Brexit mení aj cezhraničné platby. Banky musia do Británie posielať viac informácií

Po prechodnom období v rámci vystúpenia Veľkej Británie z EÚ sa menia niektoré podmienky aj pri poskytovaní finančných služieb. Ako ďalej vyplýva z vyhlásenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o brexite, poskytovatelia platobných služieb v EÚ budú musieť poskytovať viac informácií o klientovi, ktorý posiela platby do Spojeného kráľovstva.

17.01.2021 13:10
Brexit Foto: ,
debata

Informácie budú zahŕňať aj podrobnosti o mene platiteľa a buď jeho adrese, čísle úradného osobného dokladu, identifikačnom čísle spotrebiteľa, alebo dátume, respektíve mieste narodenia. Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. Podľa dosiahnutej dohody sa počas prechodného obdobia do 31. decembra 2020 uplatňovali v Británii právne predpisy EÚ.

Od 1. januára 2021 sa v Spojenom kráľovstve prestali uplatňovať právne predpisy EÚ a od tohto dátumu finančné inštitúcie Spojeného kráľovstva bez platného povolenia orgánov dohľadu EÚ stratia právo poskytovať finančné služby v EÚ. Britské finančné inštitúcie, ktoré chcú poskytovať služby v EÚ, musia mať povolenie. Väčšina z nich ho už má a inštitúcie zintenzívňuje svoje operácie v EÚ.

Podľa právnych predpisov EÚ si spotrebitelia z EÚ môžu po skončení prechodného obdobia ponechať svoje existujúce bankové účty vedené v inštitúciách Spojeného kráľovstva pri dodržaní príslušných právnych požiadaviek Spojeného kráľovstva. Spotrebitelia však musia zvážiť niektoré skutočnosti, ako napríklad ochranu vkladov. Tá sa môže v Británii líšiť od pravidiel platných pre bankové účty vedenie v EÚ.

Európsky orgán pre bankovníctvo vyzýva všetky finančné inštitúcie dotknuté brexitom, a najmä inštitúcie Spojeného kráľovstva, ktoré ponúkajú finančné služby spotrebiteľom v EÚ, aby primerane a včas informovali o dostupnosti a kontinuite služieb, ktoré v súčasnosti poskytujú.

Vrátane informácie o tom, či inštitúcie plánujú ukončiť ponuku služieb spotrebiteľom v EÚ. V tomto poslednom prípade sa od inštitúcií očakáva, že spotrebiteľom vysvetlia vplyv ukončenia poskytovania služieb a spôsob, akým si môžu uplatniť práva spotrebiteľa.

debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #banky #Veľká Británia #platby #Brexit #cezhraničné obchodovanie