Bratislava chce vrátiť vyhodené veci späť do obehu

OLO má v tomto roku spustiť aj prvé pilotné takzvané "reuse centrum", kde by si ľudia mohli miesto vyhadzovania odložiť či kúpiť použité veci.

08.01.2020 08:34
debata (10)

Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) má v pláne v roku 2020 zvyšovať pomer triedeného odpadu, optimalizovať trasy a techniku zvozu, vypracovať plán vybudovania kompostárne pre zlepšenie spracovania bioodpadu, či spustiť pilotné „reuse centrum“, kde by si ľudia mohli miesto vyhadzovania odložiť či kúpiť použité veci. Vyplýva to z výkonnostných ukazovateľov, takzvaných KPI pre firmu OLO. V decembri 2019 ich zobrali mestskí poslanci na vedomie.

V tomto roku má OLO v pláne rast pomeru triedeného zberu na úroveň 32 percent. V minulom roku to bolo na úrovni 29,1 percenta a v roku 2018 na 28,3 percenta. „Zvyšovanie pomeru triedeného odpadu je jedným zo základných cieľov spoločnosti. V cieli je reflektované aj plánované zavedenie triedeného zberu pre individuálnu bytovú výstavbu od 1. apríla 2020,“ píše sa v dokumente.

Mestská firma má tiež za cieľ optimalizovať trasy a techniku zvozu odpadu pre minimalizáciu počtu najazdených kilometrov a redukovanie emisii vypúšťaných vozidlami. „Pokles spotreby nafty na tonu zozbieraného komunálneho odpadu na 5,56 litra,“ píše sa vo výkonnostných ukazovateľov. V roku 2019 bol na úrovni 6,07 litra.

OLO má v tomto roku spustiť aj prvé pilotné takzvané „reuse centrum“, kde by si ľudia mohli miesto vyhadzovania odložiť či kúpiť použité veci. Spustenie centra má byť jedna z iniciatív pre podporu prechodu na cirkulárne odpadové hospodárstvo. Firma má tiež vypracovať plán vybudovania kompostárne s analýzou spoluprác so vznikajúcim komunálnym podnikom. „Vybudovanie kompostárne zlepší spracovanie bioodpadu v Bratislave,“ deklaruje sa v dokumente.
Kapacitne plná spaľovňa odpadu sa podľa hlavného mesta blíži k hranici svojej životnosti, je však dôležitým prvkom v likvidácii odpadu v Bratislave. „Je potrebné vykonať kroky, ktoré zabezpečia jej plynulý chod v dlhodobom horizonte,“ vyzýva samospráva. V cieľoch pre firmu je preto zabezpečiť chod spaľovne aj po skončení jej životnosti. V tomto roku má OLO vypracovať projektový plán kapacitného rozšírenia spaľovane, vypracovať projekt jej generálnej rekonštrukcie, zabezpečiť nevyhnutné opravy a predlžovať životnosť spaľovne a realizovať kroky, ktoré dlhodobo zabezpečia včasnú rekonštrukciu a rozšírenie spaľovne. OLO chce v roku 2020 vyvíjať aj iniciatívy pre rozširovanie pôsobnosti spoločnosti, ako je napríklad zber kuchynského odpadu, bioodpadu, oleja či lepšie využívanie kapacity spaľovne odpadu.
Cieľom výkonnostných ukazovateľov je podľa magistrátu na základe dobrej praxe súkromného sektora aj v mestských firmách nastaviť objektívne a transparentné odmeňovanie naviazané na reálne výsledky a výkon podniku. Primátor Bratislavy Matúš Vallo v decembri 2019 vyhlásil, že ak sa tieto merateľné ukazovatele v nejakom z dotknutých podnikov nedosiahnu, v roku 2020 sa môže otvoriť otázka výmeny predstavenstva spoločností.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #odpad #ekológia #OLO