Väčšina žien pracuje na najmenej platených pozíciách

Slovenský trh práce patrí k najsegregovanejším v rámci Európskej únie. Zamestnanosť žien u nás na Slovensku je totiž koncentrovaná do určitých odvetví a profesií, pričom tie sú najmenej odmeňované a oceňované. Ide napríklad o učiteľské profesie, pomáhajúce profesie v sociálnej práci, zdravotné sestry či nižšie administratívne pomocné práce. Upozornili na to analytici z Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) Jana Jablonická-Zezulová a Andrej Kuruc.

16.06.2020 17:28
žena,prasiatko, sporenie, rozmýšľanie Foto:
Ilustračné foto.
debata (18)

Na Slovensku pracovalo v sektore zdravotníctva a sociálnej pomoci v roku 2019 podľa Štatistického úradu 83 percent žien, teda 164 100. „Mnohé z týchto pracovníčok boli v prvej línii v boji proti Covid-19, ale zdá sa, že kríza ich nerovnosti skôr prehĺbi, ako im pomôže,“ vysvetľujú analytici.

Vysoký počet žien v sektore s nízkym ohodnotením spôsobuje problém najmä z hľadiska rodového mzdového rozdielu v neprospech žien. V roku 2018 bol tento rozdiel v neupravenej forme podľa Eurostatu 19,4 percenta v neprospech žien. V sektore zdravotníctva a sociálnej pomoci predstavoval rozdiel v neprospech žien 27 percent.

„Príčinou nízkych miezd sú aj rozdiely v oceňovaní osobných a pracovných charakteristík mužov a žien a vertikálna segregácia, kedy viac mužov pracuje na vyšších a lepšie platených manažérkych pozíciách,“ konštatujú analytici. Na Slovensku bolo v roku 2019 v riadiacich pozíciách 33,7 percenta žien a toto číslo sa roky nemení. Ženy zároveň tvoria dve tretiny zamestnaných za minimálnu mzdu.

Treba viac informácií

Podľa analytikov opatrenia, ktorými by vláda mohla prispieť k zníženiu diskriminácie žien v rámci odmeňovania, je napríklad posilnenie informovanosti o antidiskrimi­načnom alebo iných zákonoch. Vďaka nim by sa ľudia mohli brániť, ak zažívajú nerovnosti v odmeňovaní na základe pohlavia či rodu.

Taktiež by pomohlo zavedenie ďalších opatrení na zaistenie transparentnosti miezd vo firmách, napríklad prostredníctvom certifikovania rovnakého odmeňovania alebo zverejňovania rodového mzdového rozdielu na vládnej stránke.

Ako príklad môže v tejto súvislosti poslúžiť Island, kde sa prostredníctvom nového zákona požaduje od firiem a inštitúcií, ktoré zamestnávajú viac ako 25 zamestnancov a zamestnankýň, certifikát rovnakého odmeňovania, a to nielen na úrovni rovnakých pozícií, ale aj za prácu rovnakej hodnoty. Zároveň v roku 2017 vláda Veľkej Británie prijala zákon, ktorý požaduje od všetkých organizácií s viac ako 250 zamestnancami a zamestnankyňami, aby ročne zverejňovali na ich vládnej webstránke rodový mzdový rozdiel v organizácii.

Viac miest v jasliach a škôlkach

K zníženiu diskriminácie žien v rámci odmeňovania môže podľa analytikov zároveň prispieť vytvorenie a finančná podpora dostatočného počtu dostupných miest v jasliach a škôlkach pre deti od nula do troch rokov a deti od troch do šesť rokov či poskytovanie príspevku v rámci starostlivosti o dieťa staršie ako tri roky, a to priamo rodičovi, ktorý sa o dieťa stará.

Analytici sa domnievajú, že v tejto súvislosti je potrebné zavedenie politík na zlepšovanie informovanosti študentov a študentiek o rýchlo rastúcich odvetviach a dobre platených zamestnaniach. Tie môžu pomôcť zmierňovať rodové stereotypy pri výbere oblasti štúdia na univerzite, zvyšovať zastúpenie žien vo vede, v oblasti technológií, inžinierstve a matematiky či prípadne podporiť zastúpenia mužov v sektore sociálnej pomoci.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #platy #ženy #rodová rovnosť