmanití ako svet, ktorý tvoria,“ povedala Violeta Luca, CEO spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko počas tretieho ročníka konferencie Women in Business. Tú minulý štvrtok organizovala Americká obchodná komora spolu s partnermi. Denník Pravda bol mediálnym partnerom podujatia.

„Keď dievčatám a ženám ukážeme dosah a kreativitu, ktoré ponúkajú kariérne príležitosti v informatike, významne sa zmení perspektíva ich možností v budúcnosti,“ dodala Luca. Ona sama pritom za svoj úspech vďačí možnosti slobodného výberu už počas štúdia, ako aj podpore zo strany rodiny a učiteľov.

Začína sa to výberom štúdia

Podpora dievčat pri výbere študijného programu je dôležitá podľa viacerých odborníkov. A práve v tejto oblasti má Slovensko výrazné nedostatky. Vysokú školu totiž dokončí viac žien ako mužov, a to až o päť percent. Problémom sú ale odbory, pre ktoré sa ženy poväčšine rozhodnú. "Častejšie sa venujú štúdiu humanitných vied, ekonómie, sociálnej práce či rôznych odborov v oblasti kultúry a umenia. A tieto oblasti sú v mnohých prípadoch slabšie platené ako technicky zamerané oblasti, ktoré vyštudujú muži,“ hovorí analytička 365.bank Jana Glasová.

Slovensko v odboroch prírodné vedy, matematika a štatistika podľa údajov Eurostatu eviduje zapísaných viac vysokoškoláčok ako vysokoškolákov. Opačná situácia je však v prípade informačno- komunikačných technológií (IKT), kde je počet zapísaných študentiek o 85 percent nižší ako počet zapísaných študentov. O dve tretiny nižší počet študentiek oproti študentom evidujú aj na vysokých školách s odbormi strojárstvo, výroba a stavebníctvo. Celkovo je tak v týchto troch kategóriách zapísaný počet žien o polovicu nižší ako mužov. "Zjednodušene povedané, na dvoch zapísaných študentov v týchto odboroch pripadá iba jedna študentka,“ hovorí analytička Wood & Company Eva Sadovská.

Podľa štúdie spoločnosti Microsoft z roku 2018 dievčatá strácajú záujem o štúdium STEM oblastí už v 12-tich rokoch. Venovať sa im preto podľa Glasovej treba oveľa skôr. "Prvoradé je prilákať ženy študovať aj technickejšie odbory a následne sa budú viac uplatňovať aj na príslušných pracovných pozíciách,“ dodáva.

Ľudovít Paulis, štátny tajomník ministerstva školstva, pripomína, že je potrebné zatraktívnenie týchto odborov a profesií. No i viac príkladov vedkýň či matematičiek v praxi. „Príkladom je slovenská vedkyňa v užšom výbere na cestu okolo Mesiaca, šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorá ustála politický tlak, alebo riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, ktorá je prezidentkou prestížnej medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny ISCaM. To sú správy len z posledných dní,“ hovorí. Rodičia takto vidia, že sa ich dcéry vo svete vedy nemusia stratiť, ak budú šikovné, cieľavedomé a svojej vášni pre vedu sa odovzdajú, dodáva.

Ekonomika by zmenu pocítila

Navyše, integrovať vyše polovicu populácie tam, kde je najviac peňazí, dokáže urobiť divy aj s ekonomikou. Podľa prieskumu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť by zmenšenie rodovej priepasti v technických oblastiach dokázalo zvýšiť hrubý domáci produkt (HDP) v Európskej únii o 2,2 až tri percentá do roku 2050. Ide o sumu 610 až 820 miliárd eur – čiže takmer tri štvrtiny rozpočtu únie na sedem rokov. A to už nie je malý rozdiel. „Ženy vynikajú mäkkými zručnosťami potrebnými na vedenie podniku, predstavujú obrovskú ekonomickú silu a ponúkajú dôležitý pohľad na potreby zákazníkov,“ hovorí Suzana Sacirovic, General Manager spoločnosti Novartis Pharma.

K ich integrácii by podľa Sadovskej pomohla aj zmena myslenia našej spoločnosti a snaha zo strany samotných študijných odborov. "K zvyšovaniu počtu žien – absolventiek odborov STEM by mohlo pomôcť odstraňovanie rodových stereotypov vo vzdelávaní, zvyšovanie informovanosti, propagácia technických predmetov medzi dievčatami či mladými ženami, či projekty, ktoré by povzbudzovali ženy k tomu, aby uprednostnili štúdium v oblastiach, v ktorých prevládajú muži, pred tými, v ktorých prevládajú ženy,“ hovorí analytička. Podobný princíp by mohol viesť k nárastu zamestnanosti v únii do roku 2050. Ten by sa podľa Inštitútu pre rodovú rovnosť mohol pohybovať od 850-tisíc až po 1,2 milióna.

© Autorské práva vyhradené

32 debata chyba
Viac na túto tému: #IT #platy #ženy #rodová rovnosť