Štátne hmotné rezervy porušili zákon pri nákupe zdravotníckych pomôcok

Úrad pre verejné obstarávanie zistil porušenie zákona v tendri za viac ako 12 miliónov eur. Za porušenie legislatívy musí Správa štátnych hmotných rezerv zaplatiť pokutu vo výške 15 tisíc eur.

06.05.2020 10:49
kajetan kicura Foto:
Pre podozrenia z predraženého nákupu zdravotného materiálu prišiel po nástupe novej vlády o funkciu predseda Štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura.
debata (29)

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) pri nákupe zdravotníckych pomôcok porušila zákon. Išlo o nákup za viac ako 12 miliónov eur s DPH a pomôcky na základe kúpnej zmluvy mala dodať spoločnosť Lacorp, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skonštatoval, že SŠHR konala v rozpore s princípom transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti a efektívnosti. „Za porušenia zákona úrad navrhol najvyššiu možnú pokutu. Keďže ale SŠHR v plnom rozsahu súhlasila so zisteniami úradu, v zmysle zákona jej úrad znížil túto pokutu o polovicu,“ uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák. Za porušenie zákona tak SŠHR musí zaplatiť pokutu vo výške 15 tisíc eur.

Ako informoval Hlivák, úrad zároveň svoje zistenia postúpil Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Protimonopolnému úradu SR a oboznámil s nimi aj Generálnu prokuratúru SR. Úrad v kontrole postupu SŠHR pokračuje, keďže v danom období podpísala aj ďalšie zmluvy na dodávky zdravotníckych pomôcok. Napriek tomu, že SŠHR preukázala splnenie podmienky na použite priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti, ktorá bola zapríčinená bezprecedentným šírením nového typu koronavírusu, nijakým spôsobom podľa Hliváka nebola zbavená povinnosti postupovať v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania. „Úrad má za to, že práve vzhľadom na rozsah vzniknutej mimoriadnej udalosti a jej dosahu na celú spoločnosť mal kontrolovaný dbať na dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania o to dôslednejšie,“ dodal predseda úradu.

Úrad zistil, že SŠHR postupoval netransparentne a neprehľadne. Príkladom je emailová komunikácia medzi SŠHR a víťazným uchádzačom. SŠHR 11. marca o 20:55 hod. zaslala danej spoločnosti email s pozvánkou na osobné rokovanie, ktorá mala byť reakciou na ponuku od danej spoločnosti zasielanú emailom. Osobné rokovanie sa malo uskutočniť 12. marca o 9:30 hod. „Úrad v dokumentácii našiel niekoľko ponúk uchádzača Lacorp s.r.o., ale všetky sú datované buď 12. marca alebo 13. marca, z uvedeného dôvodu úrad nevie posúdiť, na základe akej ponuky dostal uchádzač Lacorp s.r.o. pozvánku na osobné rokovanie. SŠHR 13. marca podpísala so spoločnosťou Lacorp s.r.o. kúpnu zmluvu na zdravotnícke pomôcky,“ ozrejmil Miroslav Hlivák.

Úrad tiež zistil, že SŠHR do podpisu zmluvy so spoločnosťou Lacorp viedla vo svojom sídle 14 osobných rokovaní s 12 rôznymi uchádzačmi schopnými dodať zdravotnícke pomôcky. Tento okruh si SŠHR podľa ÚVO samovoľne zúžila na štyroch, ktorých informovala o reálnych potrebách množstva tovaru, ktorý vláda svojim uznesením uložila SŠHR nakúpiť. Zo zápisnice z priameho rokovacieho konania tiež vyplynulo, že komisia neodporučila označiť spoločnosť Lacorp za úspešného uchádzača, keďže jednotlivé výrobky nespĺňali požiadavky.

„Zo zápisnice z rokovania s inými uchádzačmi je zrejmé, že existovali spoločnosti, ktoré spĺňali požiadavky verejného obstarávateľa. SŠHR navyše vedela, že vybraný tovar ponúkali ostatní uchádzači za podstatne nižšie predajné ceny, avšak napriek tejto skutočnosti s nimi SŠHR následne nerokovala o možnostiach ďalších dodávok týchto tovarov, pričom ak by uzavrela zmluvu s ktorýmkoľvek z týchto uchádzačov, mohla dospieť k predloženiu ponúk s nižšou cenou,“ uzavrel predseda úradu.

Správu aktualizujeme.

29 debata chyba
Viac na túto tému: #ÚVO #Správa štátnych hmotných rezerv #koronavírus #Kajetán Kičura