Štyri z piatich gastro prevádzok stále nedostali podporu z ministerstva dopravy

Situácia v sektore gastro služieb (HoReCa) je čoraz kritickejšia. Platforma #StáleMámeChuť, združujúca 14 organizácií a iniciatív spojených pre záchranu gastro sektora na Slovensku, preto zrealizovala medzi gastro prevádzkovateľmi rýchly 7-dňový prieskum využívania pomocí z jednotlivých ministerstiev. Prieskum ukázal, že meškajú najmä prostriedky zo schémy pomoci pre cestovný ruch.

22.02.2021 09:10
debata (2)

„Štátne orgány musia zrýchliť a zefektívniť administrovanie schém pomocí. Každý týždeň čakania naviac môže znamenať koniec ďalších gastro prevádzok. Sľúbená pomoc mnohým žiadateľom v určenom termíne a bez vysvetlenia neprichádza. Ministerstvo dopravy a výstavby SR navyše nedávno jednostranne ohlásilo zmenu podmienok pomoci. Schvaľovanie žiadostí tak môžu po novom úradníci posunúť o 30 dní a následné vyplatenie peňazí o ďalších 30 dní. To môže byť pre množstvo gastro prevádzok likvidačné,“ uviedol Vladimír Machalík z iniciatívy #StáleMámeChuť.

Najväčší záujem prejavujú gastro prevádzky o „Prvú pomoc+“ na podporu zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za december o ňu požiadalo 87 % prevádzok zúčastnených na prieskume. Vyplatená pritom bola už viac ako dvom pätinám z nich (83 %). Za mesiac január potvrdilo vyplatenie príspevku k 18. februáru 2021 ani nie 10 % žiadateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu.

Pomoc z Ministerstva hospodárstva SR na preplatenie časti nájmu formou dotácie žiadalo len niečo viac ako dve pätiny opýtaných (43,7 %). Pätina prevádzok podniká vo vlastných priestoroch, za ktoré musí stále hradiť náklady a nemá možnosť túto pomoc využiť. U približne 15 % prevádzok nedošlo k dohode s prenajímateľom. Reštauráciám by viac ako komplikované dohadovanie sa s prenajímateľom pomohla priama pomoc s preukázateľnými fixným nákladmi vyplácanými na účet postihnutých podnikateľov.

O pomoc zo schémy pre cestovný ruch v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR požiadali viac ako štyri pätiny dopytovaných gastro prevádzkovateľov. Takmer dve tretiny však k 18. 2. stále nemalo odpoveď o schválení pomoci (58 %). Až 78 % žiadateľov spomedzi účastníkov prieskumu stále financie zo schémy pomoci pre cestovný ruch k 18. 2. 2021 nedostalo. Podniky s viacerými prevádzkami zároveň poukazujú na skutočnosť, že tzv. veľká výzva, ktorá umožňuje čerpať štátnu pomoc vo výške viac ako 200 000 EUR ešte nebola zverejnená.

Aktuálne uzavretie prevádzok, zákaz vonkajších terás a v podstate nemožnosť fungovania pre zákaz vychádzania inak ako cez donášku, robí z gastro sektora najpostihnutejšiu oblasť slovenskej ekonomiky. Podľa viacerých prieskumov partnerov platformy môžu prísť v sektore stravovacích služieb, spoločne s ubytovacími službami počas pandémie o prácu desiatky tisíc ľudí. Už na jeseň až dve tretiny prevádzok (60 %) oznámili, že budú musieť ukončiť svoju činnosť, ak nedostanú pomoc vo forme úverov alebo štátnej pomoci. Vo viac ako dvoch tretinách z nich (68,2 %) klesla návštevnosť iba na štvrtinu bežného stavu. (Zdroj: SZVPS, AHR SR a #StáleMámeChuť)

„Cieľom platformy #StáleMámeChuť je zachrániť slovenské gastro. Vítame preto ak sa na nás štátne a samosprávne orgány obracajú pre informácie, či so žiadosťami o spoluprácu. Členovia našej platformy disponujú množstvom údajov aj o tom ako pomoc realizovali iné krajiny a aké schémy gastro sektoru pomohli najviac. Radi s nimi pomôžeme našim úradom,“ uviedol Vladimír Machalík z iniciatívy #StáleMámeChuť.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #reštaurácie #cestovný ruch #gastro podniky