Pozrite sa, aké novinky prináša novela zákona o dani z motorových vozidiel

Zmeny sa pozitívne dotknú najmä podnikateľov pôsobiacich v oblasti nákladnej a autobusovej autodopravy. A to už v tomto roku.

18.11.2020 15:23
kolóna, autá, cesta, kamión Foto: ,
Zmeny v sadzbe dane sa pozitívne dotknú hlavne majiteľov autobusov a kamiónov.
debata

Začiatkom novembra Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa od 1. decembra 2020 novelizuje zákon o dani z motorových vozidiel. Novela so sebou prináša zmeny, ktoré sa uplatnia už pri podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020. Pozitívne sa dotknú najmä podnikateľov pôsobiacich v oblasti nákladnej a autobusovej autodopravy.

Zavádza sa nová príloha k zákonu (č. 1a), ktorá už pevne stanovuje sadzby dane zvlášť pre ťahače a návesy. Súčasne sa zrušilo povinné párovanie ťahačov a návesov do návesových jazdných súprav za účelom uplatnenia najbližšej nižšej sadzby dane. Nová príloha už je upravená tak, že pre každý ťahač a náves bez potreby návesovej jazdnej súpravy, bude uplatnená najbližšia nižšia sadzba dane pre príslušnú kategóriu.

Ako sa mení sadzba dane

Pre autobusy s počtom miest viac než 8 a kamióny s hmotnosťou nad 12 ton (kategórie M2, M3 a N3) sa sadzba dane:

  • znižuje o 50% počas prvých 36 mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla,
  • znižuje o 40% počas nasledujúcich 36 mesiacov,
  • znižuje o 30% počas nasledujúcich 36 mesiacov,
  • znižuje o 20% počas nasledujúcich 36 mesiacov,
  • znižuje o 10% počas nasledujúcich 12 mesiacov,
  • od 157. mesiaca sa používa ročná sadzba dane.

Súčasne sa zavádza zvýhodnené upravovanie ročnej sadzby dane podľa veku vozidla pre autobusy s počtom miest viac než 8 a kamióny s hmotnosťou nad 12 ton. Pri prípojných vozidlách s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 10 ton sa sadzba dane znižuje o 60% bez ohľadu na vek vozidla.

Ako sa budú hradiť preddavky

Zmeny v úprave ročnej sadzby dane budú mať samozrejme dopad aj na výpočet predpokladanej dane. Čo sa týka preddavkov na daň, ostávajú zachované už zavedené hranice pre platbu štvrťročných a mesačných preddavkov.

Výnimočne v roku 2021 sa preddavky nebudú platiť v období od 01.01.2021 do 31.03.2021 vôbec, pričom počas zvyšného obdobia roku 2021 daňovníci uhradia výšku svojej predpokladanej dane nasledovne:

  • Ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky, tieto nebudú hradené v štyroch kvartálnych platbách v sume jednej štvrtiny zo sumy predpokladanej dane, ale v sume jednej tretiny zo sumy predpokladanej dane, pričom prvý preddavok bude splatný k 30.6.2021. Ďalšie sumy preddavkov budú splatné ku koncu tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka.
  • Ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky na daň, tieto nebudú hradené v dvanástich mesačných splátkach v hodnote jednej dvanástiny zo sumy predpokladanej dane, ale v sume jednej devätiny zo sumy predpokladanej dane, pričom prvý preddavok bude splatný k 30.4.2021 a ďalšie ku koncu piateho až dvanásteho kalendárneho mesiaca.

Pre rok 2020 bude navrhnuté nové tlačivo daňového priznania, ktoré sú daňovníci povinní použiť, pričom sa posúva lehota na jeho podanie správcovi dane do 31.3.2021.

debata chyba
Viac na túto tému: #cestná daň #daň z motorových vozidiel #dopravcovia