VÚD: Slovenský mýtny systém nie je drahý, ale málo efektívny

Slovensko má najmenej efektívny mýtny systém spomedzi piatich krajín regiónu.

27.11.2019 15:57
debata (16)

Slovensko má najmenej efektívny mýtny systém spomedzi piatich krajín regiónu. Pomer výnosov a nákladov za deväť rokov prevádzky elektronického výberu mýta v SR v rokoch 2010 až 2018 dosiahol v priemere iba 1,9. Nasledujú Poľsko s mierou efektívnosti mýta 2,9, Česká republika má úroveň 3,5, Nemecko 7 a najvyššiu efektívnosť má Rakúsko s hodnotou 8,3. V Rakúsku tak jedno euro v nákladoch na prevádzku mýtneho systému zarobí vyše 8 eur, na Slovensku len 90 centov. Vyplýva to z analýzy Výskumného ústavu dopravného, a. s. (VÚD) v Žiline o fungovaní mýtneho systému v uvedených štátoch.

Náklady sú najnižšie, výnosy tiež

„Čiže aj napriek najnižšej nominálnej úrovni nákladov vykazuje slovenský systém najnižšiu úroveň efektívnosti,“ uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ VÚD Ľubomír Palčák. Slovensko má aj najnižšie priemerné ročné výnosy mýta za uvedené obdobie, a to 176 mil. eur. Najvyššie výnosy sú v Nemecku s objemom priemerne 3,8 mld. eur ročne, v Rakúsku dosahujú 954 mil. eur, v Česku 288 mil. eur a v Poľsku 286 mil. eur. VÚD sa pozrel aj na náklady a výnosy vo vzťahu k dĺžke spoplatnenej cestnej siete.

„Priemerné ročné náklady na kilometer spoplatnenej siete sú znova najnižšie v SR, a to 42,8 eur. Nízke sú aj v Nemecku – 42,9 eur. Nasledujú Poľsko (48,7 eur), Rakúsko (54,1 eur) a Česko (74,5 eur),“ priblížil Palčák. Pri výnosoch na kilometer vychádza najlepšie Rakúsko (450,8 eur), pred Českom (217 eur), Poľskom (102 eur) a Slovenskom (80 eur). „Z toho vyplýva, že na Slovensku nemáme drahý systém, ale málo efektívny,“ upozornil Palčák.

Menej spoplatených ciest

Žilinská výskumná inštitúcia v súčasnosti analyzuje aj príčiny nízkej výnosnosti elektronického mýtneho systému na Slovensku a možnosti jej zvýšenia. Pri zavádzaní mýtneho systému v SR v roku 2010, keď sa robil odhad budúcich výnosov, sa predpokladalo, že v roku 2018 bude dĺžka spoplatnenej siete diaľnic a rýchlostných ciest 1 317 kilometrov. V skutočnosti je to len 736 kilometrov, teda 56 % zo zámeru.

„Výnosy systému sú závislé od vozokilometrických výkonov na spoplatnenej sieti. V roku 2018 boli na diaľniciach a rýchlostných cestách oproti plánovaným nižšie o 454 mil. vozokilometrov. Potom tu boli v priebehu minulých rokov ďalšie politické rozhodnutia, ktoré mali vplyv na efektívnosť systému,“ poznamenal Palčák s tým, že aktuálne analyzujú možné opatrenia na zvýšenie efektívnosti mýtneho systému v SR.

Výnosy treba dať na výstavbu

Na základe kritických zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) pri kontrole prevádzky mýtneho systému budú mať podľa VÚD dve skutočnosti vplyv na budúce riešenia. Čistý výnos z mýta by mal byť účelovo viazaný na použitie na výstavbu, prípadne na opravy a údržbu ciest.

„Oveľa lepšie sa znáša prijateľnosť platiť, ak človek vidí, že dostáva za to kvalitu. Zlou východiskovou pozíciou pre štát z pohľadu prevádzkovania systému po roku 2022 je fakt, že aj keď sa systém v podstate za prvé štyri roky splatil, nie je a ani na konci zmluvy nebude jeho vlastníkom,“ podotkol Palčák. Niekto by mal podľa neho vysvetliť, čo bolo motívom tak nevýhodnej zmluvy o prevádzke mýta pre štát.

Čo s mýtom v roku 2022?

Pri rozhodovaní o budúcich riešeniach po roku 2022 sú podľa VÚD v podstate možné tri varianty – opcia na predĺženie prevádzky mýtneho systému so súčasným súkromným prevádzkovateľom SkyToll, a. s., o ďalších päť rokov, vyhlásenie novej súťaže a prevádzkovanie systému štátom. Zmluva medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. (NDS) a SkyToll-om z roku 2009 je účinná do konca roka 2022. Druhá a tretia možnosť sú dosť limitované práve vlastníctvom, resp. nevlastníctvom systému. NDS síce uhradila prevádzkovateľovi za vybudovanie systému 256 mil. eur, no ten jej napriek tomu nepatrí.

„Kompetentní musia nájsť najefektívnejšie riešenie z pohľadu štátu. Vieme, že súťaže na mýtne systémy a následná implementácia sú veľmi komplikované a zdĺhavé vo všetkých krajinách. V susednom Česku padlo aj niekoľko politických hláv. Preto treba včas prijať kompetentné a dobré riešenie pre štát,“ dodal generálny riaditeľ VÚD Ľubomír Palčák.

NBS pripravuje tender

NDS pripravuje podklady pre nový tender na prevádzku elektronického výberu mýta po roku 2022. V decembri tohto roka plánuje uskutočniť predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých chce zapracovať požiadavky možných potenciálnych uchádzačov do technických podmienok, následne do pripravovanej zmluvy a tiež do štúdie uskutočniteľnosti. Informoval o tom člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Rudolf Vido s tým, že v januári 2020 zapracujú pripomienky do súťažných podkladov, štúdia pôjde na Útvar hodnoty za peniaze a celý tender na predbežnú kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek očakáva, že nová súťaž na mýtny systém by mohla byť vypísaná ešte počas súčasnej vlády. Nový prevádzkovateľ by mal byť vysúťažený ešte pred ukončením platnosti súčasnej zmluvy v roku 2022. Podmienky v tendri by podľa ministra mali byť iné ako v pôvodnej súťaži na prevádzkovateľa mýtneho systému.

16 debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #NKÚ #Mýto #SkyToll #Výskumný ústav dopravný