Skupina IPM sa bude podieľať na projekte InoBat Auto

Skupina IPM v konzorciu s InoBat a Flint Hills Resources, dcérskou spoločnosťou Koch Industries, investovala 20 mil. USD do spoločnosti Wildcat Discovery Technologies.

16.10.2019 12:00
debata

Skupina IPM v konzorciu s InoBat a Flint Hills Resources, dcérskou spoločnosťou Koch Industries, investovala 20 mil. USD do spoločnosti Wildcat Discovery Technologies. Táto investícia predstavuje dôležitý míľnik pre InoBat Auto, ktorý chce do vývoja a produkcie batérií na Slovensku vložiť 100 mil. eur s ambíciou postupne vybudovať továreň. Spoločnosť je tak o krok bližšie k realizácii svojich plánov v regióne.

InoBat Auto spolu s výskumnou a vývojovou platformou spoločnosti Wildcat plánuje poskytnúť vlastné patentované batérie európskym výrobcom automobilov. Tie pomôžu priblížiť Európsku úniu k technologickej nezávislosti od zahraničných výrobcov batérií.Výstavba výrobnej linky by sa mala začať v druhom štvrťroku roku 2020 s cieľom spustiť plnú prevádzku do konca roku 2021. Kombinácia výskumu, vývoja a výroby umožní nepretržitý vývoj vlastných batérií v úzkej spolupráci s výrobcami elektromobilov v regióne.

„Vylepšená technológia batérií má potenciál viesť k prelomovým inováciám v celom hospodárstve, najmä v odvetví dopravy. Sme presvedčení, že spoločnosť Wildcat je v pozícii, aby bola na špici týchto inovácií,“ uviedol prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Flint Hills Resources Jeff Ramsey. Európska únia by podľa predpokladov mala byť druhým najväčším jednotným trhom batérií pre elektrické vozidlá.InoBat sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou batérií v strednej a východnej Európe. Jeho cieľom je vybudovať spoločné podniky spájajúce vedúce svetové technológie s prístupom na trh prostredníctvom partnerstiev s poprednými priemyselnými skupinami v regióne strednej a východnej Európy.

Inobat bude pracovať v troch odvetviach – elektrická mobilita, skladovanie energie a vodík.Koch Industries je medzinárodná americká korporácia, ktorá je zároveň druhou najväčšou súkromnou firmou v USA. Zastrešuje 15 dcérskych firiem po celom svete. Zameriava sa na širokú škálu aktivít – od výroby priemyselných a farmárskych produktov, asfaltu, chemikálií a papiera, cez spracovanie a distribúciu ropy, polymérov a energie, až po aktivity na finančných a investičných trhoch. Korporácia zamestnáva 120 tis. ľudí v 60 krajinách sve­ta.

debata chyba