Elektromagnetické žiarenie 5G siete, nie je pre ľudí nebezpečné

Elektromagnetické žiarenie 5G siete nie je pre ľudí nebezpečné a jeho intenzita neprekračuje ministerstvom zdravotníctva určené limity. Informoval o tom na dnešnom bratislavskom kongrese ITAPA minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, ktorého rezort v rámci reakcie na šíriace sa hoaxy o nebezpečenstve elektromagnetického žiarenia 5G siete nechalo zmerať jeho intenzitu. Pilotné meranie intenzity elektromagnetického poľa sa uskutočnilo počas júla v Banskej Bystrici a pokračovalo v rámci celého Banskobystrického kraja. Merania boli uskutočnené v oblastiach s rôznou hustotou obyvateľstva a v rôznych časových úsekoch dňa.

07.12.2020 16:30
5G Foto:
Sieťe 5G prinesú oproti 3G a 4G sieťam oveľa vyššie rýchlosti a rýchlejšiu odozvu.
debata (9)

„Tento projekt sme spustili ako reakciu na hoaxy o 5G sieťach, ktoré v tomto roku zaplavili aj Slovensko. Rozhodli sme sa preto zmapovať intenzitu elektromagnetického poľa a na základe presných dát, ktoré si budú ľudia môcť pozrieť na interaktívnej mape, ukázať občanom, aké sú skutočné intenzity žiarenia a či prekračujú povolené limity. A teda, či môžu skutočne negatívne ovplyvňovať zdravie občanov, čo tvrdia mnohé správy o novej generácii sietí, ktorá sa bude zavádzať aj u nás,“ vyhlásil minister Andrej Doležal.

Meranie pod dohľadom Výskumného ústavu spojov prebehlo vo vybraných lokalitách, v ktorých je umiestnených viacero základňových staníc od viacerých poskytovateľov elektronických komunikačných služieb. Z doteraz nameraných hodnôt najvyššia nameraná úroveň intenzity elektromagnetického poľa predstavovala približne 15 percent z prípustnej akčnej hodnoty stanovenej vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR. Táto hodnota bola nameraná vo vzdialenosti 3 metre od základňovej stanice v hlavnom smere vyžarovania.

Podľa ministra dopravy a výstavby siete 5G síce budú využívať hustú sieť vysielačov, vysielacie výkony sú však nižšie. Rezort dopravy a výstavby preto plánuje pokračovať v tomto projekte a systematicky mapovať intenzity úrovne elektromagnetického poľa na území SR, a to ako v čase pred zavedením, tak aj počas zavádzania sietí 5G do prevádzky.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #5G sieť #andrej doležal