Medziročná harmonizovaná miera inflácie dosiahla v máji hodnotu 2,1 %

V máji 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahla hodnotu 2,1 %. V porovnaní s aprílom 2020 sa ceny HICP zvýšili o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

17.06.2020 10:01
debata

Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov predstavovala v máji 2020 hodnotu 2,8 %.

Medzimesačný rast cien vyjadrený harmonizovaným indexom bol najviac ovplyvnený zvýšením cien potravín (kladný príspevok 0,25 percentuálneho bodu, p. b.), alkoholických nápojov (kladný príspevok 0,07 p. b.), a znížením cien palív a mazadiel (záporný príspevok –0,08 p. b.).

Celkové kladné a záporné príspevky jednotlivých odborov k medzimesačnému indexu boli nasledovné: potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,26 percentuálneho bodu), alkoholické nápoje a tabak (kladný príspevok 0,07 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,02 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,02 p. b.), rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,01 p. b.), odevy a obuv (kladný príspevok 0,01 p. b.), nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácnosti (záporný príspevok –0,01 p. b.), doprava (záporný príspevok –0,09 p. b.). V ostatných odboroch (zdravotníctvo, pošty a spoje, vzdelávanie, reštaurácie a hotely) bol v máji zaznamenaný nulový príspevok.

ŠÚ SR dodal, že výpočet harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien aj v máji zásadne ovplyvnili opatrenia prijaté proti šíreniu ochorenia COVID-19 a zastavenie terénnych zisťovaní. Nezistené ceny boli nahradené cenami z iných zdrojov, napríklad webových stránok, telefonických a e-mailových dopytov, prípadne sa využili scanner data (potraviny, alkoholické nápoje) obchodných reťazcov.

debata chyba
Viac na túto tému: #inflácia #ŠÚ SR