Od Nového roka budú centrá pre deti a rodinu svojim zverencom tvoriť úspory

Vytváranie úspor deťom umiestneným v centrách pre deti a rodinu zabezpečí novela zákona o sociálnoprávnej ochrane a kuratele, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.

31.12.2020 09:55

Návrh podľa predkladateľov reaguje na najpálčivejšie problémy, s ktorými sa stretávajú deti, respektíve mladí dospelí umiestnení v centrách. Cieľom je zlepšiť podmienky pomoci, najmä v procese osamostatňovania sa mladých dospelých. Poslanci preto navrhli, aby sa pre všetky deti umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu zo zaplateného výživného, sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku vytvárali úspory. V praxi totiž podľa poslancov dochádza k rozdielnemu zaobchádzaniu pri dieťati, ktoré sa v centre nachádza na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, a deťoch umiestnených v centre na základe výchovného opatrenia a neodkladného opatrenia súdu. Z prijatého výživného má centrum dieťaťu na jeho osobnom účte alebo vkladnej knižke šetriť finančné prostriedky, ktoré bude môcť využiť na osamostatnenie sa, napríklad na získanie vlastného bývania či hypotekárneho ú­veru.

Novela má pomôcť aj mladým dospelým, ktorí sa po dosiahnutí plnoletosti dostanú do situácie, že si nedokážu zabezpečiť bývanie. „Centrum pokračuje v poskytovaní starostlivosti, ak mladý dospelý nie je schopný z dôvodu svojho zdravotného postihnutia požiadať o pokračovanie v poskytovaní starostlivosti a nemá súdom ustanoveného opatrovníka,“ uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu k novele zákona. Mladému dospelému, ktorý si po uplynutí lehoty na podanie žiadosti nedokáže zabezpečiť bývanie, môže centrum na základe písomnej dohody poskytovať starostlivosť pobytovou formou, najdlhšie však do 25 rokov veku. Dĺžka starostlivosti pobytovou formou nesmie presiahnuť 90 po sebe nasledujúcich dní v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Znížiť sa majú aj úhrady pre rodičov za poskytovanie odbornej pomoci v centre zo súčasnej jednej tridsatiny 20 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu za deň (1,43 eura) na jednu tridsatinu 10 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu za deň (0,72 eura). „Reagujeme na situáciu, aby výška úhrady menej vplývala na odmietnutie ponúkanej pomoci alebo predčasné ukončovanie pobytov v centre pre rodičov, respektíve ich deti alebo mladých dospelých. Taktiež sa dáva možnosť centru s resocializačným programom zohľadniť deň v mesiaci, keď nastúpila plnoletá osoba do centra a deň v mesiaci, keď ukončí svoj pobyt v centre,“ priblížili poslanci.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #centrá pre deti a rodinu #šetrenie #úspory