Európska komisia plánuje do roku 2026 získať 800 miliárd eur na financovanie obnovy

Európska komisia (EK) podnikla kroky pre najvýhodnejšie podmienky financovania výpožičiek v rámci dočasného nástroja na obnovu NextGenerationEU. Využije na to diverzifikovanú stratégiu financovania s cieľom do roku 2026 získať približne 800 miliárd eur v bežných cenách. Komisii tento prístup, ktorý bude v súlade s najlepšími postupmi štátnych emitentov, umožní získavať plynule a efektívne potrebné objemy a zároveň tým do Európy priláka investorov a posilní medzinárodnú úlohu eura, informuje na svojej webstránke EK.

14.04.2021 13:03
debata

„NextGenerationEU prinesie na európske kapitálové trhy zásadnú zmenu. Dnes predstavujeme motor, ktorý bude tento nástroj poháňať. Ide o stratégiu financovania, ktorou sa rozbehne získavanie prostriedkov pre nástroj NextGenerationEU. Vďaka tomu budeme mať k dispozícii všetky nástroje potrebné na naštartovanie sociálnej a hospodárskej obnovy a podporu nášho zeleného, digitálneho a odolného rastu. Vysielame týmto jasný signál: hneď ako bude požičiavanie z právneho hľadiska možné, Komisia je pripravená začať,“ vyjadril sa eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn.

Prostriedky pre NextGenerationEU, ktorý je základom reakcie Európskej únie (EÚ) na pandémiu koronavírusu, budú vypožičiavať na kapitálových trhoch. Do konca roku 2026 EK plánuje získať až 800 miliárd eur, čo zodpovedá objemu v priemernej výške približne 150 miliárd eur ročne. EÚ sa tak stane jedným z najväčších eminentov v eurách. Všetky emisie by mali byť splatené do roku 2058.

Vďaka diverzifikovanej stratégii financovania bude EK schopná v prípade potreby mobilizovať všetky finančné prostriedky pre členské štáty EÚ za čo najvýhodnejších podmienok. Stratégia kombinuje využívanie rôznych nástrojov a techník financovania s otvorenou a transparentnou komunikáciou s účastníkmi trhu. Patria do nej ročné rozhodnutie o objeme pôžičiek a polročné oznámenie o kľúčových parametroch plánu financovania s cieľom transparentnosti a predvídateľnosti pre investorov a ďalších zúčastnených, štruktúrované a transparentné vzťahy s bankami podporujúcimi program emisií, viaceré nástroje financovania a kombináciu aukcií a syndikácií. Operácie prijímania pôžičiek budú podľa EK súčasťou spoľahlivého rámca riadenia, ktorý zabezpečí súdržné a jednotné vykonávanie.

„Využitím širokej škály splatností a nástrojov a zvýšením predvídateľnosti finančných operácií Komisia zabezpečí väčšiu absorpčnú kapacitu trhu. Vďaka schopnosti ponúkať dlh v rámci aukcie sa operácie financovania ešte viac zefektívnia. To pomôže reagovať na značné potreby financovania. Tým, že sa umožní flexibilita pri rozhodovaní o tom, kedy vykonávať operácie financovania a aké techniky alebo nástroje financovania použiť, dosiahne Komisia požadované nízke nákladové a realizačné riziko, čo je v záujme všetkých členských štátov,“ vysvetľuje EK v tlačovej správe.

Komisia v nasledujúcich krokoch zriadi sieť primárnych dílerov, ktorá má uľahčiť efektívne vykonávanie aukcií a syndikovaných transakcií, podporiť likviditu na sekundárnych trhoch a zabezpečiť umiestňovanie dlhu v rámci čo najširšieho spektra investorov. Formulár žiadosti a všeobecné podmienky účasti EK čoskoro uverejní. EK tiež uverejní prvé ročné rozhodnutie o vypožičiavaní a prvý plán financovania NextGenerationEU, a to ešte pred začiatkom vypožičiavania v rámci nástroja toto leto. Operácie prijímania pôžičiek sa môžu začať hneď po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vlastných zdrojoch.

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #financie