Odklad splátok bez zápisu medzi dlžníkov? Rezort financií chystá zmenu

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) zrušil usmernenia pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí pre pandémiu požiadali o odklad splátok úverov po 30. septembri 2020. Ministerstvo financií chce na nové rozhodnutie EBA usmernenia reagovať prostredníctvom riadneho legislatívneho procesu. "A to buď úplným zrušením zákonného opatrenia odkladu splátok alebo upustením od zákonnej ochrany klienta,“ tvrdí tlačový odbor rezrotu financií. Do úvahy však bude brať aj aktuálny vývoj pandemickej situácie.

, 29.09.2020 11:42
debata

Ku koncu júla 2020 bolo schválených 110-tisíc žiadostí o odklad pri fyzických osobách a necelých 5-tisíc pri malých a stredných podnikoch.

Opatrenie odkladu splátok sa prejavilo ako veľmi prospešné pre občanov zasiahnutých negatívnymi dopadmi pandémie Covid-19. "Aj vďaka tomuto opatreniu kríza spôsobená pandémiou zatiaľ neviedla k situáciám, kedy by bežný občan nemohol splácať svoje úvery,“ upozorňuje tlačový odbor rezortu financií. Zároveň prišlo k zabráneniu nárastu zlyhaných úverov, dodáva. Samotná Národná banka Slovenska pokladá podľa ministerstva financií mechanizmus odkladu splátok za jedno z najúčinnejších opatrení vo vzťahu k domácnostiam a malým a stredným podnikom počas pandémie Covid-19.

V raných fázach pandémie Covid-19 a súlade s usmernením EBA (European Banking Authority – Európsky orgán pre bankovníctvo) bolo v takzvanom Lex corona ustanovené, že odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka. "Ministerstvo financií si uvedený pozitívny dopad odkladu splátok veľmi dobre uvedomuje a zároveň je pripravené reflektovať na nové rozhodnutie EBA o začatí označovania klientov negatívnymi príznakmi,“ vysvetľuje jeho tlačový odbor.

V súčasnosti však na Slovensku platí, že do zrušenia ustanovení Lex Corona, ktoré zaručujú klientom nerizikovosť s ohľadom na odklad splátok počas Corona pandémie, budú aj naďalej banky uplatňovať znenie zákona, a teda nebudú klientov s odkladom podľa Lex Corona označovať ako rizikových.

Inštitút odkladu splátok úveru bol zavedený zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. A to s účinnosťou od 9. apríla 2020.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #minsterstvo financií #odklad splátok #register dlžníkov
Flowers