Vláda a finančný sektor sa dohodli, ľudia si budú môcť posunúť splátky úverov

Slovenská banková asociácia (SBA) v spolupráci s Národnou bankou Slovenska (NBS) a Ministerstvom financií (MF) SR pripravuje návrh opatrení týkajúcich sa odkladu splátok úverov alebo zmeny splátkových kalendárov pre domácnosti ovplyvnené pandémiou nového koronavírusu. Informuje o tom na svojej webovej stránke SBA.

31.03.2020 14:20, aktualizované: 21:08
debata (23)
VIDEO: Pozrite si vyjadrenie predsedu parlamentu Borisa Kollára k odkladu splátok.
Video

Podľa bankovej asociácie, aby tieto zmeny mohli byť plošne zavedené a nepredstavovali nadmernú administratívnu záťaž ako na strane klienta, rovnako tak na strane banky, vyžadujú si viaceré technicko-legislatívne zmeny, ktoré je potrebné prediskutovať. „Predpokladáme, že detaily opatrení budeme môcť oznámiť v najbližších dňoch,“ avizovala SBA.

Predseda parlamentu Boris Kollár už niektoré zmeny avizoval na svojom facebookovom profile. Vyhlásil, že bol vyrokovaný posun splátok o šesť až deväť mesiacov. „Bude to robené tak, že ak má niekto desaťročný úver, nebude platiť deväť mesiacov ani splátku, ani úrok. Po 9 mesiacoch začne ďalej splácať a celý úver sa posunie o 9 mesiacov navyše,“ vysvetlil Kollár. Podľa jeho slov sa ľudia za tento krok neocitnú v žiadnom registri, na žiadnej „čiernej listine“.

Pre zatvorené školy, škôlky, povinnú prácu z domu, neplánované dovolenky, ošetrovné a ďalšie životné situácie totiž môže prísť množstvo ľudí o časť príjmov. Už aj doteraz však mali možnosť, bez rozdielu na dôvod zhoršenia finančnej situácie, požiadať o úpravu splátkového kalendára, napríklad formou odkladu splátok maximálne na šesť mesiacov alebo predĺženia splácania úveru, čím je možné zníženie mesačnej splátky na konkrétnom úvere.

Novinky majú čakať aj dôchodcov nad 65 rokov. Kollár uviedol, že jedna banka prisľúbila, že pre dôchodcov už od stredy (1. 4.) zavedie, že nebudú musieť platiť poplatky za manipuláciu s hotovosťou. „Toto by sme chceli rozšíriť na celý bankový sektor,“ avizoval Kollár.

Týmito zmenami sa má ešte zaoberať Koaličná rada aj vláda SR. „Nie je čas na hádky. Všetci sme aj s bankovým sektorom na jednej lodi,“ dodal Kollár.

Heger: Prijali sme prvú pomoc, na ďalších opatreniach sa pracuje

Vláda v utorok schválila súbor opatrení v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Ide o akúsi prvú pomoc, pracuje sa aj na ďalších opatreniach, ktoré prídu do parlamentu v nasledujúcich dňoch. Po rokovaní vládneho kabinetu to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Zároveň potvrdil, že sa uskutočňujú rokovania s bankami o odklade splátok. „Každý si uvedomuje v tejto situácii, že je potrebné si navzájom pomôcť, je potrebné vyjsť v ústrety aj občanom s tými odkladmi,“ poznamenal Heger s tým, že tento krok bude nevyhnutný. Priblížil, že na konkrétnych špecifikáciách sa pracuje a je otázkou dní, keď predstaví konkrétny výsledok rokovaní. Podotkol, že musí ísť o veľmi jednoduché opatrenie dostupné pre ľudí. „Bude to na žiadosť klienta, ale tie detaily ešte dolaďujeme,“ dodal Heger.

Pripustil tiež vytvorenie krízového hospodárskeho štábu, ako to navrhujú zamestnávatelia. „Tento nápad vznikol na ministerstve hospodárstva ešte koncom minulého týždňa,“ doplnil minister financií.

Opatrenia v oblasti financií z dielne Ministerstva financií (MF) SR v súvislosti so šírením choroby COVID-19 v utorok schválil s pripomienkami vládny kabinet. Tento návrh bude v parlamente prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní. Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov by sa mali posúvať. Malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc. Vláde sa má tiež umožniť prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020.

