Bič na vodičov, ktorí neplatia dane, už funguje

S novým rokom prišli nové pravidlá. Jedno z nich môže o vodičský preukaz pripraviť desaťtisíce vodičov s podlžnosťami na daniach.

16.01.2020 11:00
debata (2)

Od 1. januára totiž nadobudla účinnosť novela daňového poriadku, ktorá zavádza novú formu daňovej exekúcie. Podľa ministerstva financií ide o preventívne opatrenie, ktoré má daňových dlžníkov motivovať k plneniu svojich povinností.

Za posledných päť rokov výška daňových nedoplatkov dosiahla úroveň tri miliardy eur. Podľa Finančnej správy takúto vysokú sekeru spôsobilo 77 190 podnika­teľských subjektov. Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy, upozornila na to, že k vymáhaniu daní prostredníctvom zadržania vodičského preukazu pristúpia len v takom prípade, keď zlyhajú ostatné formy.

„Tento spôsob daňovej exekúcie budeme vykonávať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočnosti či dlžník so správcom dane komunikuje a má iný exekúciou postihnuteľný majetok. Treba zároveň povedať, že správca dane je povinný vymáhať všetky nedoplatky bez ohľadu na ich výšku,“ uviedla Skokanová.

Zároveň dodala, že aj tu sa však bude aplikovať hranica 170 eur, pretože podľa daňového poriadku nedoplatky, ktoré v úhrne nepresahujú tuto hranicu, správca dane nevymáha v daňovom exekučnom konaní, ale robí iné úkony na zabezpečenie úhrady takéhoto nedoplatku.

Kedy môže Finančná správa zadržať vodičský preukaz?

  • Nedoplatky musia presiahnuť sumu 170 eur, pretože podľa daňového poriadku nedoplatky, ktoré v úhrne nepresahujú túto hranicu, správca dane nevymáha v daňovom exekučnom konaní, ale robí iné úkony na zabezpečenie úhrady takéhoto nedoplatku.
  • Nová forma daňovej exekúcie sa týka len neplatičov, ktorými sú fyzické osoby (najmä podnikatelia a živnostníci a iné fyzické osoby).
  • Výnimku majú profesionálni vodiči, pre ktorých je vodičský preukaz predpokladom na výkon povolania.
  • Vodičské bude Finančná správa odoberať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočnosti, či dlžník so správcom dane komunikuje a má iný, exekúciou postihnuteľný majetok.

Výnimku majú profesionáli

Nová forma daňovej exekúcie sa týka len neplatičov, ktorými sú fyzické osoby, najmä podnikatelia a živnostníci a iné fyzické osoby. O vodičský teda môžete prísť aj napríklad pri dlhoch na miestnych daniach. Výnimku majú profesionálni vodiči, pre ktorých je vodičský preukaz predpokladom k výkonu povolania.

„To znamená, že ak ide o daňový subjekt, ktorý je napríklad vodičom autobusu, tomuto vodičský preukaz zadržaný nemôže byť, pretože je potrebný na výkon jeho povolania,“ uviedol k novele zákona rezort financií. Ak však ide o daňový subjekt, ktorý používa auto ako dopravný prostriedok na cestu do práce, exekúcia zadržaním vodičského preukazu sa bude môcť vykonať, pretože auto v tomto prípade nie je primárnou podmienkou na výkon jeho povolania.

Podľa Rastislava Forgáča zo Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) vzniká zaujímavá otázka: „Čo v prípade, ak bude vodičský zadržaný a po istom čase napríklad súd rozhodne o nezákonnosti rozhodnutia správcu dane a zruší ho?“ Otázne v takom prípade podľa Forgáča bude, či daňovému subjektu nevznikne nárok na náhradu škody, napríklad za používanie taxislužieb. Ministerstvo však tvrdí, že toto opatrenie má mať predovšetkým preventívny charakter. „Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie,“ odôvodnilo novelu ministerstvo financií.

Podnikatelia upozorňujú na riziká

Riziká v zadržaní vodičských preukazov však vidia aj podnikatelia. „Predstavte si, že supermarketu s dlhmi na daniach zakážete nákup potravín. V takom prípade je obchodný reťazec odsúdený na krach a už nikdy žiadne dane nezaplatí. Niečo podobné sa môže stať, ak pre zhoršenie ekonomickej situácie nebude mať podnikateľ na zaplatenie daní a bez auta príde o šancu získať ďalšie zákazky,“ upozornil ešte vlani viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu Juraj Borgula.

Zároveň zdôraznil, že majitelia firiem nemusia mať dostatok peňazí na zaplatenie daní pre neuhradenie faktúr od odberateľov. „Na Slovensku je až 300-tisíc malých podnikateľov a väčšina z nich bez auta nedokáže robiť svoj biznis. Štát tak zadržaním vodičského preukazu nakoniec môže viac stratiť, ako získať,“ povedal Borgula.

Skokanová však dodala, že vymáhanie nedoplatkov má rôzne formy a vždy je potrebné využiť tú správnu vzhľadom na výšku nedoplatku a faktický stav prípadu. „Navyše, môžeme postihnúť len majetok, ktorý patrí výlučne dlžníkovi. Ak ide teda napríklad o nedoplatok právnickej osoby, môžeme postihovať len majetok, ktorý vlastní konkrétna právnická osoba,“ uviedla. Medzi najčastejšie formy vymáhania daňových nedoplatkov podľa nej patrí prikázanie pohľadávky z účtu, zrážky zo mzdy a odobratie peňazí v hotovosti či terénne akcie.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #vodičský preukaz #neplatič