Pribudne desať nových úsekov s mýtom

Na Slovensku pribudne od začiatku budúceho roka desať nových vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

17.12.2019 16:13
debata (7)

Ako v utorok informovala mýtna spoločnosť SkyToll, a. s., nový zoznam úsekov zavádza vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR s účinnosťou od 1. januára 2020. Tri spoplatnené úseky pribudnú na diaľnici D1 Budimír – Bidovce, ktorú odovzdali do užívania v pondelok 16. decembra.

„Jeden vymedzený úsek pribudne v intraviláne obce Brunovce a ďalší v nadväznosti naň na ceste I. triedy I/61. Sedem nových vymedzených úsekov vznikne preklasifikovaním ciest III. triedy v Tatranskej Javorine, medzi Topoľníkmi a Dolným Štálom, ako aj vznikom križovatky na ceste II/576, kde sa bude napájať nový úsek D1 Košické Oľšany – Bidovce,“ uviedol manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll Anton Bódis.

.....

VIDEO: Diaľničný úsek D1 pri Košiciach Budimír – Bidovce v dĺžke 14,4 kilometra začína slúžiť motoristom. Výstavba trvala tri roky.

Video

Od začiatku budúceho roka 61 vymedzených úsekov bude mať modifikované rôzne parametre. Deviatim úsekom sa zmení kategória spoplatnenia z vymedzených úsekov cesty I. triedy, ktorá nie je súbežná, na vymedzené úseky cesty súbežnej s diaľnicami a rýchlostnými cestami. Inú spoplatnenú dĺžku bude mať 28 vymedzených úsekov, 26 úsekom sa zmení poloha, prípadne popis začiatku alebo konca a 38 úsekov bude mať iný parameter. Desiatim úsekom sa po 1. januári skončí platnosť. „Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou) sa počet vymedzených úsekov ciest nezmení a aj naďalej ich bude 4 138. Dĺžka siete vymedzených úsekov sa zvýši zo 17 599,7 kilometrov na 17 614,8 kilo­metrov,“ dodal Bódis.

SkyToll predbežne neuviedol, koľko budú zmeny v zozname spoplatnených úsekov stáť. Zmeny siete vymedzených úsekov ciest sa podľa mýtnej spoločnosti robia najmä na základe vyhlášky rezortu dopravy o vymedzení úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy s výberom mýta v platnom znení a žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny doručeného mýtnej spoločnosti.

„Až podľa konkrétneho obsahu novelizácie vyhlášky, predovšetkým však podľa rozsahu rozšírenia siete spoplatnených úsekov ciest, naša spoločnosť pripraví návrh zmenového konania, ktorého súčasťou bude aj návrh ocenenia týchto zmien (nákladov našej spoločnosti na zrealizovanie tejto zmeny), ktorý doručí NDS,“ priblížil Bódis.

„Titulom zrealizovania vyššie uvádzaného zmenového konania je novelizácia vyhlášky a titulom náhrady nákladov našej spoločnosti za zrealizovanú zmenu dodatok k zmluve o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta, ktorý bude výsledkom, dôsledkom zmenového konania,“ uzavrel Bódis.

.....

VIDEO: Pozrite si exkluzívne zábery na nový obchvat z vtáčej perspektívy. Ide o jedinečné zábery, ktoré vznikli len pár týždňov pred otvorením diaľnice.

Video

SkyToll prevádzkuje systém elektronického výberu mýta pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony s využitím satelitnej technológie GPS-GSM od začiatku roka 2010. Na základe zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., ako správcom výberu mýta z roku 2009 má SkyToll prevádzkovať systém do roku 2022. Zmluva, ktorá je aj podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) nevýhodná pre štát, umožňuje predĺženie so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému o ďalších päť rokov.

Systém distribúcie príjmov z mýta podľa kontroly NKÚ nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy významne prispievali na ich výstavbu a údržbu. „Celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 dosiahol takmer 1,58 mld. eur. Z tejto sumy platby SkyToll-u dosiahli sumu 760 mil. eur (48 %), ďalším dodávateľom bola uhradená suma 108 mil. eur (6,8 %),“ uviedol NKÚ v záverečnej správe o kontrole elektronického výberu mýta. Čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta bol 709 mil. eur (44,9 %), čo NKÚ považuje za nedostatočné.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #diaľnice #Mýto #NDS #SkyToll