Krajniak: Vláda bude môcť predlžovať podporu v nezamestnanosti do konca krízy

Vláda bude môcť posúvať termín nároku na vyplácanie podpory v nezamestnanosti až do skončenia tzv. koronakrízy. Spresnil to na brífingu po skončení utorkového rokovania vládneho kabinetu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Pôvodne sa navrhovalo, aby sa podporné obdobie v nezamestnanosti predĺžilo o mesiac.

„Každý človek, ktorému by počas tohto krízového obdobia skončila lehota na vyplácanie podpory v nezamestnanosti, bude mať lehotu predĺženú. A to takým spôsobom, že vláda bude môcť následne uznesením alebo nariadením vlády rozhodnúť o posúvaní tohto termínu, dokedy mu bude vyplácaná podpora v nezamestnanosti, až do skončenia krízy. Týmto sme pomohli tejto skupine ľudí,“ priblížil Krajniak.

Na podporu pracovných miest realokovali eurofondy

Opatrenia idú aj ďalej. Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám má pomôcť finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na zamestnancov. Vláda v utorok schválila návrh podmienok podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Na tieto aktivity boli presunuté zdroje v rámci eurofondov v objeme 197 miliónov eur.

Cieľom tohto návrhu je prijatie rámca podpory na zmiernenie dosahov súčasnej krízy v súvislosti s novým koronavírusom na zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Týka sa to tých, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov.

Kompenzácia bude spočívať v poskytovaní finančného príspevku pre zamestnávateľov, a to na úhradu časti mzdových nákladov svojich zamestnancov, ktorým z dôvodu prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti nemôžu prideľovať prácu, a taktiež v poskytovaní finančného príspevku pre SZČO na úhradu odvodových povinností do poistných fondov a čiastočnú kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti.

V praxi to bude vyzerať tak, že príspevok sa bude odvíjať od poklesu tržieb. Pri poklese tržieb o viac ako 20 % bude tento príspevok vo výške 180 eur, pri poklese viac ako 40 % to bude 300 eur, pri viac ako 60 % pôjde o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 % to bude čiastka 540 eur. Za marec dostane SZČO paušálny príspevok v polovičnej sume. Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa bude 200.000 eur mesačne.

Mieru poklesu tržieb SZČO uvedie v čestnom vyhlásení, zníženie tržieb sa má porovnávať voči rovnakému obdobiu roku 2019, prípadne voči priemeru za celý rok 2019. „V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020,“ uvádza sa v návrhu.

Zmeny počítajú aj s preplatením 80 % hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté. Súčasťou preplatenej sumy budú aj dane a odvody za zamestnanca. Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnanca dosiahne 1100 eur. Zamestnávateľ bude povinný udržať pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Finančné príspevky bude poskytovať miestny príslušný úrad práce.

Rezort práce na tieto aktivity realokuje zdroje v rámci operačných programov celkovo 197 miliónov eur presunom projektov do programového obdobia na roky 2021 až 2027.

NBS opatrenia vlády víta

Národná banka Slovenska činnosť vlády víta. Mala by však podľa nej priebežne monitorovať dosahy opatrení a byť pripravená rýchlo a efektívne prehodnotiť ich objem. Prehodnotiť by sa mal aj vyšší bankový odvod, ktorý platia finančné domy od začiatku tohto roka.

Opatrenia rozpočtovej politiky podľa NBS predstavujú najefektívnejší priamy spôsob, ako pomôcť ekonomike preklenúť bolestivé dôsledky nečakanej situácie spôsobenej šírením pandémie.

„Je dôležité dosahy týchto opatrení priebežne monitorovať a byť pripravený ich primerane rýchlo meniť, aby mali dostatočnú veľkosť a adresnosť,“ skonštatoval v stanovisku pre médiá guvernér NBS Peter Kažimír. Podľa NBS je tiež nevyhnutné, aby okamžité a razantné opatrenia pokryli všetky segmenty spoločnosti, ktoré sa v dôsledku výpadku príjmov môžu dostať do stavu núdze.

