Štát bude mať výraznejší vplyv na jednotlivé prvky kritickej infraštruktúry

Štát chce mať výraznejší vplyv na prvky kritickej infraštruktúry. Aktuálne nemá prostriedky na kontrolu bežnej činnosti ich prevádzkovateľov a nemá žiadne možnosti ako vstupovať do procesu zmeny ich vlastníckych pomerov. Vláda preto v pondelok na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválila s pripomienkami novelu zákona o kritickej infraštruktúre, ktorá v tejto oblasti zavádza zmeny. Ministri zároveň odsúhlasili, aby o materiáli rokovala Národná rada SR v skrátenom konaní.

01.02.2021 14:43

Novela zákona je podľa rezortu hospodárstva nevyhnutná aj v súvislosti s aktuálnou COVID krízou. „Štát musí mať istotu, že v prípade potreby vie aktivovať prvky kritickej infraštruktúry, pričom základným predpokladom funkčnosti systému kritickej infraštruktúry je, že jeho prvky budú riadne prevádzkované a budú pod kontrolou spoľahlivých subjektov,“ konštatuje ministerstvo v dôvodovej správe.

Ako ďalej objasňuje, štát síce rozhodne, ktorý subjekt sa zaradí do siete kritickej infraštruktúry, ale nemá žiadny dosah na to, ako s daným prvkom jeho vlastník ďalej nakladá a zároveň nemá žiadne možnosti, ako vstupovať do procesu zmeny vlastníckych pomerov.

„Štát musí rešpektovať vlastnícke právo tretích osôb k prvkom zaradeným do kritickej infraštruktúry a nemôže zasahovať do slobodnej vôle tretích osôb nakladajúcich so svojím majetkom, avšak, je namieste zaviesť určité pravidlá, ktorými štát bude informovaný o tom, čo sa deje s prvkami kritickej infraštruktúry,“ objasňuje.

Návrh novely zákona preto zavádza povinnosť prevádzkovateľa, budúceho prevádzkovateľa, likvidátora, správcu konkurznej podstaty a záložného veriteľa vyžiadať si predchádzajúci súhlas Ministerstva hospodárstva SR so zmenou vlastníctva k prvku kritickej infraštruktúry.

O tomto návrhu bude rozhodovať vláda a bude sa k nemu vyjadrovať aj bezpečnostná rada štátu. Proti rozhodnutiu kabinetu bude možné podať opravný prostriedok vo forme žaloby na Najvyšší súd SR.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #štát #kritická infraštruktúra