Štatistici upresňovali čísla, vlani ekonomika stúpla o 4 %

Slovenské hospodárstvo reálne rástlo v minulom roku o 4 %. Konštatuje to Štatistický úrad SR (ŠÚ) po zapracovaní revidovaných údajov, čím zároveň znížil pôvodne uvádzaný vlaňajší rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,1 percentuálneho bodu.

08.10.2019 13:16
debata (2)

Výraznejšie však štatistici upravovali údaje za predchádzajúce roky. Za rok 2017 o 0,2 per­centuálneho bodu nadol na 3 %, za rok 2016 dokonca rast HDP znížili až o 1 percentuálny bod na 2,1 %, kým naopak za rok 2015 ho zase zvýšili o 0,6 percentu­álneho bodu na 4,8 %.

ŠÚ zverejňuje spresnený odhad ročného výkonu ekonomiky za predchádzajúci rok pravidelne. Tentokrát však mimoriadne zapracoval aj vplyv veľkej benchmarkovej revízie celého systému národných účtov od roku 1995. „Veľká benchmarková revízia je výsledkom niekoľkých desiatok rôznych spresnení a metodických úprav. Revíziu realizujú všetky krajiny Európskej únie, väčšina z nich v roku 2019,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ Alena Illiťová. Ako dodala, cieľom je spresniť dáta o najdôležitejších makroekonomických ukazovateľoch, ktoré monitorujú výkony jednotlivých ekonomík podľa najnovšie dostupných informácií.

Vplyv revízie sa v upravovanom horizonte pohybuje v jednotlivých rokoch v stálych cenách od mínus 1 percentuálneho bodu po plus 0,7 percentuálneho bodu. V bežných cenách je dopad od mínus 1 percentuálneho bodu po plus 0,6 percentuálneho bodu. Najväčšie dopady na celkový objem HDP v jednotlivých rokoch malo podľa štatistikov zapracovanie odhadov za živnostníkov na základe údajov z administratívneho zdroja, aktualizovaný odhad neevidovanej ekonomiky na základe informácií z doplňujúcich zdrojov a informácií získaných v spolupráci s finančnou správou.

Rovnako bol zapracovaný nový odhad bytových služieb na základe aktualizovanej štúdie Infostatu, či spresnenie odhadu stavebnej produkcie opierajúce sa o kombináciu dát o cenách nehnuteľností a štatistických zisťovaní. Relevantnejšie zdroje údajov sa použili aj na spresnenie odhadu výdavkov domácností na energie a zdravie. Do systému národných účtov je zapracovaná aj veľká revízia údajov štatistiky zahraničného obchodu za roky 2010 až 2018, v rámci ktorej sa upravil najmä dovoz a vývoz energií.

Súčasťou revízie boli aj úpravy súvisiace s vykonaním rutinných revíznych zmien za roky 2016 a 2017 z dôvodu zapracovania konečných dát a spresnení prevzatých zo štatistiky platobnej bilancie Národnej banky Slovenska a podnikovej štatistiky. Pri prepočte údajov do stálych cien reťazením objemov sa zmenil bázický rok z 2010 na rok 2015.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #HDP
Flowers