Z pohľadu stability a čo najrýchlejšieho oživenia ekonomiky je potrebné, aby mohli opatrenia verejnej politiky pružne reagovať na vývoj v ekonomike v rámci voľne stanovených mantinelov. „Potenciál rozpočtových opatrení zároveň vo výraznej miere podporujú voľné menové podmienky Európskej centrálnej banky (ECB),“ dopĺňa NBS s tým, že séria bezprecedentných menovopolitických rozhodnutí ECB má zabezpečiť hladké fungovanie bankového sektora a vytvoriť kapacity pre plynulé poskytovanie úverov domácnostiam, podnikom a verejnému sektoru s konečným cieľom udržať stabilný vývoj cien v ekonomike.

Európska centrálna banka tiež poskytla významnú kapitálovú úľavu bankám približne vo výške 3,5 % z rizikovo vážených aktív, aby neobmedzili úverovanie a mohli vo väčšom rozsahu kryť straty. NBS je v prípade nárastu strát v bankovom sektore pripravená pristúpiť aj k zníženiu proticyklického kapitálového vankúša s cieľom podporiť plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike. „Je však nevyhnutné, aby prebiehajúce rozhovory vlády so zástupcami bánk urgentne viedli ku konštruktívnym záverom, pretože banky potrebujú štát a štát potrebuje banky,“ vyhlásil Kažimír.

NBS s ECB ešte minulý rok deklarovali, že predĺženie uplatňovania a zdvojnásobenie bankového odvodu považuje za významné riziko pre finančnú stabilitu. „Opatrenie sa javí byť obzvlášť kontraproduktívne a zrelé na prehodnotenie v dnešnej dobe,“ konštatuje NBS. Banky sú kľúčovými partnermi v riešení otázok odkladu splátok a ďalšieho poskytovania úverov domácnostiam a podnikom. Zastávajú tiež nezastupiteľnú úlohu pri financovaní verejného dlhu. „Bez okamžitého posunu vpred v tejto oblasti bude kríza bolestivejšia, zotavenie z nej zdĺhavé a dlhodobé straty na príjmoch výrazné,“ upozornila NBS.

Vláda schválila opatrenia v daňových priznaniach

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov by sa mali posúvať. Malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc. Vláde sa má tiež umožniť prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020. Opatrenia v oblasti financií z dielne Ministerstva financií (MF) SR v súvislosti so šírením choroby COVID-19 v utorok schválil s pripomienkami vládny kabinet. Zároveň odobril aj skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu.

„Cieľom návrhu zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám – nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom pred následkami pandémie,“ konštatuje sa v predkladacej správe.

Uplatňovanie opatrení je vymedzené na obdobie, ktoré sa začalo dňom vyhlásenia mimoriadnej situácie, teda od 12. marca, až do konca mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá. „Zákon pre toto obdobie zavádza legislatívnu skratku ‚obdobie pandémie‘,“ spresnilo MF.

Návrh prináša okrem iného posun lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch. Posun lehôt by sa mal týkať aj účtovných závierok, výročných správ a správ audítora a ich uloženia do registra účtovných závierok.

Pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín by malo dôjsť k oslobodeniu od dovozného cla a DPH. Opatrenia zahŕňajú aj neaktualizovanie zoznamov daňových dlžníkov platiteľov DPH, ktorí porušili svoje povinnosti. Daňové kontroly a konania majú byť prerušené, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov. Daňové exekúcie by zároveň mali byť odložené.

Zmeškanie lehoty zo zákona má byť podľa návrhu odpustené bez žiadosti, teda bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, a to okrem podania daňového priznania a platenia daní. Opatrenia zahŕňajú napríklad aj neplatenie správnych poplatkov v dôsledku pandémie. Finančná pomoc mikropodnikom, malým a stredným podnikom má byť poskytovaná vo forme záruky za úver alebo úhrady úrokov z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude ministerstvo financií a sprostredkovateľmi pomoci Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka.

Navrhuje sa tiež ustanoviť Národnej banke Slovenska (NBS) mimoriadne oprávnenia pre prípad, že jej budú okolnosti súvisiace s obdobím pandémie brániť v riadnom plnení povinností vyžadovaných osobitnými predpismi.V tomto roku by sa zároveň v súvislosti s pandémiou malo umožniť vláde prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020, a to na zabezpečenie likvidity v štátnom rozpočte. Upraviť sa majú aj pravidlá pri rozpočtoch územných samospráv.

23 debata chyba
Viac na túto tému: #úvery #opatrenia #splátky #koronavírus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy