Bratislavský lesopark sa zväčší. Lesy SR sa dohodli s hlavným mestom.

Začiatkom apríla dostáva Bratislava dobrú správu. Ministerstvo pôdohospodárstva, štátny podnik LESY SR a hlavné mesto vychádzajú maximálne v ústrety k dlhodobej spoločenskej požiadavke o rozširovaní rekreačných možností prímestských lesov v Bratislave. Rozloha budúceho bratislavského lesoparku sa vďaka štátnym lesom a spolupráci zúčastnených strán zväčšuje z 3 031 hektárov na výmeru 7 226,86 hektárov.

08.04.2021 11:56
debata

Uzavretiu dohody predchádzala rozsiahla analýza dopadov a štúdia modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na lesnom celku Lesy SR Bratislava a s výrazným obmedzením celkovej výšky ťažby. Ide o prelomové riešenie pri maximálnom využití rekreačnej funkcionality budúceho bratislavského lesoparku.

Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo prelomovú... Foto: SKPR STRATEGIES
Mapa Lesopark Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo prelomovú dohodu s LESMI SR o obmedzení hospodárenia v štátnych lesoch na území Bratislavy.

„Veríme, že rozšírenie bratislavského lesoparku, kde na úkor drevnej produkcie dochádza k trvalému uprednostneniu životodarných funkcií lesa, bude pre takúto zásadnú zmenu spoločenskej paradigmy dobrým príkladom. Táto dohoda predstavuje zásadnú reflexiu dlhodobých spoločenských požiadaviek a významné prírodné miesta hlavného mesta tak konečne budú viac slúžiť všetkým milovníkom prírody. Hospodárenie v týchto lokalitách ustúpi na úkor jednoduchého cieľa priblížiť ľudom väčší kus neobyčajne vzácnej prírody vo veľkomeste. Môžeme to považovať za akýsi predobraz budúcej práce lesníkov,“ uviedol na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Celý proces sa deje za súčinnosti štátneho podniku LESY SR v kooperácii s Mestskými lesmi v Bratislave a hlavným mestom.

„Vďaka tejto mimoriadne dôležitej dohode pre Bratislavčanky a Bratislavčanov sa k myšlienke veľkého bratislavského lesoparku pridáva ďalší veľký hráč – LESY SR. Po zmene začnú štátne lesy pristupovať k lesným porastom na území Bratislavy podobne, ako doteraz Mestské lesy v Bratislave. V štátnych lesoch, ktoré tvoria viac ako polovicu lesných porastov na území Bratislavy sa viditeľne zníži ťažba o polovicu, každý rok tak zachránime v priemere 5000 vzrastlých stromov na území Bratislavy. Zároveň sa bude podporovať ľahká forma rekreácie, napríklad turistika, behanie, cyklistika, opekanie, prechádzky,“ povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

LESY SR uzavreli prelomovú dohodu s hlavným mestom o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava, ktoré sa vzťahuje n a väčšiu časť celkového územia lesov na území Bratislavy. Režim bez zásahu sa dotýka 55 % územia Lesného celku LESY SR Bratislava (2 304,36 ha z celkovej rozlohy 4 195,86 ha). Zvyšok hospodárenia však bude prírode blízkym spôsobom a to s hlavným cieľom, udržať tieto lesy zdravé a bezpečné pre ďalšie generácie.

„Ťažba sa bude sústreďovať hlavne na nevyhnutné časti obnovy, údržby a hlavne zabezpečenie bezpečnosti. Hospodárenie v nich bude skutočne dôkladne premyslené a citlivé, zamerané na prírode blízke hospodárenie v lesoch,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tomáš Čuka.

Zúčastnené strany sa dohodli okrem obmedzení hospodárenia a zvýšenia rekreačno-relaxačných možností na území bratislavského lesoparku aj na finančnej náhrade za obmedzenie využívania lesov. Finančnú čiastku plánuje štátny podnik LESY SR každoročne účinne investovať do rozvoja rekreačnej infraštruktúry na území Bratislavy, vrátane opravy turistických a cyklistických trás, altánkov, miest na opekanie, alebo studničiek.

„V Mestských lesoch sme svedkami toho, že lesníctvo a rekreačná funkcia lesov nemusia byť v konflikte, ale naopak môžu sa citlivo dopĺňať. Radi sme prispeli k dosiahnutiu tejto dohody našimi skúsenosťami z praxe, kde sme mestu aj štátnym lesom pomáhali pozrieť sa na les očami lesníka, ale zároveň aj turistu, bežca či cyklistu,“ hovorí riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Matej Dobšovič.

LESY SR majú značný záujem využiť finančné prostriedky získané touto dohodou od hlavného mesta SR aj pri budovaní vodozádržných a protieróznych opatrení na cestách a zvážniciach, ďalej na budovanie malých vodných hrádzok ekologickej, environmentálnej a vzdelávacej funkcie, vrátane kľúčových opatrení na podporu populácií ohrozených druhov živočíchov a rastlín, ako aj obnovu a vytváranie mokradí, či tvorbu ekopedagogických plôch a náučných chodníkov na základe komplexného projektu rozvoja rekreačnej infraštruktúry v tejto lokalite.

Agrorezort túto príležitosť využíva aj na vyzdvihnutie dôležitosti lesného hospodárstva a jeho vplyv na prípadný rozvoj ekosystémov. Drevo patrí medzi najekologickejšie materiály, ktoré vo forme výrobkov z neho potrebuje spoločnosť pre svoj každodenný život. Cesta výrobkov z dreva sa začína práve v lese, o ktorý sa chce, vie a bude agrorezort starať prírode blízkym spôsobom.

Dohoda reflektuje na dlhodobý dopyt obyvateľov o záchranu a zvyšovanie pôvodných prírodných plôch s vhodnou rekreačnou funkciou pre človeka a jeho budúce generácie. Apel na zachovanie a rozšírenie funkcionality lesných plôch sa deje v tejto pandemickej náročnej dobe, keď ľudia nachádzajú relax i duševnú útechu v prírode. Cieľom agrorezortu je budovať hlbší vzťah medzi laickou verejnosťou a samotnými správcami lesov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Lesy SR #MPRV SR