Návrh stavebného zákona by mal podľa Inštitútu urbánneho rozvoja priniesť pozitívne zmeny

Návrh stavebného zákona z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého by mal priniesť pozitívne zmeny. Myslí si to Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR). Podľa neho súčasný stavebný zákon je starý viac ako 40 rokov a už nevyhovuje podmienkam novej doby. Ako pripomenul, pripravovaný zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe prinášajú väčší dôraz na územné plány obcí s tým, že pre obce sa zavedie povinnosť spracovať územný plán. IUR víta túto povinnosť, lebo práve kvalitne pripravený územný plán je dôležitý pre občanov, investorov, ale aj pre stavebné úrady.

18.02.2021 09:53
debata

„Občanom poskytuje možnosť aktívne sa zapájať do jeho prípravy a následne aj jasné informácie o tom, čo a kde v ich obci môže alebo naopak nemôže byť postavené. Investori vedia lepšie pripraviť návrhy nových stavieb a pre stavebné úrady je jednoduchšie rozhodnúť o tom, aká stavba môže byť na konkrétnom pozemku povolená. Je potrebné, aby zákon upravoval aj požiadavky na priebežné vyhodnocovanie aktuálnosti územného plánu a jeho následné aktualizácie,“ tvrdí Juraj Suchánek s tým, že plánované rušenie územného konania neznamená obmedzovanie práv účastníkov konania. Ide podľa neho skôr o logickú integráciu dnes dvoch samostatných, po sebe nasledujúcich konaní.

Podľa IUR územný plán aj dnes spracovávajú a prijímajú obce, novinkou bude časový rámec, ako budú územné plány vznikať. Do tvorby územných plánov sa môžu obyvatelia svojimi pripomienkami priamo zapojiť. Výsledný dokument bude naďalej schvaľovať obecné zastupiteľstvo. Obce by sa zároveň pri každej stavbe mali vyjadriť aj k jej súladu s územným plánom. Preto podľa Juraja Suchánka „prekvapenia“, ktorých sa obávajú zástupcovia samospráv, nastať nemôžu. „Môžeme povedať, že pre mesto a jeho občanov je kvalitné územné plánovanie podstatne dôležitejšie ako samotné povoľovanie stavieb,“ dodáva Juraj Suchánek.

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebný zákon #Štefan Holý